Persbericht

Duurzame spoorvisie voor haven Antwerpen

ANTWERPEN, 31 maart 2021 – “Let’s modal shift together!” Onder die slogan stellen Port of Antwerp, Railport en Infrabel hun visie voor om het aandeel van goederen dat per spoor via de haven wordt vervoerd tegen 2030 te verdubbelen. Die modal shift is nodig want meer goederen per spoor is goed voor het klimaat, de economie en de mobiliteit. Infrabel grijpt deze spoorvisie voor de haven van Antwerpen ook aan als een opstap naar een aanpak voor het goederenverkeer in heel België. Een plan dat Infrabel nog verder zal uitwerken samen met de koepel van spoorvrachtbedrijven in België en andere stakeholders.

Georges Gilkinet, Vicepremier en federaal minister van Mobiliteit: "Het goederenvervoer per spoor is een toekomstgerichte oplossing voor onze economie, onze gezondheid en ons milieu, die het aantal vrachtwagens op de weg vermindert. Ik steun dit initiatief van de Haven van Antwerpen, Infrabel en Railport ten volle: enkel door samen te werken vinden we oplossingen. De doelstelling van de federale regering om het goederenvervoer per spoor tegen 2030 te verdubbelen zit vandaag duidelijk op schema, hier in Antwerpen! Als minister van Mobiliteit werk ik samen met de spoorwegen aan een "Nationaal Actieplan Goederenvervoer" om de natuurlijke troeven en het concurrentievermogen van het goederenvervoer per spoor nog meer uit te spelen. Niemand twijfelt er aan dat de projecten die hier vandaag op tafel liggen ook andere havens en andere industrie zal inspireren”.

De persbericht van Infrabel hier