Biografie

Als toegewijde en verantwoordelijke politicus steunt Georges Gilkinet op dialoog en co-constructie om samen vooruit te gaan richting een groenere en eerlijkere wereld en een aangenamer leven.

Georges Gilkinet is gespecialiseerd in  sociale en financiële zaken. Hij zette zijn politiek engagement altijd in voor meer rechtvaardigheid, of die nu sociaal, fiscaal of democratisch is.

Als vice-premier zet hij zijn schouders nu onder de federale regering, die het groenste programma uitvoert dat België ooit kende. Als minister trekt hij volop de kaart van de mobiliteit: mobiliteit verbindt alle Belgen. Juist via onze verplaatsingen raken de kern van ons bestaan: we ontmoeten elkaar, we groeien en ze doen ons land bloeien.

Gilkinet komt uit de sector van het verenigingsleven en vindt de band tussen het middenveld, burgers en politiek essentieel. Liefst kiest hij er voor om uitdagingen samen te ontcijferen en collectief oplossingen te zoeken, die hij dan met plezier uitrolt.

Hij is vader van twee jonge sportievelingen, zelf loper, overtuigde treingebruiker en fietsfanaat.

 

2020 : Vice-premier en minister van Mobiliteit

2020 : Vice-premier en minister van Mobiliteit 2020 : Vice-premier en minister van Mobiliteit

2007 – 2020: Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de kieskring Namen

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, verkozen in de kieskring Namen: hier in jaartal samen met de Ecolo-Groen fractie. Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, verkozen in de kieskring Namen: hier in jaartal samen met de Ecolo-Groen fractie.

Als verkozene voor de provincie Namen is Georges Gilkinet van 2007 tot 2009 lid van de Commissie  Ambtenarenzaken en de Commissie Sociale Zaken.

Vanaf 2009 is Georges Gilkinet lid van de Commissie Financiën en de Begroting, die hij voorzit van maart 2012 tot juni 2014.

Hij specialiseert zich in fiscale fraude en financiële criminaliteit en is actief lid van verschillende speciale commissies of onderzoekscommissies, zoals de Bijzondere commissie die ermee werd belast om de omstandigheden te onderzoeken naar de ontmanteling van de Dexigroep (2011-2012), de Bijzondere commissie en het onderzoek naar internationale fraude en de Panamapapers (2017) of nog de Onderzoekscommissie naar minnelijke schikkingen in strafzaken, ook wel “Kazakhgate” genaamd (2017-2018), waarvan hij een van de ondervoorzitters was.

In mei 2018 werd Georges Gilkinet aangeduid als fractieleider van de Ecolo-Groenfractie in de Kamer. Hij blijft fractieleider tot zijn aanduiding als Vice-premier.  

 

2012 – 2020: Voorzitter van de Gemeenteraad van Assesse

AssesseAssesse

Georges werd in zijn gemeente verkozen tot gemeenteraadslid en aangeduid tot voorzitter van de gemeenteraad.

 

2004 – 2007: Politieke raadgever van Ecolo in de Kamer van volksvertegenwoordigers

2001 – 2004: Medewerker van de Minister voor jeugd voor de Franstalige gemeenschap, Jean-Marc Nollet

Na acht jaar vol engagement bij het middenveld maakt Georges Gilkinet de overstap naar de politieke wereld. Hij speelt een actieve rol bij de minister van Jeugd, in het bijzonder bij de voorbereiding van het Decreet over Huiswerkbegeleiding en bij het opzetten van de actie “Ouvrir mon quotidien” om kinderen uit de lagere school in contact te brengen met de pers.  

 

1995 – 2001: Algemeen secretaris van een ‘Coordination d’Organisations de Jeunesse’

Na zijn eerste terreinervaring als animator en opleider van animatoren, is Georges Gilkinet zes jaar lang woordvoerder voor jeugdverenigingen. Hij neemt actief deel aan de ‘Conseil de la Jeunesse d’Expression française (Raad voor Franstalige jeugd – CJEF) en de oprichting van de ‘Confédération des Employeurs du Secteur Socioculturel’ (de werkgeversorganisatie voor de socio-culturele sector - CESSoC). 

 

1993 – 1995: Medewerker van een Jeugdvereniging

1990 – 2005: Journalist voor een lokale TV-zender in Namen, Canal C

Georges Gilkinet, journalist bij Canal-CGeorges Gilkinet, journalist bij Canal-C

Tijdens zijn studies als journalist en nadien in combinatie met zijn eerste professionele stappen, was Georges Gilkinet freelance journalist voor een TV-station in Namur. Hij maakte er reportages voor het sportprogramma Start.

 

1989 – 1993: Licentiaat Sociale Communicatie, optie Journalistiek (IHECS - Bruxelles)