Communicatie

Meer treinen, meer fietsen en meer verkeersveiligheid voor onze gezondheid en onze vrijheid

Mobiliteit is een vrijheid. Een vrijheid die een ambitieus beleid verdient, voor alle dagelijkse reizigers en voor alle generaties van de toekomst. Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft dinsdag zijn "Algemene Beleidsnota 2022" voorgesteld aan de Commissie Mobiliteit, met concrete acties, zoals 5% meer treinen op het spoor, fietsgebruik in het dagelijkse leven makkelijker maken voor werknemers, en ook meer verkeersveiligheid door een hervorming van de Wegcode en met het eerste Federale Plan voor Verkeersveiligheid.

Meer treinen, meer fietsen en meer verkeersveiligheid voor onze gezondheid en onze vrijheidMeer treinen, meer fietsen en meer verkeersveiligheid voor onze gezondheid en onze vrijheid

Mobiliteit is een vrijheid. In de afgelopen maanden hebben we ons allemaal gerealiseerd hoe essentieel die vrijheid is. Helaas gaat mobiliteit ook gepaard met hoge kosten, voor de verkeersveiligheid, voor onze gezondheid en, last but not least, voor het milieu en het klimaat.

De klimaaturgentie is hoog en we zijn allemaal ministers voor klimaat.  Als federaal minister van Mobiliteit zet Georges Gilkinet er met zijn beleid extra op in om de milieukosten van mobiliteit in ons land stevig te verminderen, aangezien mobiliteit verantwoordelijk is voor 30% van de CO2-uitstoot van ons land. Zijn Beleidsnota 2022 betekent in dit opzicht een stap voorwaarts.

 

Meer treinen in 2022

Zoals bepaald in het regeerakkoord zal de "Visie 2040" voor de Belgische spoorwegen de prioriteiten bepalen voor 20 jaar, en de samenhang garanderen tussen toekomstige investeringsplannen en het openbare dienstencontract en het performantiecontract van de autonome overheidsbedrijven die gepland zijn voor 2022.

Vanaf december 2021 zullen er al meer treinen rijden op het Belgische spoor! Zo is voorzien in het Transportplan 2020-2023 van NMBS dat er extra aanbod komt voor de reizigers, met bijna 5% treinen, met meer treinen 's ochtends, 's avonds en in het weekend.

Vanaf 2022 wordt de nachttrein verder uitgebouwd, door een bijkomend budget van  2 miljoen euro. De minister van Mobiliteit ondersteunt deze positieve evolutie, die van Brussel de Europese hub maakt voor duurzaam vervoer, zowel overdag als ‘s nachts, voor reizigers en voor goederen.

De trein verder uitbouwen, dat vereist ook meer veiligheid aan de spoorlijnen. Ongevallen op spoorwegovergangen kosten jaarlijks nog te veel mensenlevens. Er komen investeringen en concrete acties om het aantal slachtoffers te verminderen.

Om de spoorwegen nog milieuvriendelijker te maken, is het ook belangrijk het energieverbruik van treinen, stations en andere gebouwen te verminderen en tegelijk de biodiversiteit in stand te houden. De minister van Mobiliteit  maakt er in 2022 een prioriteit van om het gebruik van pesticiden in spoorwegbedrijven zo snel mogelijk te bannen.

Georges Gilkinet: "Als minister van Mobiliteit wil ik de positieve evolutie, die al in gang gezet is, verder ondersteunen: meer treinen, meer reizigers en meer goederen op het spoor en ook meer inkomsten en meer middelen voor NMBS en Infrabel. Dat alles voor een kwaliteitsvolle dienstverlening in de treinen en in de stations, met een kleinere impact op het milieu.”

 

Meer fietsen naar het werk en in het dagelijks leven

Mobiliteit als vrijheid betekent ook dat je je makkelijk kan verplaatsen door je eigen vervoermiddel te kiezen. Steeds meer mensen zijn overtuigd door de combinatie fiets-trein, één van de sleutels om de huidige mobiliteitsuitdagingen aan te gaan.

In 2022 zal de "fiets-trein"-strategie van de NMBS stap voor stap uitgevoerd worden, door nieuwe fietsenstallingen en door deelfietsen ter beschikking te stellen aan de stations. Deze actie maakt ook deel uit van het eerste federale actieplan ter bevordering van het fietsen, BE CYCLIST.

Georges Gilkinet: "In 2022 zal ik er via BE CYCLIST blijven werken dat fietsen toegankelijk is voor iedereen.  Zo zal ik samen met mijn collega, Staatssecretaris voor Gelijke kansen en Gendergelijkheid Sarah Schlitz, een studiedag organiseren en projectoproep lanceren oproepen om de toegang tot de fiets makkelijker te maken voor vrouwen. Ik zal met mijn collega's, de ministers van Financiën, Werkgelegenheid en Sociale Zaken, en met de sociale partners blijven overleggen om de toekenning van kilometervergoedingen aan alle werknemers die dagelijks met de fiets naar het werk komen, aan te moedigen en te veralgemenen.”

 

Meer verkeersveiligheid

Als we de weg beter willen verdelen over de verschillende weggebruikers en actieve mobiliteit willen aanmoedigen, is de veiligheid cruciaal. Veiligheid is een voorwaarde voor ons vrijheidsgevoel op de weg.

Net als bij het opstellen van het "Federaal Plan voor Verkeersveiligheid" zullen burgers in 2022 worden uitgenodigd om bij te dragen tot de gemeenschappelijke doelstelling "All For Zero" (nul verkeersdoden) door lokale evenementen rond verkeersveiligheid te organiseren.

Ook de hervorming van de Wegcode is door minister Georges Gilkinet weer op de rails gezet. Zo moet er in 2022 een tekst komen waarover vóór publicatie een consensus is, maar die vooral bijdraagt tot een betere bescherming van de meest kwetsbare weggebruikers.

Georges Gilkinet: "Het is mijn doel om in de Wegcode meer plaats te geven voor actieve, duurzamere transportmodi, op één, twee, drie of vier wielen. De achterliggende doelstelling is nog meer bij te dragen tot de veiligheid van voetgangers, fietsers en alle andere weggebruikers. Want veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid.”

 

 

Hier vindt u de algemene beleidsnota van de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet : NPG2022.pdf