Persbericht

Retrofit van thermische voertuigen in België: het wettelijk kader is klaar, de sector kan de uitrol starten

In 2035 stopt de verkoop van nieuwe thermische wagens in de Europese Unie en wordt er plaats gemaakt voor elektrische wagens. De ombouw van voertuigen met verbrandingsmotor naar elektrische voertuigen is een ecologische oplossing richting die transitie, maar in ons land was dit nog niet voldoende toegankelijk. Op initiatief van de federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, werd in overleg met de sector een Koninklijk Besluit opgesteld dat de regels voor de retrofit vastlegt. Het treedt op 1 juni van dit jaar in werking. Dankzij de FOD Mobiliteit wordt retrofitting op grotere schaal mogelijk in ons land en krijgen economische spelers en geïnteresseerde burgers eindelijk het kader waarop ze wachtten om hun plannen uit te voeren.

Retrofit Ph. CC/Ogidya

Retrofitting: dat is het aanpassen naar elektrisch rijden (of in de toekomst zelfs naar waterstof). Het gaat om elk type voertuig met een verbrandingsmotor, zoals benzine of diesel, dat wordt omgebouwd naar een voertuig met een elektrische motor, of het nu gaat om een auto, een fiets, een motorfiets of een vrachtwagen... dit geeft echt een vooruitzicht op schone en duurzame mobiliteit voor geïnteresseerde amateurs, maar ook voor een economische sector vol potentieel.

Een wettelijk kader om retrofitting in België te vergemakkelijken

Retrofitting was al mogelijk in België, maar het gebrek aan wetgeving ter zake maakte het heel moeilijk om projecten ook echt uit te voeren. Het aangepaste voertuig moest in het buitenland worden goedgekeurd en daarna in ons land een technische keuring ondergaan. Dit was een ingewikkelde, langdurige en kostbare procedure die de meest gemotiveerde bedrijven en burgers ontmoedigde.

Het Koninklijk Besluit dat de situatie verbetert, is nu klaar en deze nieuwe regels voor retrofitting treden in werking op 1 juni 2023.

Concreet zijn dit de nieuwe technische voorschriften die moeten worden toegepast:

  • De brandstoftanks moeten worden verwijderd of onbruikbaar worden gemaakt.
  • Het nieuwe vermogen mag niet hoger zijn dan het vermogen van de oorspronkelijke motor (met uitzondering van motoren van minder dan 60 kW die 20% krachtiger mogen zijn)
  • De oorspronkelijke afmetingen van het voertuig mogen niet worden gewijzigd.
  • De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig, de maximaal toelaatbare massa in beladen toestand van de combinatie en de maximaal toelaatbare belasting op elk van de assen mogen evenmin worden gewijzigd.
  • De verdeling van het ledig gewicht, in rijklare toestand, over de assen na de ombouw mag de verdeling over de assen van het basisvoertuig niet met ± 10% overschrijden.

Dit alles biedt een duidelijk kader voor zowel liefhebbers als professionals. Zo eenvoudig is het!

Dit nieuwe decreet is het resultaat van lange en constructieve besprekingen met de gewesten. Het werd dus opgesteld via dialoog en co-constructie. Naast dit federale kader zullen de goedkeuringsinstanties van de gewesten echter ook hun eigen reglementen moeten publiceren, zodat de goedkeuringsprocedure volledig operationeel is. Tijdens een recente Interministeriële Conferentie over mobiliteit is afgesproken dat zij dit zo snel mogelijk zullen doen.

Een ecologische aanpak

Retrofitting is een bijzonder interessant alternatief. Het is een ecologische benadering, omdat voertuigen die nog in goede staat verkeren niet zomaar worden gesloopt en nu worden aangedreven met een motor die geen CO2 uitstoot. 

Een voordeel voor onze portemonnee

Retrofitting is niet alleen goed voor het milieu. Veel liefhebbers hechten een sentimentele waarde aan hun oude voertuig, maar retrofitting kan ook interessant zijn voor de portemonnee. Zeker voor bedrijfsvoertuigen kan het interessant zijn om te profiteren van de voordelen van een elektrisch voertuig, zonder de nieuwprijs te moeten betalen. Die ligt nu nog hoog.

De economische markt voor retrofitting staat echter nog in de kinderschoenen.  Dankzij een duidelijk wetgevend kader met vereenvoudigde en duidelijk omschreven procedures voor de aanpassing en homologatie van een groot aantal voertuigen, kunnen er nieuwe initiatieven ontwikkeld worden. Dit kader, in combinatie met de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, zal elektrificatie steeds toegankelijker maken voor een zo groot mogelijk aantal Belgen.

In andere landen, zoals in Frankrijk, wordt de semi-industriële elektrificatie van kleine voertuigen op poten gezet. Vanaf nu kan dit net zo goed in België!

Georges Gilkinet: "Retrofitting is een uitstekend voorbeeld van de circulaire economie toegepast op de auto-industrie. Met deze nieuwe wetgeving creëren we een kader dat retrofitting op semi-industriële schaal mogelijk maakt. De ontwikkeling van een activiteit die zinvol is vanuit zowel economische als ecologisch standpunt, wordt zo makkelijker. Tot nu toe was de levensvatbaarheid moeilijk te garanderen, want door het gebrek aan duidelijke normen was het moeilijk om een solide business model uit te bouwen. Vanaf nu wordt het makkelijker voor wie dit veelbelovende avontuur wil aangaan.”