Persbericht

Wereldfietsdag: Minister Gilkinet wil van 2024 het Europese Jaar van de Fiets maken

Tijdens de Europese Ministerraad, op 2 juni 2022 in Luxemburg, ondertekende federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet met de vertegenwoordigers van Luxemburg, Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Ierland, de “European Bicyle Declaration”. Samen roepen ze Europa op om een echt fietsbeleid in te voeren, en om van 2024 het Europese Jaar van de Fiets te maken.

Georges Gilkinet:  "Momenteel zijn de gevolgen van de klimaatverandering, van steeds meer files, exploderende energieprijzen en de gezondheidsrisico’s door een zittende levensstijl steeds groter. Daarom moet de Europese Unie zich nu, naast de andere mobiliteitsprogramma’s zoals over het spoor, ook een ambitieuze visie op de fiets aanmeten. Daar zijn we van overtuigd. Fietsen is een van de oplossingen die nodig zijn voor vandaag en voor de toekomst!” 

 

In België zetten de verschillende steden en gemeenten en gewesten al sterk in op de uitrol en verbetering van fietsinfrastructuur. De federale regering stapte in september 2021 op initiatief van Georges Gilkinet mee in de race met het allereerste federale fietsactieplan “BE CYCLIST” in gang. Het is nu tijd dat ook de Europese Unie de fiets naar waarde schat.

 

De verschillende ondertekenende landen hebben concrete suggesties:  

1.                  Europa moet de fiets prioriteit geven in nieuwe initiatieven zoals het Europees klimaatpact, de nieuwe Europese strategie voor duurzame en intelligente mobiliteit en de nieuwe Europese strategie voor stedelijke mobiliteit;

2.                  Daarnaast moeten meer Europese middelen middelen worden uitgetrokken voor fietsbeleid, onder meer in het kader van de Europese Green Deal;

3.                  Burgers moeten meer bewust gemaakt worden  van de voordelen van het fietsen als een duurzame, efficiënte en moderne vervoerswijze met een positieve invloed op de economie.;

4.                  In de verklaring worden de lidstaten ook aangemoedigd het fietsen verder te bevorderen, niet alleen door ambitieuze communicatiecampagnes, maar ook door veiligere en betere fietsinfrastructuur, zoals fietsenstallingen en veilige fietspaden.

 

Minister Gilkinet: “We stellen voor om van 2024 het Europese Jaar van de Fiets maken. Dat is een belangrijk symbool om de fiets eindelijk te erkennen als een uniek en volwaardig transportmiddel. De fiets heeft ook een positieve impact, en kan een deel van de oplossing zijn voor de grote uitdagingen voor het klimaat en de economie, zoals de files, de CO2-uitstoot en de luchtvervuiling in de steden. Dit duidelijke signaal moeten we nu geven aan de Europeanen, zodat ze met steeds meer aan het fietsen gaan. Vive le Vélo!”

 

De voordelen van de fiets voor klimaat, gezondheid, luchtkwaliteit en economie zijn onmiskenbaar. Enkele interessante cijfers:

 

  • De meerderheid van de Europese verplaatsingen met de auto zijn minder dan 5 km;
  • Files kosten ons land nu jaarlijks 4,5 miljard euro per jaar… kosten die kunnen oplopen tot 8 miljard per jaar;
  • De fiets stoot geen CO2-uit en daardoor kan nu al meer dan 16 ton CO2 per jaar worden bespaard;
  • Bakfietsen zouden 20% van de camionettes in de steden kunnen vervangen;
  • Door meer fietsverplaatsingen kan de luchtvervuiling door autoverkeer (10.000 doden per jaar in België) worden teruggedrongen;
  • Werknemers die dagelijks voor de fiets kiezen voor hun woon-werkverkeer zijn gezonder, en zijn gemiddeld 1 dag / jaar minder afwezig op het werk;
  • In 2020 waren er in Europa meer dan 850.000 jobs in de fietssector (winkels, logistieke diensten, deelfietsen, wielertoerisme, …). Tijdens de coronacrisis nam dit aantal nog verder toe.

 

 

European Cycling Declaration_signatures.pdf