Communicatie

Job alert: Adviseur Veiligheid & binnenlandse zaken

Het team Algemeen Beleid van Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit Georges

Gilkinet (ECOLO) zoekt momenteel een adviseur die instaat voor de opvolging en

adviesverlening binnen het bevoegdheidsdomein “Veiligheid & Binnenlandse zaken”

in de ruime zin dat door de federale regering wordt uitgevoerd (Politie, civiele

veiligheid, inlichtingendiensten, cyberveiligheid, terreurbestrijding, ...).

Het team staat onder leiding van de directeur van de Cel Algemeen Beleid en volgt

dossiers en projecten op die vallen onder de bevoegdheid van de andere leden van

de regering.

 

Solliciteer uiterlijk op zondag 15 mei!

De volledige vacature is hier beschikbaar: Profil_Conseiller_SecuriteInterieur_202204_NL.pdf

Stemt je expertise stemt niet overeen met het profiel, maar ben je wel geïnteresseerd om als adviseur voor het kabinet te werken?

Stuur ons je CV en sollicitatiebrief via job@gilkinet.fed.be! We lezen ze zorgvuldig lezen en nemen contact met je op als er zich een kans voordoet.