Persbericht

De federale minister en regionale ministers van Mobiliteit en Verkeersveiligheid reglementeren het gebruik van e-steps voor meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers

E-steps, monowheels, hoverboards, Segways – of het nu gaat om deelmobiliteit of persoonlijke vervoermiddelen: micromobiliteit is een nieuwe vrijheid. Die moet gereglementeerd worden om de verkeersveiligheid van alle weggebruikers te garanderen. De federale en regionale ministers van Mobiliteit en Verkeersveiligheid beslisten over een reeks maatregelen om ongevallen met die nieuwe vervoerswijzen te beperken. Zo komen er “drop off”-zones, een leeftijdsbeperking voor -16-jarigen, een verbod om op het voetpad te rijden of om een passagier mee te nemen. Het Interfederaal Plan voor Verkeersveiligheid wordt volop uitgevoerd: “All For Zero”!

In het kader van het Interfederaal Plan voor Verkeersveiligheid dat in november 2021 voorgesteld werd, richtten federaal minister Georges Gilkinet, Vlaams minister Lydia Peeters, Waals minister Valérie De Bue en Brussels minister Elke Van den Brandt een Interfederale Werkgroep voor e-steps op om samen voor het hele land een duidelijk en eenduidig juridisch kader uit te werken:

Nu is er een politiek akkoord over de aanpak van de belangrijkste oorzaken van onveiligheid op de weg voor dit type micromobiliteit:

  • Invoering van parkeerzones: momenteel mogen steps op de stoep worden geparkeerd, zolang ze de doorgang niet belemmeren. Maar hierdoor ontstaat vaak chaos, wat het moeilijker maakt voor voetgangers en fietsers. Nu komen er dus zones met een parkeerverbod (behalve voor personen met beperkte mobiliteit – “PBM”), verplichte parkeerzones (“drop off-zones”) en zones waar parkeren toegelaten blijft zonder de doorgang te belemmeren. Foutparkeren telt als overtreding van de 2e graad, met een boete van 116 euro. 

 

  • Beperking voor jongeren onder 16 jaar: gezien de doelstelling van verkeersveiligheid is het belangrijk om te vermijden dat kinderen en jonge tieners in het verkeer rijden op voertuigen tot 25km/u, die niet altijd stabiel of makkelijk bestuurbaar zijn. Op de zeedijk of in speelstraten kunnen jongeren hun steps, hoverboards of andere toestellen wél blijven gebruiken, omdat het hier veiliger is en het risico op ongevallen er kleiner is.

 

  • Verbod om op de stoep te rijden: op het voetpad rijden met een e-step brengt voetgangers in gevaar. De huidige regel dat stapvoets rijden wel mag, wordt onvoldoende nageleefd. Daarom wordt de regel nu aangescherpt door het gebruik van e-steps op het voetpad volledig te verbieden. Personen met een beperkte mobiliteit kunnen met een scootmobiel uiteraard nog wel het voetpad gebruiken. In voetgangerszones komt er een bord dat aangeeft of een e-step toegelaten is of niet (indien toegelaten, dan is dat stapvoets). Voor overtredingen kan de politie een boete van 58 euro uitschrijven.

 

  • Verbod om met twee op een step te rijden: momenteel is het niet wettelijk verboden om een passagier mee te nemen op je step. Vaak preciseren operatoren van deelmobiliteit een dergelijk verbod in hun gebruiksvoorwaarden, maar toch blijkt het nodig om deze regel extra te aan te scherpen, gezien de risico’s. E-steps zijn niet zo stabiel als fietsen en de risico’s om te vallen en een ernstig letsel op de lopen zijn ernstiger. Daarom is het vanaf nu verboden om iemand mee te nemen op je e-step. De boete bedraagt 58 euro en zal onmiddellijk worden geïnd. 

 

Om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen, is het ook belangrijk om de bestaande regels in de Wegcode te herhalen en elke weggebruiker te sensibiliseren, voor de eigen veiligheid en die van de anderen. Dat is de beste manier om weggebruikers te helpen hun gedrag aan te passen aan deze nieuwe vrijheid. Zo is het verboden om sneller dan 25km/u te rijden op een step of steps met een zadel te gebruiken.

Ook burgers hebben hierin een verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij de aankoop van zo’n e-step, die best geen impulsaankoop is, maar een bewuste keuze voor meer mobiliteit en meer vrijheid.

 

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: "Allemaal mobiel, in alle veiligheid! E-steps, monowheels,  hoverboards, segways... : samen met het openbaar vervoer hebben deze nieuwe vormen van mobiliteit het verkeer in onze steden makkelijker en vlotter gemaakt. Het is belangrijk om hier samen als gebruikers goed mee te leren omgaan en om dit ook beter wettelijk te omkaderen. In het kader van het Interfederaal Plan voor Verkeersveiligheid waak ik samen met mijn collega-ministers uit de regio’s over een beter evenwicht, zodat elke weggebruiker zijn plaats heeft op de openbare weg en zich veilig voelt. Vandaag leggen we de basis voor een veiliger gebruik van e-steps. De nieuwe interfederale samenwerking “All For Zero” werpt nu al vruchten af. En dit is nog maar het begin.”

 

Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit: "Micro-mobiliteit, al dan niet gedeeld, wordt erg populair in Brussel en andere grote steden. Het maakt het mogelijk veel korte ritten te maken, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer en een groter mobiliteitsknooppunt zoals de metro, tram of trein. Als dit goed georganiseerd wordt, kan dit de modal shift ondersteunen. Het is echter heel belangrijk dat die micromobiliteit op de openbare weg samengaat met andere weggebruikers. Die ontwikkeling moet gebeuren met respect voor andere gebruikers van de openbare ruimte, zoals de meest kwetsbare en minder mobiele mensen onder ons. Chaotische parkeerproblemen maken het momenteel soms moeilijk voor andere vervoerswijzen om zich te verplaatsen, en ik ben blij dat we snel oplossingen zoeken.”

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “In ons straatbeeld zien we vele nieuwe vormen van mobiliteit, denk aan e-steps en monowheels, helaas vinden we die ook al terug in de ongevallenstatistieken. De nood aan duidelijke en uniforme verkeersregels drong zich dan ook op en op mijn vraag is er een interfederale werkgroep opgericht die geleid heeft tot de voorliggende regelgeving. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid ben ik tevreden dat de gebruikers met behulp van de regels veilig kunnen genieten van hun vervoersmiddel.”

 

Valérie De Bue, Waals minister van Verkeersveiligheid: "Bijna 10% van de Walen zegt een voertuig van micromobiliteit te gebruiken en de helft daarvan gebruikt een e-step. Deze nieuwe vervoermiddelen zijn in Wallonië en elders in het land in de mode. Op vlak van verkeersveiligheid, is het van belang bijzondere aandacht te besteden aan de gevaren die verbonden zijn aan het gebruik van deze nieuwe soorten voertuigen, zowel voor de gebruiker zelf als voor alle andere weggebruikers. Ik ben verheugd over het werk dat met mijn collega-ministers is verricht voor een eenvormig en duidelijk wettelijk kader voor e-steps in het hele land. Dat komt de veiligheid van iedereen ten goede.”