Nieuws

Persbericht

COVID - De federale regering steunt Skeyes zodat de veiligheid van het luchtruim gegarandeerd blijft

Op vrijdag 30 april 2021 heeft de Ministerraad, op voorstel van vicepremier  en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, een lening van 110 miljoen euro toegekend aan het autonome overheidsbedrijf Skeyes. Die geldt als compensatie voor de impact van de pandemie op de bijdragen die de luchtvaartsector aan Skeyes betaalde. De steun loopt van oktober 2020 tot en met juni 2021. De bedoeling is om de continuïteit van de activiteiten van Skeyes te garanderen op vlak van veiligheid van het…
Persbericht

Sophie du Bled aangesteld als voorzitter Raad van Bestuur van HR Rail

Vandaag stelde de Ministerraad Sophie du Bled aan als voorzitter van de Raad van Bestuur van HR Rail. De 65-jarige juriste heeft een uitgebreide loopbaan als sociaal bemiddelaar, onder andere bij de FOD WASO, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zij beschikt over een uitgebreide kennis van het sociaal recht, als ambtenaar bij de afdeling collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD en als sociaal bemiddelaar.
Persbericht

Fietsers en automobilisten: samen op weg

Fietsen zit in België al enkele jaren in de lift. Anderzijds is ook het aantal fietsongevallen met lichamelijk letsel en sterfgevallen binnen 30 dagen de laatste tien jaar gestegen. Daarom besloten de vice-eersteministers Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie, en Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit, om al fietsend te herinneren aan de risico’s van gevaarlijk gedrag op de baan. Om automobilisten te sensibiliseren rond het feit dat ze de weg met fietsers delen, zullen…
Persbericht

Startschot voor de onderhandeling van de nieuwe “beheerscontracten” voor NMBS en Infrabel

De regering wil van het spoor de ruggengraat van onze mobiliteit maken. Dat kan enkel als er ook richting gegeven wordt aan onze overheidsbedrijven. Daarvoor werd nu een eerste stap gezet: op vrijdag 2 april gaf de ministerraad, op voorstel van de minister van Mobiliteit, het startschot voor de onderhandelingen die de federale regering toelaten om nieuwe, ambitieuze beheerscontracten af te sluiten met NMBS en Infrabel.
Persbericht

Nachttreinen: in slaap vallen in Brussel en wakker worden in Praag of Berlijn, Georges Gilkinet is opgetogen over de nieuwe verbindingen gepland voor april 2022!

Nachtreinen
Georges Gilkinet: “Nachttreinen zijn een duurzaam en aangenaam alternatief om in Europa te reizen. Het verheugt mij dat steeds meer nieuwe verbindingen worden geopend, omdat de verschillende regio's van ons continent zo per trein dichter bij elkaar worden gebracht. Of het nu voor zaken of plezier is, wat is er aangenamer dan veilig in slaap te vallen in de trein en in topvorm wakker te worden op uw bestemming?”.Vandaag werden twee nieuwe nachtverbindingen vanuit Brussel…
Persbericht

Duurzame spoorvisie voor haven Antwerpen

ANTWERPEN, 31 maart 2021 – “Let’s modal shift together!” Onder die slogan stellen Port of Antwerp, Railport en Infrabel hun visie voor om het aandeel van goederen dat per spoor via de haven wordt vervoerd tegen 2030 te verdubbelen. Die modal shift is nodig want meer goederen per spoor is goed voor het klimaat, de economie en de mobiliteit. Infrabel grijpt deze spoorvisie voor de haven van Antwerpen ook aan als een opstap naar een aanpak voor het goederenverkeer in…
Persbericht

Zijne Majesteit de Koning brengt hulde aan het werk van het spoorwegpersoneel

Op woensdag 24 maart bracht Zijne Majesteit de Koning een bezoek aan het station van Ottignies, waar hij medewerkers van NMBS en Infrabel ontmoette. Met deze gesprekken wilde de Koning zijn waardering uitspreken voor het essentiële werk dat het spoorwegpersoneel tijdens deze sanitaire crisis levert om de mobiliteit van iedereen te waarborgen.
Persbericht

Toelating voor proefvluchten kleine vliegtuigjes in België: een stimulans voor een sector met toekomst

Vice-premier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet geeft toestemming om in ons land proefvluchten met kleine vliegtuigjes te organiseren. Verschillende bedrijven produceren ULM (‘Ultra Light Motorised’ vliegtuigjes) of kleine privévliegtuigen in eigen land, maar konden die tot nu toe enkel in het buitenland testen. Daarom heeft de minister deze leemte in de wetgeving nu opgevangen met nieuwe Ministerieel Besluit, dat vandaag gepubliceerd werd in het Staatsblad. De sector is in…
Persbericht

COVID - De federale regering steunt het goederenvervoer per spoor

Op vrijdag 12 maart 2021 besloot de ministerraad, op voorstel van vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, om het goederenvervoer per spoor steunen, net zoals dat eerder ook gebeurde voor andere economische sectoren die getroffen werden door de pandemie. Voor de periode van januari tot juni 2021 komt er steun voor een totaalbedrag van 6,8 miljoen euro, dankzij een verlaging van de infrastructuurvergoeding en de annulatie van een aantal kosten. De middelen die de regering nu…
Persbericht

België steunt Europese oproep tot energietransitie naar emissievrije voertuigen

België wil een voortrekkersrol spelen in de duurzame transitie van onze samenleving. Ons land heeft de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen, en dat staat ook in het regeerakkoord. Vandaag hebben vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en minister van energie Tinne Van der Straeten mee een oproep ondertekend om op Europees niveau een duidelijke datum vast te stellen voor de geleidelijke stopzetting van de verkoop van nieuwe benzine- en…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.