Communicatie

Vacature: ADMINISTRATIEVE ASSISTENT (m/v/x)

De teams van de strategische cel van Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
Georges Gilkinet (ECOLO) zijn op zoek naar een medewerker (m/v/x) om hen te
ondersteunen bij de verwezenlijking van hun doelstellingen, projecten en dossiers.
De strategische cel bestaat uit een 25-tal medewerkers en wordt geleid door het hoofd
van de strategische cel, Tanja Bruynseels.
Het gaat om een transversaal team en 3 thematische teams (Spoor, Multimodaliteit en
Lucht) die het Regeerakkoord van de federale regering en de Algemene beleidsnota
van de Mssinister hieromtrent in concrete projecten moeten omzetten.