Persbericht

SMART MOVE - reactie van de federale Minister van Mobiliteit

Als federale minister van Mobiliteit neemt Georges Gilkinet nota van de beslissing van de Brusselse regering om overleg te vragen tussen de gewesten en de federale staat in het kader van Smart Move. Zo kan er samen een evenwichtige oplossing gevonden worden voor een reëel probleem van files en luchtvervuiling. Aan dat overleg wil hij actief en constructief deelnemen.

Elke dag naar Brussel gaan, is nog al te vaak stresserend en vervuilend. Brussel is de stad met de meeste files. Elk jaar verliezen pendelaars en Brusselaars gemiddeld 141 uur in de file. Dat kost België gemiddeld 2,3 miljard euro. Elk jaar sterven ook bijna 10.000 mensen aan luchtvervuiling. Deze cijfers tonen een dagelijkse realiteit die het leven van veel Belgen moeilijk maakt.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet: “Al die verloren tijd in de files, de kost voor bedrijven en voor onze gezondheid…: daar moeten we nu iets aan doen. Dit is niet enkel een probleem van Brussel, maar van alle gewesten. Iedereen die in Brussel woont, werkt of rondwandelt, krijgt er mee te maken. Daarom wil ik, op vraag van het Brussels Gewest, ten volle mijn rol als facilitator van het overleg opnemen. Dit overleg is een kans om een antwoord te geven op alle vragen en bezwaren. Het is belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de realiteit van elk gewest. Ik geloof sterk in een constructieve dialoog met mijn gewestelijke mobiliteitscollega’s om samen tot een evenwichtige oplossing te komen.”

Concreet zal de federale minister van Mobiliteit, zoals hij al aankondigde, actief deelnemen aan het overleg dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorstelt naar aanleiding van Smart Move, zodat hierover een akkoord kan worden gevonden. Gezien de grootte en het belang van de uitdagingen op vlak van economie, gezondheid en publieke gezondheid voor iedereen, hoopt hij dat er een objectieve en constructieve analyse kan worden gemaakt, zodat dit overleg leidt naar een meer leefbare mobiliteit.

Georges Gilkinet: “Wie in Brussel woont of werkt, heeft recht op een vlot toegankelijke stad met schone lucht. Daarom investeert de federale overheid in het spoor om het treinaanbod geleidelijk te vergroten. Het is mijn ambitie dat NMBS op termijn elke 10 minuten vanuit elke grote Vlaamse Waalse stad een trein richting Brussel kan garanderen en elke 30 minuten vanuit elk station van het land. Naast andere initiatieven is dit een stap naar een vlot toegankelijke hoofdstad, die rekening houdt met onze gezondheid, onze portemonnee en onze planeet. In de komende weken zullen we zien of dit Brusselse project daar ook toe kan bijdragen.”