Communicatie

Oproepen voor projecten om fietsen naar het werk aan te moedigen

Op initiatief van de federale minister van Mobiliteit wordt er budget vrijgemaakt voor de lancering van twee projectoproepen om het dagelijks gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer aan te moedigen.

Georges Gilkinet à vélo

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: « Stap voor stap krijgt ons actieplan BE CYCLIST vorm om meer Belgen aan te moedigen om de fiets te nemen. Vandaag zetten we een nieuwe stap om het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen aan te moedigen: een belangrijk luik om een ‘modal shift’ te realiseren en onze mobiliteit actiever en duurzamer te maken. »

Het allereerste actieplan om het fietsen te promoten, BE CYCLIST, gaat over concrete maatregelen. In het kader van dit plan zal de minister van Mobiliteit binnenkort nieuwe projectoproepen publiceren. Het doel van die projectoproepen is het stimuleren van het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer. De eerste richt zich tot VZW's, de tweede tot bedrijven:

1) De projectoproep voor VZW's heeft een budget van 2,5 miljoen euro voor 2023. Het doel is om menselijke ondersteuning te bieden (training, coaching, enz.) om mensen de fiets te laten ontdekken en de obstakels voor fietsgebruik weg te nemen.

2) De oproep voor projecten gericht op bedrijven (kmo's en start-ups) heeft een budget van 2 miljoen euro voor 2023. Het doel van "Shift your mobility" is het aanmoedigen van de creatie van duurzame bedrijfsmodellen die de ‘modal shift’ zullen versnellen, door fondsen ter beschikking te stellen en ondersteuningsprogramma's op te zetten.

Deze maatregelen werden vrijdag goedgekeurd door de Ministerraad. De projectoproepen komen precies op het goede moment, aangezien ze volgen op de uitrol van de kilometervergoeding voor alle werknemers die ervoor kiezen om hun twee wielen te gebruiken om naar het werk te gaan. 

« Als er meer mensen naar het werk fietsen, betekent dat minder files op de weg én een boost voor onze lokale economie. Dit is een echte ‘win’ voor de gezondheid van de werknemers, zowel fysiek als mentaal. En het bespaart liters brandstof: goed voor de portemonnee en natuurlijk ook goed voor het klimaat », besluit Georges Gilkinet.