Persbericht

Minister Gilkinet steunt vraag van de Belgische wegtransporteurs om de Europese cabotageregeling aan te passen

De federale regering sluit zich aan bij de Maltese procedure om de nieuwe Europese cabotageregeling voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. De invoering van een wachttijd van vier dagen tussen elk cabotagevervoer is nadelig voor de Belgische wegvervoersector, die gespecialiseerd is in internationaal vervoer over korte afstand. De minister wil deze beperkende regeling opnieuw bekijken om geloofwaardige en haalbare alternatieven te vinden. Uiteraard steunt hij wel de maatregelen tegen sociale dumping die in het mobiliteitspakket zijn opgenomen.

In het "Mobility Package I" voorziet de Europese Unie met name in de beperking van cabotagerechten door de invoering van een "afkoelingsperiode" van 4 dagen tussen elke cabotage-actie die wordt uitgevoerd. Deze nieuwe, meer beperkende Europese regeling hierover ondermijnt de Belgische wegtransportsector, die zich de laatste jaren specialiseerde in internationaal vervoer over korte afstand in onze buurlanden.

De federale regering en de regionale regeringen hebben daarom besloten Malta te steunen in hun procedure voor het Europese Hof van Justitie over deze nieuwe Europese cabotageregeling die van kracht is. België pleit ervoor om dit beperkende regime te heroverwegen en wil geloofwaardige en werkbare alternatieven. Afgezien van de beperking van de cabotagerechten staat de minister van Mobiliteit volledig achter de krachtdadige en positieve sociale maatregelen die de Europese Unie in het "Mobility Package I" heeft opgenomen om sociale dumping te bestrijden en de levensomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs van alle nationaliteiten aanzienlijk te verbeteren.

"De Belgische wegtransportsector heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in internationaal vervoer over korte afstand. Dit mag niet worden ondermijnd door protectionistische maatregelen die indruisen tegen de ambitie van het "Mobility Package I”. Cabotage die eerlijk geregeld is, is efficiënt voor de logistiek en goed voor het milieu, omdat hierdoor lege ritten kunnen worden vermeden. Het gaat om een goede aanvulling op het goederenvervoer per spoor en over het water. Als minister van Mobiliteit zal ik sociale en positieve maatregelen blijven steunen om de strijd tegen sociale dumping voort te zetten en de levenskwaliteit van vrachtwagenchauffeurs te verbeteren en daarin kadert deze steun voor de Maltese aanvraag, "concludeert Georges Gilkinet, federaal minister van mobiliteit.