Persbericht

240 miljoen om woon-werkverkeer met de fiets te boosten

Brussel 01/04/2022 – De federale regering kiest voor een meer actieve en milieuvriendelijke mobiliteit. Op initiatief van Vicepremier en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, wordt er in het kader van de begrotingscontrole 240 miljoen euro vrijgemaakt over 3 jaar, om fietsen voor woon-werkverkeer te bevorderen. In mei wordt een bijdrage van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) verwacht. Minister Gilkinet zal, samen met zijn collega-ministers Pierre-Yves Dermagne, Frank Vandenbroucke en Vincent Van Peteghem, rekening houden met de inbreng van de sociale partners om alle werknemers aan te moedigen met de fiets naar het werk te komen, bijvoorbeeld door een verhoging van de maximale kilometervergoeding of de uitbreiding van de terugbetaling voor woon-werkplaatsverplaatsingen met de fiets. Het gaat om een prioriteit van het Federaal Fietsactieplan, Be Cyclist.

Georges Gilkinet: "Om iedereen aan te moedigen om meer te fietsen heb ik samen met de federale regering in september vorig jaar het allereerste Federale Fietsactieplan gelanceerd: Be Cyclist.  Ik ben tevreden om vandaag concreet vorm te geven aan een centraal punt van dit plan, namelijk de fiets aan te moedigen voor woon-werkverkeer. De komende drie jaar wordt 240 miljoen euro vrijgemaakt voor actieve mobiliteit. Fietsen is goed voor de portemonnee en het is gezond: deze calorieën spenderen we aan onze gezondheid in plaats van aan brandstof tegen ons klimaat.”

 

Be Cyclist : actieve mobiliteit voor onze toekomst

 

Minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, lanceerde in september het eerste federale actieplan ter bevordering van de fiets: Be Cyclist. Het is de eerste keer ooit dat de federale regering van de bevordering van de fiets een officiële en gemeenschappelijke doelstelling maakte. Het doel is duidelijk: een “modal shift” en meer mensen overtuigen om te kiezen voor actieve en milieuvriendelijkere vervoersmodi.

 

Een van de 52 maatregelen van Be Cyclist is dat de regering meer mensen wil aanmoedigen om te kiezen om de fiets te nemen naar het werk. Volgens de laatste beschikbare cijfers gaat 11% van de werknemers elke dag met de fiets naar het werk en 30% één keer per week. In België ontvangen 571.000 werknemers voor dit woon-werkverkeer al een kilometervergoeding van gemiddeld 289 euro. Nu in het kader van de begrotingscontrole van 1 april 2022 240 miljoen euro vrijgemaakt wordt voor de komende drie jaar, wil minister Gilkinet een versnelling hoger schakelen om meer werknemers ertoe aan te zetten op de fiets te stappen. 

 

Georges Gilkinet: "Als meer werknemers fietsen, is dat vooral goed voor onze economie: files kosten bijzonder veel geld en het gaat bovendien om een belangrijke economische sector in ons land. Fietsen heeft een positieve impact op het absenteïsme, op onze fysieke gezondheid en ons mentaal welzijn. Fietsen maakt gelukkig en geeft enorm veel vrijheid. En uiteraard is fietsen goed voor het klimaat, als alternatief voor transport op fossiele brandstoffen… Dat is belangrijk in de huidige energiecrisis en voor de energie-onafhankelijkheid waar we naar streven.”

 

 

 

Met de fiets naar het werk : een versnelling hoger via sociaal overleg 

In februari heeft Vicepremier en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, samen met zijn collega's, de ministers van Economie en Arbeid, Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Financiën, het advies gevraagd aan de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Economische Raad, om het gebruik van de fiets naar het werk te bevorderen.

 

Sociaal overleg is cruciaal voor Georges Gilkinet. De bijdrages, die verwacht worden in de maand mei, zullen de omslag naar actievere en duurzamere mobiliteit mogelijk maken, ter ondersteuning van de energietransitie en de versnelling richting energie-onafhankelijkheid waartoe de federale regering besliste.

 

Georges Gilkinet: "Op basis van het lopende sociaal overleg en dankzij de 240 miljoen euro die nu vrijgemaakt worden, zullen mijn collega's en ik concrete voorstellen indienen om alle werknemers aan te moedigen om naar het werk te fietsen. We willen de  keuze voor actieve en duurzame mobiliteit ondersteunen, bijvoorbeeld door de kilometervergoeding te verhogen of door een uitbreiding van het aantal sectoren die de vergoeding toekennen. Fietsen, wandelen en de trein nemen: dat is een deel van de oplossing om vandaag beter te leven en om toekomstige generaties een duurzamere aarde na te laten.”