Nieuws

Persbericht

Betere samenwerking tussen NMBS en Infrabel door een vervoersovereenkomst die goedgekeurd werd door de federale regering

Op vrijdag 12 februari werd bij koninklijk besluit het vervoersakkoord tussen NMBS, de treinoperator, en Infrabel, de infrastructuurbeheerder, goedgekeurd. De overeenkomst voorziet in nauwgezet, ambitieus en gestructureerd overleg tussen beide partners om efficiënter in te spelen op de noden van de reiziger.  De belangrijkste inzet is de stiptheid van de treinen en de kwaliteit van de dienstverlening aan de reiziger op binnenlandse en grensoverschrijdende trajecten. "De trein…
Persbericht

COVID – 162,8 miljoen euro extra steun aan NMBS en Infrabel voor de opdracht van openbare dienst

covid compensatie
Om te vermijden dat financiële situatie van de NMBS en Infrabel verslechtert, waardoor hun capaciteit om hun opdrachten van openbare dienst ten volle uit te voeren in het gedrang zou komen, heeft de federale regering vandaag beslist hen concreet te steunen via twee uitzonderlijke forfaitaire toeslagen: - 148 miljoen euro voor de NMBS- 14,8 miljoen euro voor Infrabel "Veel Belgen konden de afgelopen maanden gebruikmaken van een maximaal treinaanbod. Mensen in essentiële beroepen…
Persbericht

Georges Gilkinet: “STATIONS VAN DE TOEKOMST ZIJN LEVENDIGE ONTMOETINGSPLEKKEN”

De minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, neemt kennis van de beslissing van de Raad van bestuur van de NMBS om bijkomende begeleidende maatregelen te nemen voor elk van de 44 stations die getroffen werden door een beslissing van november 2020 om loketten te sluiten.  Dit geeft nu, na de gesprekken met de NMBS van de voorbije dagen, perspectief op levendige stations waar iedereen welkom is: stations gericht op de toekomst.
Persbericht

BESLISSING VAN NMBS OVER TOEKOMST VAN DE LOKETTEN - DE MINISTER VAN MOBILITEIT VRAAGT RECHTZETTING AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN NMBS

De federale minister van Mobiliteit liet weten aan NMBS dat hij de beslissing om verschillende loketten te sluiten, afkeurt. Georges Gilkinet heeft de raad van bestuur officieel gevraagd deze beslissing aan te passen. Hij vraagt een rechtzetting op vier punten. De opdracht van dienstverlening aan en de begeleiding de reizigers is essentieel. Als Minister van Mobiliteit wil Georges Gilkinet levendige, aangename en veilige stations.
Persbericht

COVID - De federale regering steunt internationale reizigerstreinen

Vandaag, vrijdag 22 januari 2021, heeft de beperkte ministerraad (Kernkabinet) op voorstel van vice-premier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet besloten om het internationale reizigersvervoer per spoor te steunen. Voor de periode van januari tot en met juni 2021 worden hogesnelheidstreinen en nachttreinen vrijgesteld van de heffingen voor de reservatie en het gebruik van het spoornetwerk. De middelen die de federale regering vrijmaakt, helpen de sector, die zwaar door de pandemie is…
Persbericht

De Brupass: een kleine stap voor de gebruiker, maar een grote stap voor de mobiliteit!

BRUPAS
 Met de intermodale vervoerbewijzen 'BRUPASS' en 'BRUPASS XL' vergemakkelijken de vier openbaarvervoerbedrijven het gebruik van het openbaar vervoer en wordt het aantrekkelijker om vanuit de randgemeenten naar Brussel te gaan en terug. Georges Gilkinet, vicepremier en federaal minister van Mobiliteit : "Een uniek tarief en een enkel betaalmiddel voor het openbaar vervoer in en rond Brussel is een kleine revolutie en een beslissende stap om van mobiliteit…
Persbericht

Nieuwe nummerplaten 2 – AAA – 001: lancering van mobiliteit 2.0

Nieuwe nummerplaten 2 – AAA – 001: lancering van mobiliteit 2.0
Vice-premier en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, bracht op maandag 21 december een bezoek aan de officiële werkplaatsen voor nummerplatenproductie van de federale staat, de firma OTM-Zénith in Sint-Agatha-Berchem. Die firma procedeerde in totaal 11 miljoen nummerplaten die beginnen met het cijfer “1”. Gilkinet startte vandaag de markering van de laatste nummerplaat beginnend met “1” en de eerste plaat beginnend met “2”: een symbolisch moment dat de…
Persbericht

De spoorwegrevolutie is aan de gang!

Op zondag 13 december start het nieuwe treinaanbod van de NMBS met meer dan 1000 extra treinen per week én is er een nieuw station in Anderlecht, dat Georges Gilkinet vanochtend heeft ingehuldigd. Een belangrijke eerste stap voor de versterking van het spooraanbod: de kern van het beleid van de nieuwe federale minister van Mobiliteit.
Persbericht

COVID19 - Tijdelijke rijbewijzen verlengd tot 30 september 2021

Sinds maart 2020 was er een grote impact op de procedures voor de rijbewijzen omwille van de coronacrisis. De belangrijkste problemen die zich voordoen, hebben te maken met het verstrijken van de termijnen voor documenten en certificaten. Georges Gilkinet: "In overleg met mijn collega's, de regionale ministers van Mobiliteit, heb ik besloten de geldigheidsduur van de voorlopige rijbewijzen te verlengen om de pijnlijke gevolgen van de gezondheidscrisis zoveel mogelijk te verzachten.…
Persbericht

SMART MOVE - reactie van de federale Minister van Mobiliteit

Elke dag naar Brussel gaan, is nog al te vaak stresserend en vervuilend. Brussel is de stad met de meeste files. Elk jaar verliezen pendelaars en Brusselaars gemiddeld 141 uur in de file. Dat kost België gemiddeld 2,3 miljard euro. Elk jaar sterven ook bijna 10.000 mensen aan luchtvervuiling. Deze cijfers tonen een dagelijkse realiteit die het leven van veel Belgen moeilijk maakt.Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet: “Al die verloren tijd in de files, de kost voor bedrijven en voor…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.