Persbericht

Europese première: België ondersteunt de verdere ontwikkeling van nachttreinen!

De commissie Mobiliteit van het federaal parlement heeft zopas de wet aangenomen die werd voorgesteld door minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, en die tot doel heeft de ontwikkeling te ondersteunen van nachttreinen die vertrekken vanuit of aankomen in België. Deze Europese première heeft tot doel nieuwe operators naar Brussel te halen en onze landgenoten op die manier nieuwe bestemmingen aan te bieden die per nachttrein bereikbaar zijn. Daarnaast is het doel ook om Europeanen nieuwe mogelijkheden te bieden om op de meest milieu- en klimaatvriendelijke manier naar België te reizen.

Georges Gilkinet: "Met de goedkeuring van deze wet zal België een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van spoorwegverbindingen tussen de grote Europese steden, met de uitdrukkelijke ambitie om van Brussel een echt internationaal spoorwegknooppunt te maken. Het internationale aanbod wordt verder uitgerold als reactie op het enorme enthousiasme van de reizigers. Het is echt een waar genoegen. Maar het is van essentieel belang dat we deze concrete steun bieden aan alle huidige en toekomstige Europese operators, zodat we hen aanmoedigen om hun aanbod van nachttreinen verder te ontwikkelen waardoor we een degelijk alternatief kunnen bieden voor het vliegverkeer voor trajecten tot 1000 kilometer. "

De vraag naar meer nachttreinen is groot. De nachttrein Brussel-Wenen rijdt momenteel meerdere keren per week en is meestal maanden van tevoren volgeboekt. Gemiddeld is meer dan 60% van de Belgen bereid om met de hogesnelheidstrein of nachttrein te reizen in plaats van met het vliegtuig om hun ecologische voetafdruk te verkleinen (bron: enquête van de FOD Mobiliteit, juni 2022). Er zijn petities gestart in verschillende Europese landen en elk ervan verzamelde duizenden handtekeningen. De Europese Commissie heeft in haar Green Deal ook bevestigd dat zij het spoorvervoer en de nachttreinen aantrekkelijker wil maken.

Economisch evenwicht is echter een grote uitdaging voor de bedrijven en dat heeft een aanzienlijke impact op de ticketprijzen. Een nachttrein rijdt één keer per dag terwijl een klassieke trein meerdere dagelijkse retourreizen kan maken en dus winstgevender is. Om nog maar te zwijgen van de occasionele problemen door de oorlog in Oekraïne waardoor er momenteel te weinig rollend materieel beschikbaar is. Daarnaast hebben operators langetermijnperspectieven nodig om projecten op te starten en is de internationale ticketverkoop nog voor verbetering vatbaar. Het doel van deze wettelijke omkadering en dit duwtje in de rug is de operators te helpen deze obstakels te overwinnen: door hun lasten te verminderen, stimuleren we de activiteit en helpen we nieuwe operators om te starten.

Concreet zal de federale overheid de heffing voor het gebruik van spoorweginfrastructuur en de kosten van de tractie-energie voor de nachttreinoperatoren op zich nemen.

Op deze manier moedigen we operators aan om hun activiteiten van en naar België verder te ontwikkelen, zowel door het aantal verbindingen op bestaande connecties, zoals Wenen, te vergroten, als door nieuwe operators die op korte of middellange termijn willen starten te ondersteunen. Na de Nightjet zal er over een paar weken een nieuwe nachttrein naar Wenen rijden. En andere operators overwegen nachttreinen naar het zuiden in de zomer of naar de bergen in de winter. Ik wil hen het signaal geven dat ze welkom zijn in België. En als deze Europese primeur een succes blijkt, kunnen we alleen maar hopen dat andere Europese landen ons zullen volgen, waardoor een nog gunstiger kader voor nachttreinen ontstaat tegen nog aantrekkelijkere tarieven voor de reizigers. Ik ben in ieder geval heel trots dat België deze voortrekkersrol vervult. En ik ben al begonnen met mijn Europese collega's erop te wijzen hoe belangrijk het is om ons goede voorbeeld te volgen”, besluit de minister van Mobiliteit.