Communicatie

Spooroverwegen: een zwaardere bestraffing bij overtreding

Veel automobilisten nemen risico’s op de weg om een paar minuten reistijd te winnen, zo ook vaak bij spooroverwegen. Gehaaste automobilisten, maar ook fietsers en voetgangers, steken de sporen over als het verkeer al versperd is, het licht net op rood gesprongen is of de slagboom nog maar net omhoog begint te komen. Dergelijk gedrag kan ernstige gevolgen hebben en het leven van alle weggebruikers in gevaar brengen.

Spooroverwegen: een zwaardere bestraffing bij overtredingSpooroverwegen: een zwaardere bestraffing bij overtreding

Georges Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit: “Er gebeuren nog steeds te veel tragedies omdat mensen een overweg oversteken wanneer het licht op rood staat of de slagbomen neer zijn. Het aantal ongevallen moet omlaag! De straffen moeten worden aangepast aan de ernst van het risicogedrag. Maar dat is niet genoeg: we moeten ons blijven richten op preventie en bewustmaking. Dat alles draagt bij tot de vision zero-doelstelling van de federale regering: nul verkeersdoden tegen 2050. Omdat elke verkeersdode er een te veel is.

 

Meer info: Spooroverwegen: een zwaardere bestraffing bij overtreding | FOD Mobiliteit (belgium.be)