Nieuws

Actueel

In de medias

Opinie : Bouwen aan een ander Europa? Maak van 2024 het Europees Jaar van de Fiets!

Als een wiel rolt de Europese vlag zijn sterren uit.Dat wiel is dat van een fiets, waar we ooit op een zomermiddag opstapten, en dat ons voor het eerst het gevoel van een onzeker maar vrij evenwicht gaf.  Dat wiel is dat van die nieuwe elektrische fiets, die ons nu elke ochtend naar het werk brengt. Dat wiel is dat van die wielerkampioenen en -kampioenes die ons doen dromen, terwijl ze trots op kasseien en hoge bergbeklimmingen overwinnen.Elke dag bewijst de fiets ons een dienst: onderweg…
Persbericht

Retrofit van thermische voertuigen in België: het wettelijk kader is klaar, de sector kan de uitrol starten

Retrofitting: dat is het aanpassen naar elektrisch rijden (of in de toekomst zelfs naar waterstof). Het gaat om elk type voertuig met een verbrandingsmotor, zoals benzine of diesel, dat wordt omgebouwd naar een voertuig met een elektrische motor, of het nu gaat om een auto, een fiets, een motorfiets of een vrachtwagen... dit geeft echt een vooruitzicht op schone en duurzame mobiliteit voor geïnteresseerde amateurs, maar ook voor een economische sector vol potentieel.Een wettelijk kader om…
Persbericht

Vernieuwing van het rijbewijs: een herinneringsbrief om het leven van de 425.000 burgers die hun rijbewijs moeten vernieuwen te vergemakkelijken

In tegenstelling tot de oorspronkelijke papieren rijbewijzen hebben de rijbewijzen van de nieuwe generatie een vervaldatum. Dit jaar zullen in België iets meer dan 425.000 rijbewijzen verlopen en dus moeten worden verlengd. Om te voorkomen dat de betrokken burgers een boete krijgen, is op initiatief van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een waarschuwingssysteem opgezet.  Het Europees rijbewijs in bankkaartmodel, dat in 2013 in België werd ingevoerd, is tien jaar geldig. Dit jaar…
Persbericht

Europese première: België ondersteunt de verdere ontwikkeling van nachttreinen!

Georges Gilkinet: "Met de goedkeuring van deze wet zal België een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van spoorwegverbindingen tussen de grote Europese steden, met de uitdrukkelijke ambitie om van Brussel een echt internationaal spoorwegknooppunt te maken. Het internationale aanbod wordt verder uitgerold als reactie op het enorme enthousiasme van de reizigers. Het is echt een waar genoegen. Maar het is van essentieel belang dat we deze concrete steun bieden aan alle huidige en…
Persbericht

Steunregeling voor het verspreid goederenvervoer per trein

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet: “Eén goederentrein haalt meer dan 50 vrachtwagens van de weg. Dat is goed voor het klimaat, voor onze economie en voor de verkeersveiligheid. Met deze steun zetten we een nieuwe stap in de uitvoering van het Plan Goederenvervoer dat de regering in september heeft goedgekeurd. Het is het resultaat van een constructief overleg met de economische wereld en in het bijzonder met de logistieke spelers, en biedt een nauwkeurig stappenplan. Dit…
Persbericht

De regering blijft zich inspannen om vervoersdiensten toegankelijker te maken voor mensen met een handicap

Op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft de ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in de omzetting van de Europese richtlijn inzake toegankelijkheidseisen voor producten en diensten, met betrekking tot vervoersdiensten.In de praktijk betekent dit:Meer toegankelijke verkoopkanalen. Voor spoordiensten gaat het om een nieuwe generatie verkoopautomaten die hulp van op afstand mogelijk maken en beter voldoen aan de noden van mensen met een handicap;aangescherpte…
Persbericht

Bestraffen van verheerlijking van straatracen

Snelheid is een van de drie belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen, samen met afleiding achter het stuur en rijden onder invloed. In die context is federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet van plan om gedrag dat overdreven snelheid promoot, te bestraffen.Georges Gilkinet, federaal Minister van Mobiliteit: "Overdreven snelheid is, samen met afleiding achter het stuur bijvoorbeeld door gsm’s, en rijden onder invloed, een van de drie grote ‘killers’ in het…
Persbericht

Met de oprichting van het gecentraliseerde MyBike-register is een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen fietsendiefstal!

In 2020 werden niet minder dan 70 fietsen per dag gestolen, dus 24.592 fietsen over het hele jaar. Volgens een studie in opdracht van de federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, schat Vias Institute dat slechts 48% van de slachtoffers van fietsdiefstal aangifte doet bij de politie. Naast de emotionele en financiële schade blijkt de diefstal van een fiets voor mensen ook een grote drempel om de fiets dagelijks te gebruiken. Deze onderrapportage voedt een vicieuze cirkel: hoe…
Persbericht

Door de beheerscontracten van Infrabel en NMBS voor de komende tien jaar goed te keuren, geeft de federale regering zichzelf de middelen in handen om van de trein de ruggengraat van de mobiliteit van de toekomst te maken!

Alexander De Croo: "De trein staat centraal in ons dagelijks leven. Elke dag maken miljoenen Belgen gebruik van de trein om naar hun werk te gaan of om te reizen, en we willen het beste voor hen: stiptheid, kwaliteitsdiensten, comfort, toegankelijkheid en veilige trajecten. De federale regering komt vandaag met een visie, een duidelijk en ambitieus stappenplan en de middelen waarmee NMBS en Infrabel hun aanbod verder kunnen verbeteren en de centrale rol van het spoor als…
Persbericht

Ons land moet wereldleider worden voor recyclage en hergebruik van batterijen voor elektrische voertuigen

Georges Gilkinet, Vicepremier en federaal Minister van Mobiliteit: “Batterijen voor elektrische voertuigen zijn geen afval, maar een bron van bijzonder waardevolle materialen. We moeten er slim mee omgaan, want we mogen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen niet zomaar vervangen door de afhankelijkheid van de zeldzame materialen die nodig zijn voor batterijen. Ons land heeft alle know-how om wereldleider te worden voor de recyclage en het hergebruik van batterijen voor elektrische…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.