Communicatie

Meer treinen, minder vrachtwagens: De federale regering verleent jaarlijks steun aan spoorwegmaatschappijen

BRUSSEL 07/12/2021 - De federale regering heeft op initiatief van Vicepremier en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, besloten om het steunmechanisme voor het goederenvervoer per spoor te hervormen. Vanaf 2022 krijgen de goederenvervoermaatschappijen een vermindering van de kosten om het Belgische spoornet te gebruiken, voor een jaarlijks bedrag van meer dan 13 miljoen euro. Bovenop de investeringen in de spoorinfrastructuur, in het kader van het Boost Plan, is dit een nieuwe concrete stap om de ambities van de regering te verwezenlijken en de milieukosten van mobiliteit te verminderen. Deze hervorming werd op dinsdag 7 december besproken in de Commissie Mobiliteit van het federale parlement, in het kader van de goedkeuring van de "Programmawet".

Mobiliteit is een vrijheid. Maar onze mobiliteit brengt ook hoge kosten mee voor onze verkeersveiligheid, onze gezondheid en het milieu. De federale regering kiest daarom resoluut voor het spoor om haar klimaatdoelstellingen te bereiken en het volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030 te verdubbelen. Dit zal ook het aantal vrachtwagens op de weg verminderen, want een verdubbeling van het volume van het goederenvervoer per spoor haalt 15.000 achter elkaar geparkeerde vrachtwagens van de weg: dat is de afstand tussen Brussel en Luik.

13, 246 miljoen per jaar: een stap naar andere mobiliteit  

In Europa hebben veel buurlanden de afgelopen jaren de gebruikskosten voor spoorinfrastructuur drastisch verlaagd, met dezelfde ambitie als die van de federale regering om het aandeel van het goederenvervoer tegen 2030 te verdubbelen.

België is een draaischijf in het hart van Europa en veel goederen passeren ons land per spoor. De federale regering wil het concurrentievermogen van onze infrastructuur waarborgen door de gebruikskosten voor die spoorinfrastructuur voor bedrijven drastisch te verlagen. Vanaf 2022 en minstens tot 2025 worden de kosten  per kilometer daarom verlaagd, dankzij een jaarlijkse steun van 13,246 miljoen euro, met een maximale vermindering van 1,2 euro per afgelegde trkm (treinkilometer).  

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: "Vandaag zet de regering een nieuwe hefboom in en geeft het ambitieuze perspectieven voor het goederenvervoer per spoor. Een belangrijke stap richting een verandering van onze mobiliteit."

Een nieuw systeem dat een aantal acties voor vrachtvervoer aanvult

Deze nieuwe beslissing volgt op een evaluatie van het bestaande systeem door de FOD Mobiliteit en een brede raadpleging van de economische spelers van het goederenvervoer per spoor. Het is een van de vele hefbomen die de federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, in gang zet sinds het begin van zijn mandaat.

Georges Gilkinet: "In het voorbije jaar heb ik heel veel economische spelers en partners uit de spoorwegsector ontmoet. Die staan klaar om de "modal shift" naar het spoor te maken als de voorwaarden zich daartoe lenen. Om aan hun noden te voldoen, heeft de regering al 1,5 miljard euro vrijgemaakt om de spoorwegen te steunen, met meer dan 600 miljoen nieuwe investeringen in het spoornet, dankzij het BOOST Plan, met steun van het Europese relanceplan en het Belgische Transitieplan. Daardoor was het bijvoorbeeld  ook mogelijk om bestaande infrastructuur te verbeteren en om bepaalde snelheidsbeperkingen op het spoornet te voorkomen en zo dus de commerciële snelheid van treinen te verbeteren. En er zijn nog nieuwe investeringen voorzien in de havens en het hele spoornet, vooral daar waar de nood het hoogst is. Dit zijn concrete acties voor bedrijven en spoorgebruikers."

De minister vervolgt: "In september hoorde ik de verwachtingen en de engagementen van de sector van het goederenvervoer, die ze bundelden in hun Rail Road Map 2030. Ik ben meteen in gesprek gegaan met de gewesten om samen te zoeken naar de beste manier om de trein te combineren met andere vervoersmodi, met name voor de "first mile" en de "last mile": het voortraject of het natraject. Want dat is goed voor onze economie, onze gezondheid, voor de planeet en voor meer verkeersveiligheid."

Het nieuwe mechanisme voor de verlaging van de infrastructuurheffing vormt dus een aanvulling op een hele reeks maatregelen om de doelstelling van de regering om het volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030 te verdubbelen, te realiseren.