Nieuws

Persbericht

Met de oprichting van het gecentraliseerde MyBike-register is een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen fietsendiefstal!

In 2020 werden niet minder dan 70 fietsen per dag gestolen, dus 24.592 fietsen over het hele jaar. Volgens een studie in opdracht van de federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, schat Vias Institute dat slechts 48% van de slachtoffers van fietsdiefstal aangifte doet bij de politie. Naast de emotionele en financiële schade blijkt de diefstal van een fiets voor mensen ook een grote drempel om de fiets dagelijks te gebruiken. Deze onderrapportage voedt een vicieuze cirkel: hoe…
Persbericht

Door de beheerscontracten van Infrabel en NMBS voor de komende tien jaar goed te keuren, geeft de federale regering zichzelf de middelen in handen om van de trein de ruggengraat van de mobiliteit van de toekomst te maken!

Alexander De Croo: "De trein staat centraal in ons dagelijks leven. Elke dag maken miljoenen Belgen gebruik van de trein om naar hun werk te gaan of om te reizen, en we willen het beste voor hen: stiptheid, kwaliteitsdiensten, comfort, toegankelijkheid en veilige trajecten. De federale regering komt vandaag met een visie, een duidelijk en ambitieus stappenplan en de middelen waarmee NMBS en Infrabel hun aanbod verder kunnen verbeteren en de centrale rol van het spoor als…
Persbericht

Ons land moet wereldleider worden voor recyclage en hergebruik van batterijen voor elektrische voertuigen

Georges Gilkinet, Vicepremier en federaal Minister van Mobiliteit: “Batterijen voor elektrische voertuigen zijn geen afval, maar een bron van bijzonder waardevolle materialen. We moeten er slim mee omgaan, want we mogen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen niet zomaar vervangen door de afhankelijkheid van de zeldzame materialen die nodig zijn voor batterijen. Ons land heeft alle know-how om wereldleider te worden voor de recyclage en het hergebruik van batterijen voor elektrische…
Persbericht

Persbericht - Brussels Airport: nieuw systeem van terminalheffingen om minder lawaaierige en minder vervuilende luchtvaart aan te moedigen en vliegen op kortere afstanden te ontmoedigen

Het nieuwe differentiatiesysteem dat via een wijziging van het beheerscontract voor Skeyes wordt voorgesteld, voegt een criterium toe voor luchtkwaliteit (NOx), een criterium voor broeikasgassen (CO2) en een criterium voor vluchten van minder dan 500 km (zoals gedefinieerd in het kader van de instapbijdrage). Het geluidscriterium, dat reeds is opgenomen in de huidige berekening van de heffing, wordt aangepast om nachtvluchten en vliegtuigen met een hoger geluidsquotum (QC) dan het toegestane…
Persbericht

Regering beslist over tests voor groenere en stillere vliegprocedures

Georges Gilkinet: "Als vliegtuigen sneller opstijgen, sneller hoger in de lucht komen en langer hoog blijven voor ze landen, vermindert dit zowel de geluidsoverlast als het brandstofverbruik. Deze technische oplossingen kunnen een enorm verschil maken voor de omwonenden, ongeacht de regio waar ze wonen. In samenwerking met de luchtvaartmaatschappijen en op mijn verzoek zal Skeyes op grote schaal tests kunnen uitvoeren met nieuwe vliegprocedures die stiller zijn en minder impact hebben op…
Persbericht

Europese primeur: Federale regering beslist over steunregeling voor nachttrein-operatoren

Georges Gilkinet: "Het succes van de Nightjet, de nachttrein tussen Brussel en Wenen, toont het potentieel om zo te reizen tussen de Europese hoofdsteden. Dit is een van de redenen waarom ik deze wet, een Europese primeur, heb voorgesteld. De federale regering wil dat België een voortrekkersrol speelt in de Europese ambitie om meer en snellere internationale spoorverbindingen tussen de grote Europese steden te ontwikkelen. We willen een echt internationaal spoorknooppunt te maken. Ondanks…
Persbericht

Verdubbeling van het volume goederenvervoer per spoor tegen 2030: de federale regering komt in actie!

Op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft de Ministerraad deze vrijdag  30 september het actieplan goedgekeurd om het volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030 te verdubbelen. Dit plan is opgedeeld in 26 concrete acties en is een essentiële hefboom om van de trein de ruggengraat van de mobiliteit van morgen te maken in ons land. "Eén goederentrein op het spoor haalt 50 vrachtwagens van de weg. Dit is goed voor het klimaat, voor onze economie en…
Persbericht

Fietsen bespaart ons land jaarlijks 8,44 miljard euro

Op vraag van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet voerde het Vias Institute een studie uit naar de impact van fietsen op de economie, de volksgezondheid en het klimaat. De conclusies? Fietsen vermijdt in ons land jaarlijks 1.294 voortijdige overlijdens en spaart 137.717 ton CO2 uit. Het totaal van de bespaarde sociale kosten loopt op tot 8,44 miljard euro. Minister Gilkinet wil dat ons land alles uit de kast haalt om fietsers nog meer aan te moedigen en te ondersteunen.…
Persbericht

Twee keer stillere goederentreinen door nieuwe composiet-remblokken

Federaal minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, kondigde aan dat hij het volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030 wil verdubbelen: zo wil hij helpen hun CO2-uitstoot te verminderen. Treinen verbruiken gemiddeld zes keer minder energie dan vrachtwagens en stoten 90% minder CO2 uit. Zij zijn een belangrijke troef in de klimaatstrategie van bedrijven om CO2-neutraal te worden.Om deze groei op het spoor duurzaam te realiseren, moeten de spoorwegmaatschappijen voor goederenvervoer…
Persbericht

Wereldfietsdag: Minister Gilkinet wil van 2024 het Europese Jaar van de Fiets maken

Georges Gilkinet:  "Momenteel zijn de gevolgen van de klimaatverandering, van steeds meer files, exploderende energieprijzen en de gezondheidsrisico’s door een zittende levensstijl steeds groter. Daarom moet de Europese Unie zich nu, naast de andere mobiliteitsprogramma’s zoals over het spoor, ook een ambitieuze visie op de fiets aanmeten. Daar zijn we van overtuigd. Fietsen is een van de oplossingen die nodig zijn voor vandaag en voor de toekomst!”  In…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.