Nieuws

Persbericht

Herziening van de maximaal toegestane geluidsniveaus voor elk vliegtuig op de luchthaven van Brussel-Nationaal: een concrete maatregel om de geluidsoverlast voor alle bewoners te verminderen en een duurzame economische toekomst op de luchthaven te garande

Georges Gilkinet, federaal Minister van Mobiliteit: “Dit dossier over de luchthaven van Brussel-Nationaal zit al veel te lang muurvast, omdat er geen consensusoplossing kon worden gevonden tussen de verschillende betrokken partijen. Ik had me ertoe geëngageerd om, in overeenstemming met het regeerakkoord, methodisch te werk te gaan om de geluidshinder te verminderen. Dat doe ik in het algemeen belang van àlle buurtbewoners, of ze nu Vlaming, Brusselaar of Waal zijn, en met respect voor…
Persbericht

Steunregeling voor het verspreid goederenvervoer per trein

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet: “Dit nieuwe subsidiesysteem voor het rangeren is een Europese primeur. Het is een essentiële hefboom onze ambitieuze doelstelling te bereiken om het volume van het goederenvervoer per spoor te verdubbelen tegen 2030. Deze steunregeling biedt ook indirecte steun aan alle bedrijven die de duurzame keuze maken om het spoor te gebruiken om hun goederen te vervoeren. Eén goederentrein op het spoor betekent 50 vrachtwagens minder op de…
Persbericht

Georges Gilkinet wil een einde maken aan korteafstandsvluchten: "een evidentie voor het klimaat en een kwestie van gezond verstand!"

In 2022 waren er 242 vliegbewegingen voor de luttele afstand van 40 kilometer tussen Brussel en Antwerpen. Er werden 402 vliegbewegingen opgetekend tussen de luchthavens van Brussel en Luik (85 km), en 273 tussen Brussel en Charleroi (55 km). "Skyhoppen" wordt steeds frequenter: van in totaal 1.713 vliegbewegingen in 2019 ging het naar 1.822 in 2022. En dat terwijl de algemene activiteit in de luchtvaartsector nog niet terug is op het niveau van voor de pandemie. Deze vluchten staan…
Persbericht

Retrofit van thermische voertuigen in België: het wettelijk kader is klaar, de sector kan de uitrol starten

Retrofitting: dat is het aanpassen naar elektrisch rijden (of in de toekomst zelfs naar waterstof). Het gaat om elk type voertuig met een verbrandingsmotor, zoals benzine of diesel, dat wordt omgebouwd naar een voertuig met een elektrische motor, of het nu gaat om een auto, een fiets, een motorfiets of een vrachtwagen... dit geeft echt een vooruitzicht op schone en duurzame mobiliteit voor geïnteresseerde amateurs, maar ook voor een economische sector vol potentieel.Een wettelijk kader om…
Persbericht

Vernieuwing van het rijbewijs: een herinneringsbrief om het leven van de 425.000 burgers die hun rijbewijs moeten vernieuwen te vergemakkelijken

In tegenstelling tot de oorspronkelijke papieren rijbewijzen hebben de rijbewijzen van de nieuwe generatie een vervaldatum. Dit jaar zullen in België iets meer dan 425.000 rijbewijzen verlopen en dus moeten worden verlengd. Om te voorkomen dat de betrokken burgers een boete krijgen, is op initiatief van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een waarschuwingssysteem opgezet.  Het Europees rijbewijs in bankkaartmodel, dat in 2013 in België werd ingevoerd, is tien jaar geldig. Dit jaar…
Persbericht

Europese première: België ondersteunt de verdere ontwikkeling van nachttreinen!

Georges Gilkinet: "Met de goedkeuring van deze wet zal België een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van spoorwegverbindingen tussen de grote Europese steden, met de uitdrukkelijke ambitie om van Brussel een echt internationaal spoorwegknooppunt te maken. Het internationale aanbod wordt verder uitgerold als reactie op het enorme enthousiasme van de reizigers. Het is echt een waar genoegen. Maar het is van essentieel belang dat we deze concrete steun bieden aan alle huidige en…
Persbericht

De regering blijft zich inspannen om vervoersdiensten toegankelijker te maken voor mensen met een handicap

Op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft de ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in de omzetting van de Europese richtlijn inzake toegankelijkheidseisen voor producten en diensten, met betrekking tot vervoersdiensten.In de praktijk betekent dit:Meer toegankelijke verkoopkanalen. Voor spoordiensten gaat het om een nieuwe generatie verkoopautomaten die hulp van op afstand mogelijk maken en beter voldoen aan de noden van mensen met een handicap;aangescherpte…
Persbericht

Steunregeling voor het verspreid goederenvervoer per trein

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet: “Eén goederentrein haalt meer dan 50 vrachtwagens van de weg. Dat is goed voor het klimaat, voor onze economie en voor de verkeersveiligheid. Met deze steun zetten we een nieuwe stap in de uitvoering van het Plan Goederenvervoer dat de regering in september heeft goedgekeurd. Het is het resultaat van een constructief overleg met de economische wereld en in het bijzonder met de logistieke spelers, en biedt een nauwkeurig stappenplan.…
Persbericht

Bestraffen van verheerlijking van straatracen

Georges Gilkinet, federaal Minister van Mobiliteit: "Overdreven snelheid is, samen met afleiding achter het stuur bijvoorbeeld door gsm’s, en rijden onder invloed, een van de drie grote ‘killers’ in het verkeer. De openbare weg is geen Formule 1-circuit. Straatraces zijn onaanvaardbaar en hierover opscheppen social media is ontoelaatbaar. Verheerlijking van overdreven snelheid of ander gedrag dat de verkeersveiligheid ondermijnt, is bijzonder schadelijk omdat dit de…
Persbericht

De oprichting van het gecentraliseerde MyBike-register is een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen fietsendiefstal!

In 2020 werden niet minder dan 70 fietsen per dag gestolen, dus 24.592 fietsen over het hele jaar. Volgens een studie in opdracht van de federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, schat Vias Institute dat slechts 48% van de slachtoffers van fietsdiefstal aangifte doet bij de politie.Naast de emotionele en financiële schade blijkt de diefstal van een fiets voor mensen ook een grote drempel om de fiets dagelijks te gebruiken. Deze onderrapportage voedt een vicieuze cirkel: hoe minder…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.