Nieuws

Actueel

Persbericht

Steunregeling voor het verspreid goederenvervoer per trein

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet: “Eén goederentrein haalt meer dan 50 vrachtwagens van de weg. Dat is goed voor het klimaat, voor onze economie en voor de verkeersveiligheid. Met deze steun zetten we een nieuwe stap in de uitvoering van het Plan Goederenvervoer dat de regering in september heeft goedgekeurd. Het is het resultaat van een constructief overleg met de economische wereld en in het bijzonder met de logistieke spelers, en biedt een nauwkeurig stappenplan. Dit…
Persbericht

De regering blijft zich inspannen om vervoersdiensten toegankelijker te maken voor mensen met een handicap

Op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft de ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in de omzetting van de Europese richtlijn inzake toegankelijkheidseisen voor producten en diensten, met betrekking tot vervoersdiensten.In de praktijk betekent dit:Meer toegankelijke verkoopkanalen. Voor spoordiensten gaat het om een nieuwe generatie verkoopautomaten die hulp van op afstand mogelijk maken en beter voldoen aan de noden van mensen met een handicap;aangescherpte…
Persbericht

Bestraffen van verheerlijking van straatracen

Snelheid is een van de drie belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen, samen met afleiding achter het stuur en rijden onder invloed. In die context is federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet van plan om gedrag dat overdreven snelheid promoot, te bestraffen.Georges Gilkinet, federaal Minister van Mobiliteit: "Overdreven snelheid is, samen met afleiding achter het stuur bijvoorbeeld door gsm’s, en rijden onder invloed, een van de drie grote ‘killers’ in het…
Persbericht

Met de oprichting van het gecentraliseerde MyBike-register is een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen fietsendiefstal!

In 2020 werden niet minder dan 70 fietsen per dag gestolen, dus 24.592 fietsen over het hele jaar. Volgens een studie in opdracht van de federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, schat Vias Institute dat slechts 48% van de slachtoffers van fietsdiefstal aangifte doet bij de politie. Naast de emotionele en financiële schade blijkt de diefstal van een fiets voor mensen ook een grote drempel om de fiets dagelijks te gebruiken. Deze onderrapportage voedt een vicieuze cirkel: hoe…
Persbericht

Door de beheerscontracten van Infrabel en NMBS voor de komende tien jaar goed te keuren, geeft de federale regering zichzelf de middelen in handen om van de trein de ruggengraat van de mobiliteit van de toekomst te maken!

Alexander De Croo: "De trein staat centraal in ons dagelijks leven. Elke dag maken miljoenen Belgen gebruik van de trein om naar hun werk te gaan of om te reizen, en we willen het beste voor hen: stiptheid, kwaliteitsdiensten, comfort, toegankelijkheid en veilige trajecten. De federale regering komt vandaag met een visie, een duidelijk en ambitieus stappenplan en de middelen waarmee NMBS en Infrabel hun aanbod verder kunnen verbeteren en de centrale rol van het spoor als…
Persbericht

Ons land moet wereldleider worden voor recyclage en hergebruik van batterijen voor elektrische voertuigen

Georges Gilkinet, Vicepremier en federaal Minister van Mobiliteit: “Batterijen voor elektrische voertuigen zijn geen afval, maar een bron van bijzonder waardevolle materialen. We moeten er slim mee omgaan, want we mogen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen niet zomaar vervangen door de afhankelijkheid van de zeldzame materialen die nodig zijn voor batterijen. Ons land heeft alle know-how om wereldleider te worden voor de recyclage en het hergebruik van batterijen voor elektrische…
Persbericht

Persbericht - Brussels Airport: nieuw systeem van terminalheffingen om minder lawaaierige en minder vervuilende luchtvaart aan te moedigen en vliegen op kortere afstanden te ontmoedigen

Het nieuwe differentiatiesysteem dat via een wijziging van het beheerscontract voor Skeyes wordt voorgesteld, voegt een criterium toe voor luchtkwaliteit (NOx), een criterium voor broeikasgassen (CO2) en een criterium voor vluchten van minder dan 500 km (zoals gedefinieerd in het kader van de instapbijdrage). Het geluidscriterium, dat reeds is opgenomen in de huidige berekening van de heffing, wordt aangepast om nachtvluchten en vliegtuigen met een hoger geluidsquotum (QC) dan het toegestane…
Persbericht

Regering beslist over tests voor groenere en stillere vliegprocedures

Georges Gilkinet: "Als vliegtuigen sneller opstijgen, sneller hoger in de lucht komen en langer hoog blijven voor ze landen, vermindert dit zowel de geluidsoverlast als het brandstofverbruik. Deze technische oplossingen kunnen een enorm verschil maken voor de omwonenden, ongeacht de regio waar ze wonen. In samenwerking met de luchtvaartmaatschappijen en op mijn verzoek zal Skeyes op grote schaal tests kunnen uitvoeren met nieuwe vliegprocedures die stiller zijn en minder impact hebben op…
Persbericht

Europese primeur: Federale regering beslist over steunregeling voor nachttrein-operatoren

Georges Gilkinet: "Het succes van de Nightjet, de nachttrein tussen Brussel en Wenen, toont het potentieel om zo te reizen tussen de Europese hoofdsteden. Dit is een van de redenen waarom ik deze wet, een Europese primeur, heb voorgesteld. De federale regering wil dat België een voortrekkersrol speelt in de Europese ambitie om meer en snellere internationale spoorverbindingen tussen de grote Europese steden te ontwikkelen. We willen een echt internationaal spoorknooppunt te maken. Ondanks…
Communicatie

Interfederale Visie MaaS : Mobility as a Service

MaaS, “Mobility as a Service”, is een waardevol instrument om duurzame mobiliteit makkelijker toegankelijk te maken. Om van multimodaliteit een echt aantrekkelijke dienst te maken, moet informatie gemakkelijk toegankelijk zijn: hoe kan ik mijn reis best plannen en welk vervoermiddel kies ik? In een paar eenvoudige stappen ken je dan de beste optie.  Ik verwelkom alle initiatieven, of ze nu uit de privésector of de overheidssector komen. De overheid moet hen helpen om de…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.