Persbericht

Bestraffen van verheerlijking van straatracen

Snelheid is een van de drie belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen, samen met afleiding achter het stuur en rijden onder invloed. In die context is federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet van plan om gedrag dat overdreven snelheid promoot, te bestraffen.

Georges Gilkinet, federaal Minister van Mobiliteit: "Overdreven snelheid is, samen met afleiding achter het stuur bijvoorbeeld door gsm’s, en rijden onder invloed, een van de drie grote ‘killers’ in het verkeer. De openbare weg is geen Formule 1-circuit. Straatraces zijn onaanvaardbaar en hierover opscheppen social media is ontoelaatbaar. Verheerlijking van overdreven snelheid of ander gedrag dat de verkeersveiligheid ondermijnt, is bijzonder schadelijk omdat dit de grenzen van de sociale acceptatie verlegt. We kunnen dan ook absoluut niet tolereren dat mensen openlijk en straffeloos de verkeersregels rond de snelheidsbeperkingen overtreden. Daarom werk ik nu aan een voorstel dat zich richt op wie gevaarlijk rijgedrag promoot. Elk verkeersslachtoffer, elke verkeersdode is er een te veel. Deze drama’s hebben een enorme impact op familie en vrienden.”

Minister Georges Gilkinet stelt een duidelijk afgebakend kader voor 

De minister stelt straffen voor zoals een boete van 40 tot 1.000 euro en de intrekking van het rijbewijs voor één maand tot één jaar voor iedereen die beelden plaatst op sociale netwerken beelden plaatst, van zichzelf of van de bestuurder waarvan hij passagier of toeschouwer is, die met een veel te hoge snelheid op de openbare weg rijdt of zonder twijfel de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar brengt, met het duidelijke doel dit gedrag te verheerlijken.

De bepaling heeft als doel gedrag dat snelheidsovertredingen of andere verkeersovertredingen die de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengen, zoals slalommen tussen andere voertuigen, agressie tegen andere weggebruikers, niet-naleving van voorrangsregels, uitgesproken dronkenschap, ‘wheelies’ in het verkeer (met je moto op één wiel rijden), enz. uitdrukkelijk te verbieden en streng te bestraffen.

Deze overtreding kan zowel gebeuren door de bestuurder van het voertuig of door passagiers of omstaanders die het gedrag goedkeuren of aanmoedigen door het te filmen. Het gedrag moet noodzakelijkerwijs in een positief of versterkt licht worden voorgesteld. Voor de vaststelling van het strafbare feit is ook vereist dat de beelden op initiatief van de dader via sociale media worden verspreid. Het is niet relevant dat de beelden oorspronkelijk bedoeld waren voor een beperkt aantal personen, aangezien mobiele berichten en sociale netwerken zeer gemakkelijk een brede verspreiding mogelijk maken, waarvan de auteur van het oorspronkelijke bericht zich bewust moet zijn.

De overdreven snelheid wordt niet met een cijfer aangeduid. Het kan inderdaad moeilijk zijn om de snelheid van de bestuurder vast te stellen op basis van de uitgezonden beelden, maar de snelheid ligt duidelijk ver boven de toegestane limieten. Bovendien kan het criterium van het in gevaar brengen van andere weggebruikers een overheersend element zijn.

De maatregel zal doelgericht zijn

De aanmoediging van dit gedrag moet op de openbare weg hebben plaatsgevonden en als zodanig verboden zijn. Snelheidsevenementen op een racecircuit of op een daartoe tijdelijk voor andere gebruikers afgesloten weg (overeenkomstig de geldende voorschriften georganiseerde rally's) vallen hier niet onder. Fictiewerken die het beschreven gedrag uitbeelden vallen uiteraard evenmin onder deze bepaling, voor zover zij gefilmd zijn op openbare wegen die niet voor alle gebruikers toegankelijk zijn. Ook uitgezonderd zijn beelden die bedoeld zijn om gevaarlijk gedrag aan de kaak te stellen of die duidelijk niet tot doel hebben dit gedrag te verheerlijken.