Persbericht

Fietssnelweg Dendermonde: opening fietstunnel Hofstraat en fietsbrug Dender

Zaterdag 20 november 2021 – Zaterdag werd de nieuwe fietssnelweg tussen deelgemeente Oudegem en de Meersstraat in Dendermonde officieel geopend. Het traject loopt van aan de Bosstraat in Oudegem tot de Meersstraat en omvat zowel een fietstunnel onder de spoorweg ter hoogte van de Hofstraat en een fietsbrug over de Dender.

De aanleg van de nieuwe fietssnelweg in Dendermonde kon er enkel komen door de intensieve samenwerking tussen de verschillende partners: de Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, de stad Dendermonde, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De lengte van het traject dat vandaag ingefietst werd, bedraagt in totaal 2700 meter. Tussen de Hofstraat en de Bosstraat is 800 meter fietssnelweg aangelegd, tussen Hofstraat en de Meersstraat gaat het over een traject van 1900 meter.

Quote Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit: Dendermonde krijgt er vandaag een flink stuk fietssnelweg bij. De fietssnelweg F44 in Dendermonde kon er enkel komen door goede samenwerking tussen de verschillende partners. Zowel technisch als organisatorisch stonden we in de verschillende deelprojecten voor grote uitdagingen. Stevige investeringen in fietsinfrastructuur zijn meer dan ooit noodzakelijk om jong en oud te stimuleren vaker de fiets te nemen en zo mee te werken aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen.

Fietstunnel   

Met de bouw van de fietstunnel ter hoogte van de Hofstraat wordt er een ongelijkgrondse en veilige kruising gecreëerd tussen de fietssnelweg F44 Gent – Dendermonde – Mechelen en de spoorlijn L53 Gent-Mechelen. Ter hoogte van de fietstunnel zal bovendien de fietssnelweg F43 Aalst – Dendermonde aantakken op F44.

De statistieken leren ons dat er jaarlijks gemiddeld om de week een ongeval gebeurt en dat er maandelijks een dodelijk slachtoffer valt aan een overweg. In de meeste gevallen gaat dit om niet respecteren van de verkeersregels en onvoorzichtig gedrag door de weggebruiker. Tijdens het eerste semester van 2021 waren er in België 17 ongevallen aan overwegen waarbij 5 dodelijke slachtoffers en 3 zwaargewonden vielen.

Infrabel streeft ernaar om in nauw overleg met lokale besturen overwegen te vervangen door een volwaardig mobiliteitsalternatief, waarbij ook rekening wordt gehouden met de zachte weggebruikers. Dat is een goede zaak voor zowel de veiligheid en de regelmaat van het trein- en wegverkeer én voor de lokale mobiliteit en leefbaarheid.

Hoewel de fietstunnel in Oudegem vandaag al geopend is, zal de overweg in de Hofstraat pas gesloten worden van zodra de huidige Berkestraat is verplaatst en aangepast, wat voorzien is tegen het voorjaar van 2023.

Quote Benoît Gilson CEO Infrabel: “Ik ben heel verheugd met deze prachtige samenwerking die de mobiliteit van morgen ten goede komt. De volgende cruciale stap is het definitief sluiten van de overweg in de Hofstraat na de verbreding en verplaatsing van de Berkestraat die positief is voor de veiligheid, stiptheid en capaciteit van ons spoornet als ook voor de buurt.”

 

 

Fietsbrug

De fietsbrug over de Dender is een tweede sleutelproject op fietssnelweg F44. De nieuwe brug aan de noordkant van de spoorwegbrug vervangt de oude, versleten fietsbrug aan de zuidzijde. De fietsers op het jaagpad langs de Dender tussen Dendermonde en Aalst kunnen vlot de nieuwe fietssnelweg bereiken via een toegang langs de Oude Heirbaan.

Forse investeringen

De Provincie investeerde 324 098,50 euro voor de aanleg van de fietssnelweg tussen de Bosstraat en de Hofstraat, waarvan 50 % gefinancierd wordt door het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid. Voor de bouw van de fietstunnel in de Hofstraat investeerden Infrabel en de Provincie Oost-Vlaanderen samen 1 814 989,35 euro. Voor de fietsbrug over de Dender werd door de verschillende partners in totaal 2 554 079,47 euro geïnvesteerd. De stad Dendermonde stond in voor het verwerven van de nodige gronden.

Zowel de fietstunnel als de fietsbrug konden rekenen op de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). EFRO-middelen zijn enkel mogelijk bij fietssnelwegen voor de bouw van fietsbruggen of fietstunnels over en onder spoorlijnen, wegen en bevaarbare waterlopen. Beide projecten ontvangen 40% EFRO-steun op de totale kostprijs. Dit komt neer op 346 880 EUR subsidie voor de bouw van de tunnel en 332 135,20 EUR voor de aanleg van de oversteek.

Toekomst

Met de realisatie van de fietssnelweg tussen de Bosstraat en de Meersstraat, inclusief de fietstunnel en fietsbrug, zijn grote stappen gezet in de richting van voltooiing van de F44, maar het werk is nog niet af. De fietssnelweg moet uiteindelijk Gent met Mechelen verbinden. Richting Gent zal de fietssnelweg vanaf Bosstraat tot Moleneinde gerealiseerd worden en zal de Provincie in 2022 het ontwerp van de fietssnelweg ter hoogte van stopplaats Schoonaarde opstarten. Voor Wichelen en Wetteren zal het vooronderzoek opgestart worden. Tussen Melle en Kwatrecht zal de aanleg van de fietssnelweg weldra starten. Ook richting Mechelen wordt de aanleg van de fietssnelweg stapsgewijs voorbereid.

 

Piet Buyse, burgemeester Dendermonde:

 

"Minstens 8 jaar lang heeft het lokaal bestuur Dendermonde - samen met vele andere partners – gewerkt aan de voorbereiding van dit dossier. De realisatie ervan bewijst dat al deze voorbereidingen hun nut hebben gehad. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de goede samenwerking. Het ‘inrijden’ van deze mooie fietssnelweg geeft goesting om met dezelfde energie verder te werken aan de realisatie van andere fietssnelwegen op het grondgebied van onze stad.”

 

Marius Meremans, schepen van mobiliteit Dendermonde:

 

“In ons meerjarenplan is het promoten van de fiets en de realisatie van betere fietsroutes prioritair (Werf 6). Dit stuk F44 draagt daartoe bij en zorgt voor een snelle, comfortabele en veilige verbinding richting centrum en station van Dendermonde. Prima samenwerking tussen alle partners trouwens en het moet een stimulans zijn om ook de rest van de F44 en de andere fietssnelwegen snel te realiseren! Ook op onze eigen wegen volgen nog verdere maatregelen om het fietsen veiliger en aantrekkelijker te maken.”