Nieuws

Actueel

Persbericht

Europese primeur: Federale regering beslist over steunregeling voor nachttrein-operatoren

Georges Gilkinet: "Het succes van de Nightjet, de nachttrein tussen Brussel en Wenen, toont het potentieel om zo te reizen tussen de Europese hoofdsteden. Dit is een van de redenen waarom ik deze wet, een Europese primeur, heb voorgesteld. De federale regering wil dat België een voortrekkersrol speelt in de Europese ambitie om meer en snellere internationale spoorverbindingen tussen de grote Europese steden te ontwikkelen. We willen een echt internationaal spoorknooppunt te maken. Ondanks…
Communicatie

Interfederale Visie MaaS : Mobility as a Service

MaaS, “Mobility as a Service”, is een waardevol instrument om duurzame mobiliteit makkelijker toegankelijk te maken. Om van multimodaliteit een echt aantrekkelijke dienst te maken, moet informatie gemakkelijk toegankelijk zijn: hoe kan ik mijn reis best plannen en welk vervoermiddel kies ik? In een paar eenvoudige stappen ken je dan de beste optie.  Ik verwelkom alle initiatieven, of ze nu uit de privésector of de overheidssector komen. De overheid moet hen helpen om de…
Persbericht

Verdubbeling van het volume goederenvervoer per spoor tegen 2030: de federale regering komt in actie!

Op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft de Ministerraad deze vrijdag  30 september het actieplan goedgekeurd om het volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030 te verdubbelen. Dit plan is opgedeeld in 26 concrete acties en is een essentiële hefboom om van de trein de ruggengraat van de mobiliteit van morgen te maken in ons land. "Eén goederentrein op het spoor haalt 50 vrachtwagens van de weg. Dit is goed voor het klimaat, voor onze economie en…
Persbericht

Fietsen bespaart ons land jaarlijks 8,44 miljard euro

Op vraag van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet voerde het Vias Institute een studie uit naar de impact van fietsen op de economie, de volksgezondheid en het klimaat. De conclusies? Fietsen vermijdt in ons land jaarlijks 1.294 voortijdige overlijdens en spaart 137.717 ton CO2 uit. Het totaal van de bespaarde sociale kosten loopt op tot 8,44 miljard euro. Minister Gilkinet wil dat ons land alles uit de kast haalt om fietsers nog meer aan te moedigen en te ondersteunen.…
Persbericht

Twee keer stillere goederentreinen door nieuwe composiet-remblokken

Federaal minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, kondigde aan dat hij het volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030 wil verdubbelen: zo wil hij helpen hun CO2-uitstoot te verminderen. Treinen verbruiken gemiddeld zes keer minder energie dan vrachtwagens en stoten 90% minder CO2 uit. Zij zijn een belangrijke troef in de klimaatstrategie van bedrijven om CO2-neutraal te worden.Om deze groei op het spoor duurzaam te realiseren, moeten de spoorwegmaatschappijen voor goederenvervoer…
Persbericht

Wereldfietsdag: Minister Gilkinet wil van 2024 het Europese Jaar van de Fiets maken

Georges Gilkinet:  "Momenteel zijn de gevolgen van de klimaatverandering, van steeds meer files, exploderende energieprijzen en de gezondheidsrisico’s door een zittende levensstijl steeds groter. Daarom moet de Europese Unie zich nu, naast de andere mobiliteitsprogramma’s zoals over het spoor, ook een ambitieuze visie op de fiets aanmeten. Daar zijn we van overtuigd. Fietsen is een van de oplossingen die nodig zijn voor vandaag en voor de toekomst!”  In…
Persbericht

De trein naar morgen: Federale regering keurt de Spoorvisie 2040 goed

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: “Vandaag zetten we de trein naar morgen op het spoor. Voor de allereerste keer hebben onze spoorbedrijven, maar ook alle belanghebbenden, nu een langetermijnvisie en een stappenplan, met als doel om de klant een optimaal aanbod te bieden. Zo wil de federale regering nu spoorweggeschiedenis schrijven, met als doel om nog meer mensen en bedrijven te overtuigen om te kiezen voor de trein, het groenste transportmiddel. Dankzij deze visie…
Communicatie

Job alert: Adviseur Veiligheid & binnenlandse zaken

Het team Algemeen Beleid van Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit GeorgesGilkinet (ECOLO) zoekt momenteel een adviseur die instaat voor de opvolging enadviesverlening binnen het bevoegdheidsdomein “Veiligheid & Binnenlandse zaken”in de ruime zin dat door de federale regering wordt uitgevoerd (Politie, civieleveiligheid, inlichtingendiensten, cyberveiligheid, terreurbestrijding, ...).Het team staat onder leiding van de directeur van de Cel Algemeen Beleid en…
Persbericht

Federale regering beschermt de spoorwegen tegen de stijgende energieprijzen met een nieuwe steun van 82 miljoen aan NMBS en Infrabel

Georges Gilkinet: “Mobiliteit is een vrijheid. Nu de prijzen aan de pomp de pan uitswingen, wil ik dat elke Belg zich vrij kan blijven verplaatsen. De trein is een deel van de oplossing: goed voor de portemonnee, voor het klimaat en voor onze energie-onafhankelijkheid van Poetin. De regering besloot eerder al de ticketprijzen te bevriezen voor dit jaar. NMBS stelt ook aantrekkelijke tariefformules voor, zoals het Duo Ticket. Door de beslissingen van deze begrotingscontrole krijgen Nu…
Persbericht

240 miljoen om woon-werkverkeer met de fiets te boosten

Georges Gilkinet: "Om iedereen aan te moedigen om meer te fietsen heb ik samen met de federale regering in september vorig jaar het allereerste Federale Fietsactieplan gelanceerd: Be Cyclist.  Ik ben tevreden om vandaag concreet vorm te geven aan een centraal punt van dit plan, namelijk de fiets aan te moedigen voor woon-werkverkeer. De komende drie jaar wordt 240 miljoen euro vrijgemaakt voor actieve mobiliteit. Fietsen is goed voor de portemonnee en het is gezond: deze calorieën…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.