Persbericht

Regering beslist over tests voor groenere en stillere vliegprocedures

Op 2 december 2022 besliste de Ministerraad, op voorstel van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, om 2.745.000 euro vrij te maken zodat Skeyes, onze luchtverkeersleider, in samenwerking met de luchtvaartmaatschappijen en Brussels Airport meer ecologische en stille vliegprocedures kan uittesten.

Georges Gilkinet: "Als vliegtuigen sneller opstijgen, sneller hoger in de lucht komen en langer hoog blijven voor ze landen, vermindert dit zowel de geluidsoverlast als het brandstofverbruik. Deze technische oplossingen kunnen een enorm verschil maken voor de omwonenden, ongeacht de regio waar ze wonen. In samenwerking met de luchtvaartmaatschappijen en op mijn verzoek zal Skeyes op grote schaal tests kunnen uitvoeren met nieuwe vliegprocedures die stiller zijn en minder impact hebben op het milieu. De regering stelt 2,7 miljoen euro beschikbaar voor deze tests. Op die manier investeren we in een betere gezondheid van de omwonenden van Brussels Airport en helpen we de luchtvaartsector om de uitdagingen van de toekomst, zoals de klimaatuitdaging, aan te gaan.”

 

De tests komen er nadat een technische werkgroep, bestaande uit luchtvaartspecialisten zoals piloten en luchtverkeersleiders, nieuwe oplossingen voor vluchtprocedures heeft voorgesteld. Eind januari zal Skeyes een stappenplan indienen bij de minister van Mobiliteit. Dit stappenplan zal een meerjarenplan bevatten waarin de geleidelijke uitvoering van de nieuwe procedures in 2023 wordt geoperationaliseerd. Er is een jaarlijkse evaluatie gepland.

 

Bovendien heeft de Ministerraad vandaag ook besloten Skeyes een subsidie van 6 miljoen euro toe te kennen voor de aanpassing van de radar- en luchthavenbakens, zodat het mogelijk wordt om windmolens te plaatsen in de buurt van luchthavens mogelijk zonder negatieve gevolgen voor de veiligheid van de luchthavens. Met dit initiatief wil de regering 1,5 Gigawatt aan hernieuwbare elektriciteitsproductie vrijmaken.