Persbericht

Verkeersveiligheid: Commissie Mobiliteit keurt herstelopleidingen goed om strijd tegen recidive op te voeren

De Commissie Mobiliteit van het federaal Parlement keurde vandaag, op voorstel van Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, nieuwe maatregelen goed om recidive van gevaarlijk rijgedrag tegen te gaan. Opleidingen zullen op verzoek van de rechter de theoretische en praktische examens vervangen of aanvullen voor bestuurders van wie het rijbewijs werd ingetrokken. De goedkeuring van het wetsontwerp is een verdere stap om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren, door chauffeurs aan te pakken die zich gevaarlijk gedragen, en in het bijzonder recidivisten.

Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit: "Deze nieuwe opleidingen zijn een alternatieve en
innovatieve oplossing om onze wegen veiliger te maken. Om de verkeersveiligheid verder te verhogen,
moeten we de maatregelen die specifiek gericht zijn op recidivisten, van wie bekend is dat ze vaker
betrokken zijn bij ongevallen, versterken en aanvullen. Geconfronteerd met automobilisten die
herhaaldelijk gevaarlijk gedrag vertonen achter het stuur, miste ons systeem een educatieve en
bewustmakingsdimensie, naast controles en sancties. Deze nieuwe tool voor magistraten heeft zijn nut
al bewezen en ik ben ervan overtuigd dat het de doeltreffendheid van deze nieuwe aanpak in België zal
aantonen!"
 
Op dinsdag 30 april keurden de parlementsleden in de Commissie Mobiliteit in tweede lezing het
wetsontwerp goed van bevoegd minister Georges Gilkinet. Het voorziet de invoering van een
herstelopleiding die gericht is op het bijsturen van risicovol gedrag in het verkeer.
 
In geval van ontzegging van de rijbevoegdheid zal de rechter deze opleiding kunnen opleggen als
alternatief voor, of als aanvulling op, één of meer van de bestaande maatregelen: theoretisch,
praktisch, medisch en/of psychologisch examen.
 
Rechters krijgen zo een nieuw, doeltreffender en doelgerichter instrument ter beschikking om de strijd
tegen verkeersonveiligheid en recidive van gevaarlijk rijgedrag op te voeren. Recidive in het verkeer
doeltreffender bestrijden is een prioriteit van deze regering, aangezien recidivisten betrokken zijn bij 1
op de 3 ongevallen in ons land.
 
Elk jaar verliezen 130.000 Belgische bestuurders hun rijbevoegdheid. 86% van hen wordt vervolgens
opnieuw veroordeeld.
 
De invoering van herstelopleidingen is een van de maatregelen van het interfederale actieplan "All For
Zero", dat tot doel heeft het aantal doden en zwaargewonden op de weg drastisch te verminderen.
 
 
Opleidingen op maat van de inbreuk
 
Deze cursussen zijn bedoeld om overtreders bewust te maken van risicovol gedrag en om oplossingen te vinden om dit gedrag te veranderen. Ze geven de deelnemers een beter inzicht in hun gedrag en het gevaar dat ze vormen voor anderen en voor zichzelf, en confronteren hen met hun verantwoordelijkheid.
Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de bestuurder en op diens verzoek, kan de rechter besluiten om de kosten van de training in mindering te brengen op de boete die moet worden betaald voor de begane overtreding(en).
 
Er zijn verschillende modules ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de aangeboden training gerelateerd is aan de overtreding(en) die tot de ontzegging van de rijbevoegdheid heeft (hebben) geleid. Deze modules zijn gebaseerd op de meest voorkomende verkeersovertredingen. Er worden modules gewijd aan snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag (gevaarlijke manoeuvres, negeren van voorrang en verkeersregels, gebruik van gsm tijdens het rijden, enz.)
 
Over het algemeen vinden deze opleidingen plaats in kleine groepen van 10 tot 12 personen. Ze worden gegeven door bijzonder opgeleid personeel van onafhankelijke organisaties die erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.
 
"Elk slachtoffer van een verkeersongeval is er één te veel, met alle dramatische gevolgen die we helaas kennen. Als minister van Mobiliteit is dit voor mij onaanvaardbaar. Daarom heb ik sinds het begin van de legislatuur van de strijd tegen de verkeersveiligheid een prioriteit gemaakt. Meer bepaald door diegenen aan te pakken die door gevaarlijk gedrag achter het stuur te herhalen niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar brengen. In deze context zijn deze nieuwe herstelopleidingen nuttig, als aanvulling op of ter vervanging van de theoretische en praktische examens. De opleiding heeft een positieve invloed op het risico op recidive, omdat ze de kansen maximaliseert om de overtredende bestuurder echt aan het werk te zetten en zo te leiden tot een blijvende gedragsverandering", besluit Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet.