Persbericht

Vernieuwing van het rijbewijs: een herinneringsbrief om het leven van de 425.000 burgers die hun rijbewijs moeten vernieuwen te vergemakkelijken

In tegenstelling tot de oorspronkelijke papieren rijbewijzen hebben de rijbewijzen van de nieuwe generatie een vervaldatum. Dit jaar zullen in België iets meer dan 425.000 rijbewijzen verlopen en dus moeten worden verlengd. Om te voorkomen dat de betrokken burgers een boete krijgen, is op initiatief van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een waarschuwingssysteem opgezet. 

Het Europees rijbewijs in bankkaartmodel, dat in 2013 in België werd ingevoerd, is tien jaar geldig. Dit jaar verstrijken de eerste rijbewijzen van de nieuwe generatie die in ons land zijn verdeeld: meer dan 425.000 burgers moeten hun rijbewijs in 2023 vernieuwen. Op het terrein stelt de administratie echter vast dat een meerderheid van de Belgen niet op de hoogte is van deze Europese verplichting. 

Daarom is op verzoek van de minister van Mobiliteit een automatische herinnering ingevoerd, zodat iedereen wordt gewaarschuwd wanneer het tijd is om deze stap te zetten. Daarom worden sinds deze maand brieven verstuurd door de FOD Mobiliteit naar burgers van wie het rijbewijs bijna verloopt.

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: "Dit dossier gaat in de goede richting. Op mijn initiatief en dankzij een specifieke financiering, informeert de FOD Mobiliteit de betrokken burgers. Iedereen met een Belgisch rijbewijs zal dus op het gepaste moment een oproep krijgen om het rijbewijs te vernieuwen. En het is voortaan mogelijk om een officiële aanvraag online in te dienen. Dit is een echte vooruitgang voor de burger!

In de praktijk 

Deze herinneringsbrief valt twee maanden voor de vervaldatum van het rijbewijs in de brievenbus van de betrokken burgers. Dit geeft niet alleen iedereen de tijd om de vernieuwing in orde te brengen, maar zorgt er ook voor dat de gemeenten niet overspoeld worden. 

In mei worden dus de brieven verstuurd voor de rijbewijzen die in juli verlopen. In juni voor deze die in augustus verlopen, enzovoort.

Er wordt ook een brief gestuurd naar de burgers van wie het rijbewijs niet op tijd is verlengd, maar die geen eerste verwittiging hebben gekregen. 

Lichtere straffen voor verlopen rijbewijs 

Momenteel staat rijden met een verlopen rijbewijs gelijk aan rijden zonder rijbewijs. Dit betekent dat bestuurders met een verlopen rijbewijs boetes tot 2 000 euro kunnen krijgen. De wetgeving moet een onderscheid maken tussen rijden zonder rijbewijs en rijden met een verlopen rijbewijs, met lagere boetes in het laatste geval. 

"Als minister van Mobiliteit zal ik dit voorstel op tafel leggen bij de regering. Deze absurde situatie moet worden rechtgezet !", besluit Georges Gilkinet.