Persbericht

Twee keer stillere goederentreinen door nieuwe composiet-remblokken

Nu Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet de ambitie heeft om het vervoerde volume vrachtvervoer per spoor te verdubbelen, bracht hij vandaag een bezoek aan de Antwerpse werkplaatsen van Lineas, de grootste Belgische spoorwegonderneming voor goederenvervoer. Dit bedrijf wil de geluidsoverlast van goederentreinen halveren. Dankzij het retrofitproject voor wagons, dat medegefinancierd wordt door de Belgische regering, zijn meer dan 5 000 wagons uitgerust met composietremblokken, de zogenaamde stille remblokken, goed voor een vermindering van 10 dB.

Federaal minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, kondigde aan dat hij het volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030 wil verdubbelen: zo wil hij helpen hun CO2-uitstoot te verminderen. Treinen verbruiken gemiddeld zes keer minder energie dan vrachtwagens en stoten 90% minder CO2 uit. Zij zijn een belangrijke troef in de klimaatstrategie van bedrijven om CO2-neutraal te worden.

Om deze groei op het spoor duurzaam te realiseren, moeten de spoorwegmaatschappijen voor goederenvervoer concrete oplossingen bieden voor de geluidsoverlast die goederentreinen veroorzaken, vooral door de dichtstbevolkte gebieden. Daarom heeft spoorvervoerder Lineas de remblokken, die oorspronkelijk van gietijzer waren gemaakt, vervangen door composietremblokken.  

Historisch worden remblokken van gietijzer gemaakt hetgeen de wielen over tijd ruwer maakt bij het remmen en het geluidsniveau dus verhoogt. De overschakeling naar composiet-remblokken zorgt ervoor dat wielen worden gepolijst bij het rijden en dus gladder blijven. Dit zorgt ervoor dat de vernieuwde wagons tot wel 10 dB minder geluid veroorzaken dan vroeger, hetgeen overeenkomt met een halvering van de ervaren geluidshinder.

“Bedrijven willen massaal naar het spoor shiften om zo hun transport te vergroenen. We maken ons treinen nu nog duurzamer door de geluidshinder te halveren met deze nieuwe remblokken. Zo kunnen we de groei op het spoor op een duurzame manier realiseren,” zegt Bernard Gustin, Executive Chairman van Lineas.

Lineas zal tegen eind 2022 alle wagons uitgerust hebben met de nieuwe stille remmen. Het project wordt mede gefinancierd door de Belgische overheid. Minister van Mobiliteit Gilkinet kwam dinsdag ter plaatse om zelf een remblok te installeren en de vooruitgang te zien.

Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit: "De trein is nu al het meest ecologische en milieuvriendelijke vervoermiddel, maar we kunnen nog beter doen, door de geluidshinder van het goederenvervoer per spoor te verminderen. Door het remsysteem van deze treinen te moderniseren, kan het geluidsvolume aanzienlijk worden verminderd. Met een subsidie die oploopt tot 50% van de kosten, wil ik dit veralgemenen. Hiermee verbeteren we het welzijn en de gezondheid van de buurtbewoners van onze spoorlijnen. De trein is de toekomst van onze mobiliteit.” 

Perscontact  
Raphaël de Visser - raphael.devisser@lineas.net – 0486 83 36 18

Litte Frooninckx – litte.frooninckx@gilkinet.fed.be – 0499 59 17 74