Communicatie

FOD Mobiliteit en Vervoer: Bestuursovereenkomst 2021 - 2023

Vandaag ondertekenden mevrouw Emmanuelle Vandamme, voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de heer George Gilkinet, vice-premier en minister van Mobiliteit, de bestuursovereenkomst 2021 – 2023. Deze overeenkomst bevat de strategische planning en doelstellingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de komende drie jaren.

FOD Mobiliteit en Vervoer: Bestuursovereenkomst 2021 - 2023FOD Mobiliteit en Vervoer: Bestuursovereenkomst 2021 - 2023

Georges Gilkinet, vice-premier en minister voor Mobiliteit: "Een federale overheidsdienst is in de eerste plaats een motor voor verandering, die aandacht heeft voor de evoluties in onze samenleving en er op vooruit loopt. Als het op mobiliteit aankomt, kan het snel gaan. Daarom was het belangrijk voor mij dat de FOD Mobiliteit en Vervoer via deze bestuursovereenkomst een ambitieuze visie en concrete projecten kan ontwikkelen voor de mobiliteit van de toekomst. Iedereen die er werkt, mag trots zijn op zijn om mee te werken aan deze omslag naar een duurzamere mobiliteit, die volop aan de gang is. De dynamische inzet van de medewerkers is bijzonder zinvol, gezien de enorme uitdagingen die we voor ons hebben op vlak van klimaat, gezondheid en economie. Hun expertise en advies zullen mij als minister van Mobiliteit helpen om van onze mobiliteit een echte vrijheid te maken voor iedereen: samen gaan we daarin slagen." 

 

Meer info : https://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2021/bestuursoveree...