Nieuws

Persbericht

SKEYES – De Regering benoemt de Raad van Bestuur van Skeyes, stevige uitdagingen in het vooruitzicht

Op naar een veiligere en milieuvriendelijker luchtvaart Zoals vermeld in de Algemene beleidsnota die de Minister van Mobiliteit vorige maand voorstelde, is het nieuw beheerscontract voor Skeyes een belangrijk dossier voor deze legislatuur. Dit beheerscontract moet Skeyes in staat stellen een antwoord te bieden op de nieuwe uitdagingen. Naast beheer van het Belgische luchtruim gaat het ook om de vermindering van de lawaaihinder en de milieu-impact van de luchtvaartactiviteit, met behoud van…
Persbericht

Geen slavernij op onze wegen

Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet nam het initiatief om de problematiek van de sociale dumping op de agenda te plaatsen van de Europese Raad van Transportministers die op donderdag 9 december 2021 in Brussel plaatsvond.  Een economische en sociale realiteitHet afgelopen decennium is het aantal chauffeurs uit derde landen (uit niet-Europese landen) die in dienst zijn van Europese bedrijven exponentieel gestegen, zonder dat dit kan worden gelinkt aan een…
Persbericht

De combinatie Fiets-Trein wordt verder versterkt: in de toekomst in elke trein minstens 8 fietsplaatsen!

Georges Gilkinet: "Vandaag zijn er geen normen vastgelegd om de combinatie fiets-trein aan te moedigen in het ontwerp zelf van het rollend materieel. Vanaf 2025 zal dit veranderen: elk nieuw rollend materieel dat door de NMBS wordt besteld, zal minstens 8 fietsplaatsen moeten hebben. En daarbij beperken we ons niet alleen tot het nieuwe te bestellen materieel, want elke trein die momenteel in dienst is en die een grote renovatie ondergaat, zal er ook 4 moeten voorzien! Dit is een nieuwe…
Persbericht

"Er is geen Plan B zoals Georges-Louis Bouchez ons wil doen geloven. Er is slechts een Plan A voor de toekomst van hernieuwbare energie in het land"

Vandaag ligt de energietransitie eindelijk op schema. Zoals voorzien in het regeerakkoord heeft de Minister van Energie, Tinne Van der Straeten, een degelijk dossier voorbereid met diverse rapporten en analyses waaruit blijkt dat Plan A voor een toekomst met 100% hernieuwbare energie mogelijk is. En ENGIE heeft dit zojuist nog eens bevestigd aan de regering: er is geen plan B, geen mogelijkheid om twee kernreactoren uit te breiden tegen 2025! Dankzij het werk van Tinne Van der Straeten heeft…
Persbericht

Met de uitvoering van het vervoersplan verhoogt NMBS het treinaanbod op vraag van Minister Gilkinet “Beter treinaanbod met klant centraal”

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: "Als minister van Mobiliteit heb ik uitdrukkelijk aan NMBS gevraagd om haar vervoersplan voor 2022 toe te passen. Om meer mensen te overtuigen om de trein te nemen, is het belangrijk dat het treinaanbod structureel versterkt wordt. Dit is ook mijn ambitie: meer treinen, meer klanten voor NMBS, minder CO² uitstoot en files, en ook meer eigen middelen voor NMBS en Infrabel. Samen met de federale regering wil ik van de trein de…
Persbericht

ALL FOR ZERO : Ministers schakelen versnelling hoger voor verkeersveiligheid : “Hokjesdenken heeft nog geen enkele verkeersdode vermeden”

Georges Gilkinet, federaal Minister van Mobiliteit: "Hokjesdenken heeft nog geen enkele verkeersdode kunnen vermijden. Daarom willen we nu nog beter samenwerken zodat het beleid op de verschillende niveaus op elkaar is afgestemd en we de burgers nog beter beschermen. Mobiliteit is een vrijheid en daar kunnen we alleen maar van genieten als we ons veilig voelen in het verkeer." In het precoronajaar 2019 waren er 644 verkeersdoden in ons land en dat cijfer willen de…
Persbericht

Fietssnelweg Dendermonde: opening fietstunnel Hofstraat en fietsbrug Dender

De aanleg van de nieuwe fietssnelweg in Dendermonde kon er enkel komen door de intensieve samenwerking tussen de verschillende partners: de Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, de stad Dendermonde, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De lengte van het traject dat vandaag ingefietst werd, bedraagt in totaal 2700 meter. Tussen de Hofstraat en de Bosstraat is 800 meter fietssnelweg aangelegd, tussen Hofstraat en de…
Persbericht

Nieuwe stap om van NMBS voor 10 jaar de enige operator van openbare dienst te maken Georges Gilkinet: “De trein van de toekomst op de rails zetten”

Het regeerakkoord van de federale regering voorziet inderdaad dat het spoor een centrale rol speelt in de mobiliteit van de toekomst en dat NMBS in die context niet wordt onderworpen aan de concurrentie van andere operatoren van personenvervoer, maar integendeel dat de opdracht die NMBS al decennialang vervult, bevestigd wordt. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet: "Als minister van Mobiliteit wil ik een eigentijdser bestuurskader geven voor de spoorwegbedrijven, met krachtige…
Persbericht

ALL FOR ZERO : Eerste Federaal Plan voor Verkeersveiligheid - 32 maatregelen in het gevecht tegen verkeersslachtoffers

ALL FOR ZERO : Eerste Federaal Plan voor Verkeersveiligheid
Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit: "Elk verkeersslachtoffer is er een te veel. In België raken er elke 4 uur mensen gewond in het verkeer. In 2020 stierven er 499 mensen in een verkeersongeluk… Die slachtoffers kunnen we vermijden: we mogen deze cijfers niet aanvaarden. Ik verdedig mobiliteit als een vrijheid, maar elke vrijheid stopt voor mij waar je het leven van anderen in gevaar brengt. Met dit eerste Federaal Plan voor Verkeersveiligheid wil ik er mee aan werken om onze…
Persbericht

Compensatie van de impact van de overstromingen op de rekeningen van de NMBS en Infrabel

 De schade die spoorbedrijven Infrabel en de NMBS ondervonden als gevolg van de overstromingen wordt samen begroot op 68,11 miljoen euro. Hiervan zal een gedeelte later gerecupereerd kunnen worden van de verzekeringen en een ander gedeelte van het Europees Solidariteitsfonds.Gezien de thesaurieproblematiek van Infrabel en om beide spoorbedrijven op uniforme manier te behandelen, wordt voorgesteld dat de Belgische staat de geraamde schade van 68,11 miljoen euro prefinanciert. Vervolgens…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.