Persbericht

‘My Bike’: groen licht van het federaal Parlement voor het gecentraliseerde register in de strijd tegen fietsdiefstal

Dinsdag stemden de leden van de Commissie Mobiliteit van het federaal Parlement voor het wetsontwerp tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord "My Bike", dat het allereerste nationale fietsregister invoert. Deze regeling, die al is goedgekeurd door gewestelijke parlementen, vormt de hoeksteen van de strijd tegen fietsendiefstal dankzij de gratis en vrijwillige registratie van fietsen. Tegen de zomer kan worden begonnen met het registreren van fietsen, waardoor het voor dieven veel moeilijker wordt om ze te stelen.

Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit: "Fietsers weten jammer genoeg maar al te goed dat fietsdiefstal nog steeds een echte plaag is in België. Dit kan zelfs een rem zetten op de keuze voor de fiets als vervoermiddel, hoewel fietsen de beste keuze is voor je gezondheid, voor het klimaat en je portemonnee. Sinds het begin van de legislatuur zet ik me in om alle obstakels voor een zachtere en actievere mobiliteit weg te nemen. Het opvoeren van de strijd tegen fietsdiefstal is een volgende stap in de richting van duurzame mobiliteit. Het is goed dat het MyBike-register, dat zijn efficiëntie heeft bewezen in Brussel, binnenkort zal worden uitgebreid tot het hele land. Dankzij een vruchtbare samenwerking met de drie Gewesten zullen alle fietsende Belgen voortaan gebruik kunnen maken van dit gemakkelijke, gratis en vooral bijzonder nuttige systeem!”
 
 
Het wetsontwerp, op initiatief van minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, maakt deel uit van het samenwerkingsakkoord van 26 april 2023 met de Gewesten, dat het centraal fietsregister "MyBike" oprichtte. Dit is een van de sleutelelementen van het "Be Cyclist"-plan, het eerste federale actieplan om fietsen te stimuleren. Dankzij dit register zal de strijd tegen fietsdiefstal en heling van gestolen fietsen efficiënter worden.
 
Concreet wordt elke fiets gemerkt met een unieke QR-code (via een niet-verwijderbare sticker die op de fiets wordt geplakt) en geregistreerd in een centraal register, een databank die wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en toegankelijk is voor politie en justitie. Gebruikers zullen alle details van hun fiets kunnen opslaan, inclusief foto's of aankoopbewijzen om het eigendom te bewijzen.
 
De implementatie van het My Bike-register zal ook het werk van de politie en justitiediensten vergemakkelijken. Bovendien zorgt het voor een coherente en gecoördineerde aanpak van fietsdiefstal in het hele land.
 
Potentiële kopers van een tweedehands fiets zullen de code op de fiets kunnen scannen om er zeker van te zijn dat de fiets niet als gestolen werd aangegeven door de eigenaar.
 
Op die manier kan My Bike fietsendiefstal voorkomen en de teruggave van gestolen fietsen aan hun eigenaars aanmoedigen.
 
Deelname is gratis en vrijwillig en staat open voor alle burgers van 13 jaar en ouder. De eerste fietsen kunnen tegen de zomer geregistreerd worden door burgers in de drie gewesten.
 
"Ik ben opgetogen om met de drie gewesten samen te werken aan deze gedeelde doelstelling ter promotie van de fiets. De goede verstandhouding tussen de vier ministers van Mobiliteit en de goede samenwerking tussen de vier administraties hebben het mogelijk gemaakt om een initiatief dat gestart is in Brussel uit te breiden naar het hele land via een stemming in de vier parlementen. Dit is zeldzaam genoeg in België om te benadrukken: als je erin slaagt om samen te werken en constitutionele, administratieve of budgettaire drempels te overwinnen, kun je bergen verzetten. En ik twijfel er niet aan dat het systeem in de toekomst andere Europese lidstaten zal inspireren in de strijd tegen een probleem dat niet uniek is voor België", besluit de federale minister van Mobiliteit.