Persbericht

Verdubbeling van het volume goederenvervoer per spoor tegen 2030: de federale regering komt in actie!

Op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft de Ministerraad deze vrijdag  30 september het actieplan goedgekeurd om het volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030 te verdubbelen. Dit plan is opgedeeld in 26 concrete acties en is een essentiële hefboom om van de trein de ruggengraat van de mobiliteit van morgen te maken in ons land.

 

"Eén goederentrein op het spoor haalt 50 vrachtwagens van de weg. Dit is goed voor het klimaat, voor onze economie en voor de verkeersveiligheid. Het Plan voor het Goederenvervoer dat de regering vandaag goedgekeurde, is het resultaat is van constructieve besprekingen met de economische wereld en vooral met de logistieke spelers. We beschikken we nu over een nauwkeurig stappenplan om onze ambitieuze doelstelling, namelijk een verdubbeling van het goederenvervoer per spoor tegen 2030, waar te maken", stelt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet.

Concreet gaat het om 26 maatregelen die door de regering werden vastgelegd. Er zal worden geïnvesteerd in de kritieke knooppunten van het netwerk, zodat tegen eind 2027 alle vertragingszones zullen zijn weggewerkt. Het spoornet zal ook uitgerust zijn voor langere treinen, tot 740 meter lang, om het concurrentievermogen van spoorwegkonvooien te vergroten. Dankzij een betere harmonisatie van de beschikbare treinrijpaden zullen spoorwegklanten hun konvooien sneller en soepeler kunnen samenstellen. Het Antwerpse "rangeerterrein" (de trieerheuvel) zal openstaan voor alle exploitanten via één transparant tarief.

 

Tegelijkertijd zal België zich inspannen om de drempels voor grensoverschrijdend vervoer weg te nemen: "Wij gaan op Europees niveau actie ondernemen om te proberen een aantal bepalingen die het internationale goederenvervoer per spoor belemmeren, weg te nemen, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van één taal voor het Europese goederenvervoer per spoor. Tot hiertoe moeten treinbestuurders nog steeds de taal beheersen van alle landen waarin zij actief zijn", vervolgt Georges Gilkinet.

 

Het huidige Belgische netwerk kan, met de nodige investeringen, de doelstelling van een verdubbeling van het goederenvolume en het aantal reizigers opvangen. "De regering heeft beslist om van de trein de ruggengraat van de mobiliteit in België te maken. Deze doelstelling is noodzakelijk om een antwoord te bieden op de uitdagingen op vlak van onze economie, het klimaat, de volksgezondheid en verkeersveiligheid.  om economische, klimatologische, volksgezondheids- en verkeersveiligheidsredenen. Dit is het moment van de waarheid voor de trein", besluit de minister.

 

Volledige Plan Goederenvervoer