Persbericht

Europa & Mobiliteit – Georges Gilkinet : « De Europese Unie moet een versnelling hoger schakelen om op kop te komen in het klimaatpeleton »

LUXEMBURG 3 juni 2021 – Op deze Wereldfietsdag vond in Luxemburg een Raad van de ministers van Vervoer van de Europese Unie plaats. Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet vroeg zijn collega’s en de Europese Commissie om ambitieuzer te zijn en een aantal taboes te doorbreken, voor de mobiliteit van de toekomst.

Europa & Mobiliteit – Georges Gilkinet : « De Europese Unie moet een versnelling hoger schakelen om op kop te komen in het klimaatpeleton » Europa & Mobiliteit – Georges Gilkinet : « De Europese Unie moet een versnelling hoger schakelen om op kop te komen in het klimaatpeleton »
De ministers van Mobiliteit van de BENELUX, Denemarken, Ierland en OostenrijkDe ministers van Mobiliteit van de BENELUX, Denemarken, Ierland en Oostenrijk
Georges Gilkinet: " De Europe se Unie heef t zich ertoe geëngageerd om haar CO2 - uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen, terwijl de uitstoot door transport voortdurend toeneemt. Het is dus tijd om in te grijpen . T ijd om prioriteit te geven aan openbaar vervoer en de trein, zowel overdag als voor nacht trein en . Tijd om mobiliteit meer te zien als een d ienst en in te zetten op deelmobiliteit. Tijd om de luchtvaart te heroriënteren naar meer duurzaamheid. Gezien de uitdagingen waar we voor staan, is het van cruciaal belang om Europese budgetten toe te wijzen aan projecten die de klimaatdoelstellingen ondersteunen. "
 
 
Naar een fietsstrategie voor de hele EU 
 
De maandenlange pandemie heeft de mobiliteit van iedereen in heel Europa ingrijpend veranderd. Goed nieuws: in alle lidstaten won de fiets aan populariteit.  Een toename van het fietsgebruik is niet alleen essentieel om de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2050 te halen, maar heeft ook een positieve impact op de volksgezondheid en de Europese economie. Volgens cijfers die het BENELUX-Secretariaat vorig jaar bekendmaakte, levert fietsen Europa 150 miljard euro aan voordelen op, waarvan 90 miljard euro gelinkt zijn aan milieu, gezondheid en het mobiliteitssysteem. De fietsindustrie creëert honderdduizenden banen en de inkomsten uit fietstoerisme in de EU worden geschat op 44 miljard euro per jaar.  
 
Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet organiseerde deze donderdag, Wereldfietsdag van de Verenigde Naties, een bijeenkomst met verschillende lidstaten die zich willen aansluiten bij de BENELUX-verklaring voor een ambitieus Europees fietsbeleid. 
 
Om dit Europese fietsbeleid te steunen, besloot ook Denemarken zich op 3 juni 2021 aan te sluiten bij de BENELUX-verklaring van 14 juli 2020 "Beyond COVID-19; the urgent need for stimulating the bicycle use as a necessary, safe and healthy alternative in (urban) mobility". Ook Ierland en Oostenrijk toonden belangstelling om toe te treden tot de profietscoalitie van de EU. 
 
Denemarken en de andere ondertekenende landen nodigen de Europese Commissie hiermee uit om haar mobiliteitsstrategie te versterken door specifieke doelstellingen voor de fiets op te nemen, met Europese fondsen om een ambitieus fietsbeleid te ontwikkelen en de machtiging van lidstaten om een verlaagd btw-tarief toe te passen op (elektrische) fietsen. 
 
Georges Gilkinet, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit: " De Europese Unie moet het roer omgooien om een voortrekkersrol te kunnen spelen op vlak van klimaat . En mobiliteit is een van de belangrijkste sectoren om onze broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Tijdens deze informele Raad heb ik er bij mijn Europese collega's voor gepleit de Europese ambities op te voeren om deze uitdaging aan te gaan. Omdat fietsen goed is voor onze gezondheid, onze economie en onze planeet.
 
 
Naar een gemeenschappelijk en groener Europees luchtruim  
 
Een paradigmaverschuiving van de “Single EU Sky II” is van essentieel belang voor de luchtvaart om strikte maar economisch haalbare milieudoelstellingen na te streven, onder toezicht van een neutrale Europese instantie.  
 
Georges Gilkinet: " Met de Green Deal heeft de Europese Unie een krachtig kompas in han den gekregen, dat ons continent naar koolstofneutraliteit leidt. Dit zou ook een leidraad moeten zijn voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim. Naast de veiligheid van de luchtvaart, die niet in het gedrang m ag komen, is het naleven van deze milieu - indicatoren een voorwaarde voor de economische toekomst van de luchtvaartsector. Het is van essentieel belang voor de duurzame ontwikkeling van de werkgelegenheid en voor het behoud van onze planeet ." 
 
De minister is verheugd over de vooruitgang die al is geboekt is op milieugebied. Toch wil hij benadrukken dat er nog extra inspanningen nodig zijn om de luchtvaart op een duurzamere leest te schoeien, met een verbod op korteafstandsvluchten, energiezuinigere en geluidsarmere vliegtuigen, een luchtverkeersleidingsbeleid dat er ook op gericht is de ecologische voetafdruk van de luchtvaart te verkleinen, en ook een heroverweging van de belastingvrijstelling die kerosine momenteel geniet.