Communicatie

590 alcoholsloten geïnstalleerd en 641 begeleidingsprogramma's opgestart in 2020

Georges Gilkinet zet in op preventie en opleiding in de strijd tegen rijden onder invloed : "Naast deze verscherpte controles wil ik inzetten op alternatieve straffen en verkeersveiligheidsopleidingen in het bijzonder. Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste manier is om de betrokken chauffeurs te helpen hun gedrag aan te passen. De installatie van alcoholsloten in de voertuigen van probleembestuurders maakt deel uit van deze aanpak. "

De strijd tegen het rijden onder invloed is een prioriteit van vicepremier en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, samen met zijn collega's, de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Die is cruciaal om het doel te bereiken: minder verkeersslachtoffers.

Zoals in het regeerakkoord staat, is voor de aanpak van verkeersonveiligheid zowel preventief als repressief optreden nodig. De ambitie is om de kans op controles te vergroten: op termijn zal één bestuurder op drie elk jaar worden gecontroleerd op snelheid, alcohol- of drugsgebruik, het dragen van de veiligheidsgordel en gsm-gebruik achter het stuur.

 

Alcoholslot als alternatieve straf steeds meer geaccepteerd

Een rechter kan verschillende straffen opleggen voor rijden onder invloed: een boete, een rijverbod of de verplichte installatie van een alcoholslot. De rechter kan deze maatregel opleggen voor een periode van één tot vijf jaar, of zelfs permanent, met de verplichting om een beleidingsprogramma te volgen.

Concreet is een alcoholslot een klein apparaat dat in een voertuig wordt geïnstalleerd en op de startmotor wordt aangesloten. Voordat de auto kan worden gestart, moet de bestuurder in het apparaat blazen. Het apparaat meet dan de hoeveelheid alcohol in de adem van de bestuurder. Als het alcoholgehalte in het bloed hoger is dan of gelijk is aan 0,2 ‰, start de motor niet. Het apparaat registreert het aantal keren dat de persoon heeft geblazen, het alcoholgehalte, en de data en tijdstippen waarop hij heeft geblazen.

Veroordeelden zijn vrij om al dan niet een alcoholslot te laten installeren. Maar om te rijden met een voertuig waarvoor een rijbewijs verplicht is en waarvoor de rechter een alcoholslot oplegde, is hij verplicht om een afgesteld alcoholslot te laten installeren en zijn rijbewijs in te ruilen voor een rijbewijs met code 69. Het alternatief is om gedurende de periode van het opgelegde alcoholslot geen voertuigen te besturen, wat in feite neerkomt op een langdurig rijverbod.

Georges Gilkinet: "Na de wetswijziging van 2018 zijn er steeds meer alcoholsloten geïnstalleerd, als gevolg van rechterlijke uitspraken. De cijfers zijn duidelijk: we zijn van 9 geïnstalleerde alcoholsloten in 2018 naar 590 in 2020 gegaan. Ik ben tevreden om dit te benadrukken, omdat ik er van overtuigd ben dat deze alternatieve straf een oplossing is voor het probleem van rijden onder invloed, vooral voor recidivisten. "

 

Begeleiding voor bewustmaking rond verkeersveiligheid werd vaker gevolgd

Als iemand die veroordeeld is wegens rijden onder invloed, kiest voor een alcoholslot, zorgt een ondersteunende organisatie voor de juiste follow-up, begeleiding en opleiding. Deze geïntegreerde aanpak verhoogt het bewustzijn en bevordert gedragsverandering.

De minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, is verantwoordelijk voor de erkenning van dienstencentra en omkaderingsinstellingen op basis van een erkenningsdossier dat door zijn administratie, de FOD Mobiliteit, wordt behandeld. De criteria om te worden erkend zijn voor beide soorten instanties opgenomen in het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma. Na de goedkeuring is de FOD Mobiliteit ook verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden.

Het alcoholslot zelf voorkomt uiteraard dat de betrokkene onder invloed rijdt, en het apparaat geeft ook aan wanneer de betrokkene naar het dienstencentrum moet gaan. Tijdens het eerste jaar is dit gewoonlijk om de twee maanden, maar het kan ook vaker als het apparaat onregelmatigheden ontdekt. Als de betrokkene zich niet aan de voorwaarden houdt, stelt de controle-instantie de openbare aanklager daarvan schriftelijk en gedetailleerd in kennis. Het openbaar ministerie kan de betrokkene dan dagvaarden voor de rechter en een straf opleggen.

Georges Gilkinet: "In 2020 werden 641 begeleidingsprogramma's opgestart en 152 afgerond. Vergeleken met de 9 programma's die in 2018 zijn gestart of de 194 in 2019, is de vooruitgang exponentieel. Met deze coaching op maat ben ik er zeker van dat wie veroordeeld is voor rijden onder invloed een betere nazorg krijgt. Meer nog dan boetes of een rijverbod is dit soort alternatieve straffen met opleiding voor mij een onderdeel van een meer verantwoordelijke en doeltreffende aanpak om het te grote aantal tragedies op de weg te vermijden. Dit is duidelijk de richting die ik in de toekomst uit wil."