Persbericht

Opnieuw belangrijke stap voor het spoorvervoer: Vanaf 2022 steunt de federale regering de nachttrein

De trein is de toekomst. Op voorstel van Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet zet de federale regering opnieuw een belangrijke stap voor meer duurzame internationale mobiliteit: in 2022 wordt 2 miljoen euro ter beschikking gesteld om de heropleving van de nachttreinen te ondersteunen.

Georges Gilkinet, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit: "Slapen in Brussel en na een treinrit wakker worden in Wenen, Milan, Malmö of Barcelona: de trein doet ons dromen en ik wil iedereen daarvan laten genieten. Daarom ben ik erg blij dat er nu een specifiek budget vrijgemaakt wordt om de nachttrein in België te steunen. Deze regering werkt eraan om van België een hub voor nachttreinen te maken. Meer treinen, minder vliegen! "

Grote interesse: 62% van de Belgen wil met de nachttrein reizen

De sterren staan gunstig voor de nachttrein, want de interesse is groot. De federale regering wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. In ons land is mobiliteit verantwoordelijk voor een derde van de broeikasgasuitstoot.

Het is dus evident dat mobiliteit een belangrijke hefboom is om deze doelstelling te behalen. De interesse van onze landgenoten in de nachttrein enorm toegenomen. 6% van de Belgen reist nu al met de nachttrein, maar 62% wil in de toekomst graag met de nachttrein reizen (bron, FOD Mobiliteit, augustus 2021). Steeds meer mensen willen klimaatneutraler reizen en zoeken een alternatief voor reizen met de auto of het vliegtuig. Ook verschillende mogelijke treinaanbieders toonden hun interesse om een verbinding met Brussel in te leggen, zowel bij de traditionele treinoperatoren zoals ÖBB als de nieuwe spelers zoals European Sleeper.

 

Geen dromen, maar daden

Toch zijn er nog een aantal struikblokken die de heropleving van de nachttrein in de weg staan. Zo is bij de opstart van nieuwe nachtverbindingen altijd een aanzienlijke investering, in afwachting van het opbouwen van een trouw reizigersaantal..

Georges Gilkinet: "Na de duidelijke doelstellingen, volgen er nu opnieuw daden. Met de Belgische regering beslisten we om de nachttrein nu 2 miljoen euro extra steun te geven, om nieuwe aanbieders te stimuleren om de sprong te wagen en hun een directe steun toe te kennen."

 

Oproep aan Europa: soepelere regels voor de staatssteun en minder oneerlijke concurrentie met het vliegtuig

Nachttreinen rijden natuurlijk altijd binnen een internationale context. Ook op vlak van de regelgeving moet Europa in actie schieten. 

Georges Gilkinet: "Op de laatste Europese top van de ministers van Mobiliteit in Lubliana heb ik de Europese Commissie opgeroepen  om de regels voor staatssteun te versoepelen, ook voor internationale treinen en nachttreinen. Europa heeft mooie ambities in de Green Deal, en die ambitie moet nu vertaald worden in concrete acties… Daarom moet er nu dringend een eind komen aan de oneerlijke concurrentie tussen internationale treinen en vliegtuigen, zeker voor heel korte afstanden!"

Tegelijkertijd wil minister Gilkinet ook werk maken van een betere informatie en een eenvoudiger boekingssysteem voor treinen in heel Europa.