Persbericht

SKEYES – De Regering benoemt de Raad van Bestuur van Skeyes, stevige uitdagingen in het vooruitzicht

Op voorstel van Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet gaf de regering vandaag goedkeuring aan de benoeming van de bestuurders en de voorzitter van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd bestuurder van het autonoom overheidsbedrijf Skeyes.

Op naar een veiligere en milieuvriendelijker luchtvaart
 
Zoals vermeld in de Algemene beleidsnota die de Minister van Mobiliteit vorige maand voorstelde, is het nieuw beheerscontract voor Skeyes een belangrijk dossier voor deze legislatuur. Dit beheerscontract moet Skeyes in staat stellen een antwoord te bieden op de nieuwe uitdagingen. Naast beheer van het Belgische luchtruim gaat het ook om de vermindering van de lawaaihinder en de milieu-impact van de luchtvaartactiviteit, met behoud van het hoge niveau van luchtvaartveiligheid dat we vandaag kennen in België, en een goede beheersing van de kosten van het bedrijf.
 
Georges Gilkinet: "Een vermindering van de milieu-impact van de luchtvaartsector zal voor mij een belangrijk punt zijn in het nieuwe beheerscontract van Skeyes. Ik zal daar alle nodige aandacht aan besteden omdat ik ervan overtuigd ben dat Skeyes er ten volle toe kan bijdragen de luchtvaart veiliger, maar ook milieuvriendelijker te maken".
 
Raad van Bestuur, hernieuwd door de Koning
 
De federale regering heeft vandaag in de Ministerraad de benoeming goedgekeurd van de tien leden van de Raad van Bestuur van Skeyes, de nieuwe voorzitter, de heer Laurent Vrijdaghs, en van de gedelegeerd bestuurder, de heer Johan Decuyper, voor hernieuwbare termijnen van zes jaar.
 
Volledige lijst:
 
M. Johan Decuyper, Dhr. Laurent Vrijdaghs, Mevr. Julie Ludmer, Mevr. Elisabeth Matthys, Dhr. Jean Leblon, Dhr. Kurt Van Raemdonck, Dhr. Luc Laveyne, Dhr. Renaud Lorand, Mevr. Sandra Stainier, Mevr. Liesbeth Van der Auwera