Persbericht

Fietsstraten en tweekleurige verkeerslichten Minister Gilkinet past de Wegcode aan voor veiligere fietsverplaatsingen

Na ontvangst van positieve adviezen van de Gewesten, heeft de Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, het Koninklijk besluit van 8 juni 2021 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ondertekend. Dit Koninklijk besluit, dat op 15 juli is gepubliceerd, treedt in werking op 1 augustus 2021.

Fietsstraten en tweekleurige verkeerslichten  Minister Gilkinet past de Wegcode aan voor veiligere fietsverplaatsingen  Fietsstraten en tweekleurige verkeerslichten Minister Gilkinet past de Wegcode aan voor veiligere fietsverplaatsingen

Fietsen is populair. Een toenemend aantal Belgen kiest voor de vrijheid om zich per tweewieler te verplaatsen, met of zonder elektrische ondersteuning. Onze steden en dorpen moeten zich dus aanpassen aan deze snel veranderende mobiliteit, om een veiligere, rustigere en beter gedeelde openbare ruimte te creëren. Om hiertoe bij te dragen heeft Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit van Mobiliteit Georges Gilkinet de bewegwijzering voor fietsstraten vereenvoudigd en het gebruik van tweekleurige verkeerslichten voor het oversteken van fietsers en voetgangers toegestaan, via een wijziging van de Wegcode.

 

Fietsstraat tot aan het volgende kruispunt

Ter vereenvoudiging en om het aantal verkeersborden te verminderen, is het verkeersbord dat een “fietsstraat” aanduidt (F111) nu tot aan het volgende kruispunt geldig (zoals dat bijvoorbeeld het geval is voor snelheidsbeperkingen). Bijgevolg wordt het verkeersbord dat het einde van een fietsstraat aangeeft (F113) als overbodig afgeschaft. Ook de definitie van een “fietsstraat” is in die zin aangepast, evenals de “fietsstraatzones”, waarvoor het Koninklijk besluit ook de begin- en eindborden verduidelijkt.

 

Georges Gilkinet: “Deze aanpassing van de Wegcode beantwoordt aan het nieuwe concept van “fietszones” dat zich steeds meer ontwikkelt in onze steden en dorpen. Verschillende “fietsstraten” zijn gebundeld om een veiligere zone voor fietsers te creëren. Deze aanpassing van onze wegeninfrastructuur zorgt voor een vlottere verkeersdoorstroming voor iedereen: voetgangers, fietsers, motorrijders en automobilisten. Maar het transformeert ook hele buurten, die er aangenamer van worden voor jong en oud. Ik ben ervan overtuigd dat dit stappen zijn in de richting van een beter gedeelde openbare ruimte voor gebruikers.”

 

 

Tweekleurige verkeerslichten voor voetgangers en fietsers

Het Koninklijk besluit dat op 1 augustus 2021 in werking treedt, staat nu ook de combinatie toe van verkeerslichten voor fietsers en voetgangers met signalen van het tweekleurensysteem. Voorheen was dit alleen officieel voorzien voor driekleurige verkeerslichten.

 

Wanneer het licht het verlichte silhouet van een fiets en een voetganger voorstelt, geldt dit signaal slechts voor fietsers, voor bestuurders van tweewielige bromfietsen, indien ze op het fietspad mogen rijden, en voor voetgangers. 

 

Georges Gilkinet: Als u gebruik maakt van de fietspaden op de Brusselse Kleine Ring, kunt u nu al deze tweekleurige verkeerslichten naast de traditionele rode lichten zien. Dit is een  mooi voorbeeld van hoe de infrastructuur voor voetgangers en fietsers aangepast wordt. Deze combinatie van verkeerslichten en weginrichtingen maakt het makkelijker om kruispunten veilig over te steken. Door de Wegcode aan te passen, wilde ik deze combinatie officieel maken, zodat alle wegbeheerders in gans  België ze kunnen gebruiken. Het is een kwestie van gezond verstand en efficiêntie om de bestaande infrastructuur aan te passen, zonder dat er nieuwe verkeerslichten op alle kruisingen met voetgangers- en fietsersoversteekplaatsen moeten geplaatst worden. ”