Persbericht

Women in cycling en Molembike: vrouwen fietsen door het glazen plafond

Te voet, met de fiets, met de trein... mobiliteit moet een afspiegeling zijn van onze meer inclusieve en duurzame samenleving. Om de Week van de Mobiliteit 2021 te openen, ontmoette Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet vandaag in Brussel twee verenigingen die zich inzetten om van de fiets een bevoorrechte partner te maken van een vrije mobiliteit: Vrouwen in de Fiets en Molembike.

 

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz, en Brussels minister van Mobiliteit, Elke Vanden Brandt, vergezelden hem donderdagochtend op een fietstocht van Schuman naar Tour et Taxis. De fietstocht werd afgewisseld met markante getuigenissen en fietsworkshops.

 

Georges Gilkinet, Vicepremier en federaal minister van Mobiliteit: "Om actieve vervoersmodi  toegankelijker en inclusiever te maken, wil ik meehelpen om het glazen plafond te doorbreken. De stereotypen rond fietsen zijn achterhaald. Ik wil dat iedereen vrij kan kiezen voor de fiets, door meer veiligheid voor actieve weggebruikers en aangepaste infrastructuur. Ik wil Women in Cycling en Molembike bedanken voor deze inspirerende bijeenkomst, voor hun dynamisme en hun inzet voor een duurzame mobiliteit voor elk van ons.”

 

Voorvechters van een meer inclusieve mobiliteit

Voor velen van ons is fietsen een prachtige herinnering aan onze jeugd en een synoniem voor avontuur en ontdekking. Niks heerlijker dan fietsen dan fietsen, op het platteland, in de stad. Maar de fiets is ook ideaal  om stereotypes te doorbreken. Want fietsen promoten is ook een zaak van integratie.

 

Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit: "Als staatssecretaris voor Gendergelijkheid ben ik verheugd dat steeds meer vrouwen ervoor kiezen om te fietsen. Velen van hen kunnen getuigen van het feit dat zij zich veiliger voelen als zij 's avonds naar huis fietsen.”

 

Women in Cycling en Molembike strijden samen voor een actievere, meer inclusieve, meer diverse mobiliteit... naar een samenleving waarin iedereen zijn plaats krijgt.

 

Jill Warren, CEO van Women in Cycling: "Women in Cycling bevordert gelijkheid en diversiteit in de fietssector, die van oudsher door mannen gedomineerd wordt. Genderinclusie en -evenwicht moeten een sleutelrol spelen in alle aspecten van de ontwikkeling van het modale aandeel van de fiets. Women in Cycling heeft de ambitie ervoor te zorgen dat vrouwen een plaats krijgen in leidinggevende posities, maar ook op alle andere niveaus. Wij willen ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de verschillende ervaringen van vrouwen en dat zij vertegenwoordigd zijn in de besluitvormingsorganen, het beleid en alle processen die van invloed zijn op de sector."

 

 

Fietsen als motor van emancipatie

Op donderdag 16 september fietsten de ministers en de staatssecretaris van Schuman naar Tour et Taxis, vergezeld door verschillende leden van Women in Cycling en Molembike.

 

Elke Vanden Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit : “Uit studies over vrouwen op de fiets in Brussel blijkt dat een reden voor vrouwen om niet te fietsen is dat ze vrezen de gezins- en huishoudelijke taken, waarvoor ze helaas nog steeds vaak hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn, niet te kunnen vervullen. Vrouwen die wel fietsen zeggen echter net dat, na gezondheid en het milieu, het ‘gemak’ ervan de belangrijkste motivatie is om te gaan fietsen. Naast onze voortdurende acties om de infrastructuur in alle wijken veiliger te maken, werken we in Brussel aan sensibilisering en opleiding voor vrouwen zodat steeds meer van hen zich goed kunnen voelen op de fiets.”

 

Ter plaatse werden de ervaringen van Molembike en Women in Cycling samengebracht. Beide organisaties worden gedreven door dezelfde doelstelling om de inclusie en emancipatie van vrouwen te bevorderen via fietsen.

 

De deelnemers aan deze ontmoeting tussen het Europese niveau en het Brusselse verenigingsmilieu konden ook kennismaken met een werkplaats voor fietsherstellingen en een initiatie in de wielersport. 

 

Rita Naessens, instructrice van de Hirond'ELLES van Molembike: "Adrienne, Solange, Saloua, Fadoua, Rabi, Saîda en de andere Hirond'ELLES zijn erin geslaagd hun angst te overwinnen dankzij de beginnerscursussen die door Molembike worden gegeven. Deze vrouwen, die vaak een allochtone achtergrond hebben en in de wijken Canal Molenbeek, Anderlecht en Schaarbeek wonen, hebben een grote stap gezet op weg naar emancipatie. Dankzij de fiets hebben ze de andere wijken van Brussel en zelfs de omgeving van de hoofdstad ontdekt. Er zijn vriendschappen ontstaan tussen hen, hun kinderen en hun familie. De Kidical Mass 1080 Molenbike, die één zondagmiddag per maand plaatsvindt, is het beste voorbeeld van deze familiale gezelligheid.”