Persbericht

De oprichting van het gecentraliseerde MyBike-register is een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen fietsendiefstal!

In België wordt elke dag een miljoen kilometer gefietst. Een cijfer dat de laatste jaren gestaag is gestegen: de fiets wordt steeds aantrekkelijker als dagdagelijks vervoermiddel. Fietsen is goed voor de mobiliteit en goed voor je gezondheid. Spijtig genoeg gebeuren er ook heel veel fietsdiefstallen. Daarom besliste de federale regering om dit probleem aan te pakken, door deze week met de gewesten een akkoord af te sluiten over de oprichting van een centraal fietsregister: “My Bike”. Dit register is een belangrijk onderdeel in de strijd tegen deze plaag.

In 2020 werden niet minder dan 70 fietsen per dag gestolen, dus 24.592 fietsen over het hele jaar. Volgens een studie in opdracht van de federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, schat Vias Institute dat slechts 48% van de slachtoffers van fietsdiefstal aangifte doet bij de politie.

Naast de emotionele en financiële schade blijkt de diefstal van een fiets voor mensen ook een grote drempel om de fiets dagelijks te gebruiken. Deze onderrapportage voedt een vicieuze cirkel: hoe minder gegevens de politie heeft, hoe moeilijker het is om bepaalde werkwijzen te onderzoeken en hoe minder vertrouwen de burgers in het werk van de politie hebben. Aangifte helpt deze vicieuze cirkel te doorbreken en fietsendiefstal en de afhandeling van gestolen fietsen effectiever te bestrijden.

Daarom heeft de federale regering de strijd tegen fietsendiefstal opgenomen in het Nationaal Veiligheidsplan, om de lokale politiezones te inspireren er meer aandacht aan te besteden. Op initiatief van de federale minister van Mobiliteit zal ook een nationaal fietsregister MyBike worden opgericht. Dit is gebaseerd op het Brusselse systeem, dat al bestaat onder de naam MyBike.Brussels. Na bijna twee jaar onderhandelen zal dit register het voorwerp uitmaken van een interfederaal samenwerkingsakkoord, dat al door de Waalse en de Brusselse regering is bekrachtigd en aanstaande vrijdag door de federale regering en de Vlaamse regering zal worden bevestigd.

De bouw van de databank, die door de federale overheid zal worden beheerd en door de politiediensten zal kunnen worden geraadpleegd, is al gestart. De gewesten beginnen binnenkort met de ontwikkeling van het gebruikersportaal. Concreet zullen fietsbezitters een gratis sticker kunnen aanvragen die op het frame van de fiets wordt aangebracht en niet kan worden verwijderd. Deze sticker bevat een unieke code. In het register kan de eigenaar van de fiets veilig inloggen. Hij of zij kan alle gegevens van de fiets opslaan en ook aangifte doen van diefstal. Bij de aankoop van een tweedehands fiets kan de potentiële koper de code op de fiets scannen en nagaan of deze door de eigenaar als gestolen is opgegeven (er is geen andere informatie over de fiets of de eigenaar beschikbaar). Als een fiets is gestolen of verloren, kunnen de bevoegde instanties de eigenaar gemakkelijk opsporen. Er wordt ook een systeem ontwikkeld om de huidige Brusselse gebruikers naadloos in het nieuwe nationale systeem te integreren.

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: "Fietsdiefstal is echt een plaag, die niet stopt aan de grenzen van een stad of een gewest. Dit kan mensen die willen fietsen echt ontmoedigen. Het was dan ook nodig om samen, op verschillende beleidsniveaus, actie te onder nemen. Daarom heb ik het initiatief genomen om de gewesten samen te brengen, met de steun van mijn collega's van Justitie en Binnenlandse Zaken, zonder wie dit project niet mogelijk zou zijn geweest. De strijd tegen fietsdiefstal is al opgenomen in het Nationale Veiligheidsplan, dat er een prioriteit van heeft gemaakt. Met de realisatie van MyBike bieden we fietseigenaren, maar ook Politie en Justitie, de instrumenten om fietsdiefstal op een efficiëntere en straffere manier aan te pakken. Dat lijkt misschien niet veel, maar het is een belangrijke stap vooruit voor het dagdagelijkse gebruik van de fiets.” 2

 

Lydia Peeters, Vlaams Minister van Mobiliteit“Vlamingen fietsen graag en veel, maar maken zich ook zorgen over het risico op fietsdiefstal, zeker nu duurdere exemplaren zoals e-bikes en speedpedelecs hun opmars maken. Die zorg mag geen belemmering zijn om voor de fiets als verplaatsingsmiddel te kiezen. Daarom werken we samen met het federale niveau en de andere gewesten aan een nieuw, uniform fietsregistratiesysteem om fietsdiefstal tegen te gaan en het fietsgebruik zo nog meer te stimuleren.”

Barbara Trachte, namens Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit: "Met meer dan 37.000 fietsen die al geregistreerd zijn op MyBike.Brussels en steeds meer fietsen die teruggevonden worden, heeft het systeem zijn succes en efficiëntie al bewezen in Brussel. Wij zijn dan ook heel tevreden dat deze ‘best practice’ nu naar het hele land wordt uitgebreid. Samen met de aanzienlijke uitbreiding van beveiligde fietsenstallingen in heel Brussel en de versterking van de samenwerking met de politie zetten we nu een nieuwe belangrijke stap in de strijd tegen fietsendiefstal, iets waar we al jaren mee bezig zijn.”

Philippe Henry, Waals minister van Mobiliteit en Klimaat: "In het actieplan van de Waalse Regering, ‘Wallonie Cyclable 2030’ is de strijd tegen diefstal een belangrijk element. Veel fietsers aarzelen om hun te gebruiken voor voor niet-recreatief gebruik, zoals naar het werk of naar school gaan. We werken ook aan meer beveiligde parkeerfaciliteiten, maar dit centrale register is aanvullend nuttig en gratis instrument, om mensen aan te moedigen de fiets te nemen en zo de ‘modal shift’ te versnellen.

Vincent Van Quickenborne, federaal Minister voor Justitie: "Fietsdiefstallen is voor veel mensen één van de meest ergerlijke en meest voorkomende vorm van kleine criminaliteit. Justitie en politie proberen er alles aan te doen om hier meer te kunnen tegen optreden. Dat doen we onder meer met dit efficiënt systeem dat overal op een gelijke manier kan toegepast worden. Het spoort slachtoffers of getuigen aan om een aangifte te doen. Want ze weten dat politie hierdoor beschikt over mogelijkheden om er snel en doortastend mee aan de slag te gaan.”

Annelies Verlinden, federaal Minister voor Binnenlandse Zaken: “Met het centraal fietsregister zetten we een stap in de strijd tegen fietsdiefstallen. Slachtoffers zullen eenvoudiger aangifte kunnen doen. En gestolen fietsen zullen gemakkelijker kunnen worden opgespoord door de politie, zodat ze terug kunnen worden gegeven aan de rechtmatige eigenaar.”