Persbericht

Strategisch plan om sneller windmolens in de buurt van luchthavens te installeren

Deze vrijdag keurde de regering de gezamenlijke roadmap van skeyes en Defensie goed met als doel de obstakels voor de ontplooiing van hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder windmolens, zoveel mogelijk te beperken. Het draaiboek dat werd voorgesteld door Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en zijn collega Minister van Defensie Ludivine Dedonder, beschrijft de maatregelen om de veiligheid van het luchtverkeer te verzoenen met de installatie van nieuwe windmolens op Belgisch grondgebied, ook in de buurt van luchthavens. Het doel is om een bijkomende elektriciteitsproductiecapaciteit van 1,6 GW te realiseren. Dit is een verdere stap in de richting van energieonafhankelijkheid en de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit: "Dankzij de actie van de groenen heeft deze regering de productie van hernieuwbare energie een echte boost gegeven. Hernieuwbare energie is de meest groene, veilige én goedkope vorm van energie. Het is de snelste manier om onze energiesoevereiniteit te verzekeren en af te stappen van fossiele brandstoffen. Daarom hebben we sinds het begin van de legislatuur alles in het werk gesteld om de ontwikkeling ervan te versnellen. Een daarvan is het beter afstemmen van windenergie en luchtvaart. Dankzij de geleidelijke invoering van nieuwe technologieën maken we niet alleen luchtvaart veiliger, maar maken we ook ruimte vrij in de buurt van luchthavens voor de installatie van nieuwe windmolens, zonder de veiligheid van het luchtverkeer in gevaar te brengen. De gezamenlijke roadmap die door skeyes en Defensie werd voorgesteld en vrijdag door de regering werd goedgekeurd, geeft concreet vorm aan dit engagement en zal uiteindelijk een aanzienlijke toename van de productie van windenergie op land mogelijk maken, tot 1,6 GW extra, of bijna het equivalent van de productie van twee kernreactoren, zoals Doel 1 en Tihange 2. Dit is een grote stap voorwaarts!"

 

Om energieonafhankelijkheid te versterken, de bevoorradingszekerheid te verbeteren en de klimaattransitie te versnellen, heeft de federale regering de ontplooiing van hernieuwbare energiebronnen weg van fossiele brandstoffen gestimuleerd, met bijzondere aandacht voor windenergie.
 
Dit engagement komt tot uiting in een aantal actieterreinen. Alle spelers, inclusief skeyes en Defensie, werden daarvoor gemobiliseerd. skeyes en Defensie kregen de opdracht om via een stappenplan de hefbomen te identificeren om de ontplooiing van windmolenparken op ons grondgebied te vergemakkelijken. Beide spelers kunnen zo ruimte vrijmaken voor de ontplooiing van nieuwe windmolenparken, zonder de veiligheid van het luchtverkeer in gevaar te brengen. De federale regering heeft een budget van €13,5 miljoen vrijgemaakt en gelijk verdeeld tussen de twee gewesten om hun inspanningen te ondersteunen.

 

Grote stap voorwaarts

Door gebruik te maken van geavanceerde luchtverkeersleidingstechnologieën zullen skeyes en Defensie meerdere obstakels wegnemen (zoals afstanden tot radars, hoogtebeperkingen, de grootte en locatie van uitsluitingszones, .... ) die de plaatsing van windmolens in de buurt van luchthavens en daarrond belemmeren. Bovendien zullen de studies die windprojectpromotoren moeten voorleggen voorafgaand aan elke nieuwe vergunningsaanvraag worden vereenvoudigd.
 
In totaal, en op basis van de prognoses die zijn opgesteld door de federaties van de windenergiesector, zal de uitvoering van deze roadmap een potentiële toename van maar liefst 1,632 GW aan hernieuwbare energie mogelijk maken.
 
De vermindering van de beperkingen rond luchthavens zou ontwikkelaars ook kunnen aanmoedigen om nieuwe projecten te lanceren in vrijgekomen gebieden, zodat de energiewinst zelfs hoger kan zijn dan vandaag geschat, gebaseerd op reeds bekende projecten.

 

Nieuwe technologieën voor windenergie

Na overleg met de windenergiesector hebben skeyes en Defensie prioritair de concrete maatregelen geïdentificeerd die op het terrein moeten worden uitgevoerd. Deze zullen het mogelijk maken om de beperkingen die de plaatsing van windmolens belemmeren zoveel mogelijk op te heffen, zonder de veiligheid van het luchtvaartverkeer in het gedrang te brengen.
 
1. Nieuwe radars
Door hun synergiën te versterken, zullen skeyes en Defensie het beheer van de radarinfrastructuur optimaliseren, waardoor ze dezelfde beschermingszones kunnen gebruiken. Bovendien zal de aankoop van radars van de nieuwe generatie (X-band) de beperkingen op de bouw van windmolens verminderen, want ze zijn beter in staat zijn om de aanwezigheid van windmolens in de buurt te beheren.
 
2. Nieuwe procedures
Skeyes blijft PBN-navigatieprocedures implementeren, die niet alleen milieuvriendelijker zijn, maar ook de verwijdering van DVOR-luchtnavigatiebakens mogelijk maken, waardoor extra ruimte vrijkomt voor de bouw van windmolenparken.
 
3. Een nieuw luchtverkeersleidingssysteem
De installatie door skeyes van een multilateratienetwerk1, dat veel minder gevoelig is voor storingen veroorzaakt door windmolens, vermindert de radardekking en dus ook de uitsluitingszones.
Het document dat vrijdag door de federale regering is goedgekeurd, voorziet in een jaarlijkse evaluatie van de maatregelen in het stappenplan en de uitvoering ervan.
 
""Zowel op land als op zee werken we hard om belemmeringen voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie, waaronder windenergie, weg te werken. We hebben alle actoren gemobiliseerd die hierin een rol spelen, zoals skeyes en Defensie, die technische beperkingen voor de ontwikkeling van windmolens in de buurt van luchthavens kunnen opheffen, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van het luchtverkeer. Als Minister van Mobiliteit ben ik uiteraard blij met de bijdrage van skeyes aan de energietransitie. Het vierde beheerscontract dat we zopas ondertekenden met onze luchtverkeersleider versterkt dit engagement voor een duurzamere luchtvaart. Dit nieuw contract geeft het overheidsbedrijf nieuwe opdrachten op het vlak van milieubeleid, waaronder de uitvoering van deze gezamenlijke roadmap windenergie. Sneller investeren in hernieuwbare energie is de beste manier om ons klimaat te beschermen, onze energiesoevereiniteit te verzekeren en onze burgers en bedrijven de goedkoopste energie te leveren. Daarom gaan we resoluut verder die richting uit," besluit Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit.