Nieuws

Persbericht

Wereldfietsdag: Minister Gilkinet wil van 2024 het Europese Jaar van de Fiets maken

Georges Gilkinet:  "Momenteel zijn de gevolgen van de klimaatverandering, van steeds meer files, exploderende energieprijzen en de gezondheidsrisico’s door een zittende levensstijl steeds groter. Daarom moet de Europese Unie zich nu, naast de andere mobiliteitsprogramma’s zoals over het spoor, ook een ambitieuze visie op de fiets aanmeten. Daar zijn we van overtuigd. Fietsen is een van de oplossingen die nodig zijn voor vandaag en voor de toekomst!”  In…
Persbericht

De trein naar morgen: Federale regering keurt de Spoorvisie 2040 goed

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: “Vandaag zetten we de trein naar morgen op het spoor. Voor de allereerste keer hebben onze spoorbedrijven, maar ook alle belanghebbenden, nu een langetermijnvisie en een stappenplan, met als doel om de klant een optimaal aanbod te bieden. Zo wil de federale regering nu spoorweggeschiedenis schrijven, met als doel om nog meer mensen en bedrijven te overtuigen om te kiezen voor de trein, het groenste transportmiddel. Dankzij deze visie…
Persbericht

Federale regering beschermt de spoorwegen tegen de stijgende energieprijzen met een nieuwe steun van 82 miljoen aan NMBS en Infrabel

Georges Gilkinet: “Mobiliteit is een vrijheid. Nu de prijzen aan de pomp de pan uitswingen, wil ik dat elke Belg zich vrij kan blijven verplaatsen. De trein is een deel van de oplossing: goed voor de portemonnee, voor het klimaat en voor onze energie-onafhankelijkheid van Poetin. De regering besloot eerder al de ticketprijzen te bevriezen voor dit jaar. NMBS stelt ook aantrekkelijke tariefformules voor, zoals het Duo Ticket. Door de beslissingen van deze begrotingscontrole krijgen Nu…
Persbericht

240 miljoen om woon-werkverkeer met de fiets te boosten

Georges Gilkinet: "Om iedereen aan te moedigen om meer te fietsen heb ik samen met de federale regering in september vorig jaar het allereerste Federale Fietsactieplan gelanceerd: Be Cyclist.  Ik ben tevreden om vandaag concreet vorm te geven aan een centraal punt van dit plan, namelijk de fiets aan te moedigen voor woon-werkverkeer. De komende drie jaar wordt 240 miljoen euro vrijgemaakt voor actieve mobiliteit. Fietsen is goed voor de portemonnee en het is gezond: deze calorieën…
Persbericht

Geen vergunning meer nodig voor wegtransport van humanitaire hulp naar Oekraïne

Georges Gilkinet: “We moeten de Oekraïense burgers helpen waar we kunnen en zorgen dat humanitaire hulp vlot ter plaatse geraakt, naar bijvoorbeeld de ziekenhuizen en kraamklinieken. Paperassen mogen die hulp niet tegenhouden of bemoeilijken.” Eerder bestond er al een bilaterale overeenkomst, die beide regeringen afsluiten in 1997, om transporteurs vrij te stellen van zo’n vergunningen voor goederenvervoer voor medische verzorging als noodhulp bij een natuurramp of een…
Persbericht

De federale minister en regionale ministers van Mobiliteit en Verkeersveiligheid reglementeren het gebruik van e-steps voor meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers

In het kader van het Interfederaal Plan voor Verkeersveiligheid dat in november 2021 voorgesteld werd, richtten federaal minister Georges Gilkinet, Vlaams minister Lydia Peeters, Waals minister Valérie De Bue en Brussels minister Elke Van den Brandt een Interfederale Werkgroep voor e-steps op om samen voor het hele land een duidelijk en eenduidig juridisch kader uit te werken: Nu is er een politiek akkoord over de aanpak van de belangrijkste oorzaken van onveiligheid op de weg voor dit…
Persbericht

Georges Gilkinet: “Rechtstreekse steun voor houdbare facturen”

Georges Gilkinet: “Rechtstreekse steun voor houdbare facturen”
Georges Gilkinet: "Om de torenhoge facturen voor elektriciteit, verwarming en mobiliteit te beperken, was een offensief plan nodig en gisteren hebben we beslist om krachtige maatregelen te nemen:  een verlenging van het sociaal energietarief, een tijdelijke verlaging van de belastingen op energie, hulp aan mensen die zich verwarmen. Dat alles was nodig, naast het prijsplafond op Europees niveau of een heffing op de overwinsten van energieproducenten, die momenteel onderzocht…
Persbericht

Georges Gilkinet doet oproep aan luchtvaartpersoneel “Durf uw ervaringen delen voor meer veiligheid in de luchtvaart”

Georges Gilkinet: "Als minister van Mobiliteit wil ik het huidige veiligheidsniveau van de luchtvaart in België verder versterken. Dit nieuwe orgaan "”Just Culture" voegt een bijkomende menselijke dimensie toe aan dit streven naar veiligheid: betrokkenen uit de sector kunnen nu melding maken van elk (mogelijk) risico voor de luchtvaartveiligheid. Ik sta volledig achter dit initiatief, dat een aanvulling vormt op de controles en onderzoeken die nu al gebeuren om ons…
Persbericht

Transitieplan - Een nieuwe ‘boost’ voor de trein: Federale regering gaat akkoord over 250 miljoen aan spoorweginvesteringen

Georges Gilkinet: “De federale regering maakt een heldere keuze: het spoor wordt de ruggengraat van de mobiliteit van de toekomst. Daar draagt dit Transitieplan volop aan bij. Met deze 250 miljoen geven we opnieuw steun aan het spoor.  Sinds het begin van deze legislatuur  keren we de trend van het verleden en investeren we volop voor de treingebruikers, zowel reizigers als bedrijven! Dat is goed voor onze economie en het klimaat.” Toegankelijkheid – 28 miljoen…
Persbericht

Discreet meldingssysteem per SMS voor treinreizigers Georges Gilkinet: “Veiligheid is belangrijk om van de mobiliteit een vrijheid te maken!”

Georges Gilkinet: “Net als comfort, stiptheid en frequentie, is veiligheid cruciaal voor elke reiziger en elke spoorwegwerknemer. Ik volg dit dan ook aandachtig op en in voortdurend overleg met NMBS om goede antwoorden te vinden op onaanvaardbaar gedrag. Om meer mensen te overtuigen om dagelijks de trein te kiezen, moet iedereen veilig en in alle rust kunnen reizen. En daar werk ik aan. Dat is een cruciaal element om van mobiliteit een echte vrijheid te maken.”Een nieuw…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.