Persbericht

Georges Gilkinet: “Rechtstreekse steun voor houdbare facturen”

Na meer dan 2 weken oorlog in Oekraïne is de impact op de Belgische energiefactuur onhoudbaar. Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet reageert op de beslissingen van de federale regering: 1 miljard rechtstreekse steun zorgt er vandaag voor dat de energiefactuur betaalbaarder wordt, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren en de middenklasse.

Georges Gilkinet: “Rechtstreekse steun voor houdbare facturen”Georges Gilkinet: “Rechtstreekse steun voor houdbare facturen”

Georges Gilkinet: "Om de torenhoge facturen voor elektriciteit, verwarming en mobiliteit te beperken, was een offensief plan nodig en gisteren hebben we beslist om krachtige maatregelen te nemen:  een verlenging van het sociaal energietarief, een tijdelijke verlaging van de belastingen op energie, hulp aan mensen die zich verwarmen. Dat alles was nodig, naast het prijsplafond op Europees niveau of een heffing op de overwinsten van energieproducenten, die momenteel onderzocht wordt.  Mijn prioriteit was de bescherming van wie dat het meest nodig heeft

 

De minister vult aan: “Via een neutralisering van de tariefverhoging die NMBS plande voor de maand juli, zorgt de regering dat iedereen mobiel kan zijn en ook kan kiezen voor de meest milieuvriendelijke oplossing, de trein. De regering betaalt de prijsverhoging in plaats van de reizigers. Iedereen moet zich duurzaam en betaalbaar kunnen verplaatsen. De trein is meer dan ooit de oplossing voor groene en goedkope mobiliteit en dat moet zo blijven.”

 

De energietransitie versnellen

Deze eenmalige steun moet worden gecombineerd met een versnelling van de transitie naar een meer duurzaam en onafhankelijk energiebeleid. De oorlog in Oekraïne heeft helaas aangetoond dat onze energieafhankelijkheid een grote zwakte is. De keuze voor 100% hernieuwbare energie is de beste manier om de factuur in de toekomst betaalbaarder te houden. Dit zal de regering de komende weken verder bespreken.

 

Toegankelijke mobiliteit door bevriezing van de stijging van NMBS-tarieven

Voor de minister van Mobiliteit is het ook cruciaal om mobiliteit duurzaam en toegankelijk te houden voor iedereen. Veel landgenoten nemen elke dag het openbaar vervoer en dit is bovendien ook een langetermijn oplossing richting energieonafhankelijkheid. De tarieven voor de trein blijven nu dezelfde voor het hele jaar 2022, terwijl de brandstofprijzen aan de pomp stijgen.

 

Georges Gilkinet: "Mobiliteit is een vrijheid en die moeten we beschermen, zeker in tijden van oorlog. Ook NMBS werd geconfronteerd met torenhoge energieprijzen en ik heb er dan ook alles aan gedaan om een betaalbare mobiliteit voor iedereen te garanderen: de beslissing van de Raad van Bestuur van NMBS om de treintarieven te verhogen, wordt nu geneutraliseerd. Het verschil in inkomsten voor NMBS wordt rechtstreeks opgevangen door de begroting. Iedereen moet steun krijgen voor dagelijkse verplaatsingen, om kinderen naar school brengen of om naar het werk te gaan. We moeten het openbaar vervoer steunen en versterken, want dit biedt een concreet antwoord op de nood aan betaalbare en koolstofneutrale mobiliteit. Daar werk ik al sinds het begin van deze legislatuur aan.”