Communicatie

Job Alert : Adviseur Justitie

Het team Algemeen Beleid van Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit Georges
Gilkinet (ECOLO) zoekt momenteel een adviseur die instaat voor de opvolging en
adviesverlening binnen het bevoegdheidsdomein “Justitie” in de ruime zin dat door de
federale regering wordt uitgevoerd (hervormingen van het Strafwetboek en van de
strafprocedure, penitentiair beleid, rechterlijke organisatie, hervormingen van het
burgerlijk recht, ...).
Het team staat onder leiding van de directeur van de Cel Algemeen Beleid en volgt
dossiers en projecten op die vallen onder de bevoegdheid van de andere leden van
de regering.
 
Solliciteer uiterlijk op zondag 15 mei!
 
De volledige vacature is hier beschikbaar: Profil_Conseiller_Justice_202204_NL.pdf
Stemt je expertise stemt niet overeen met het profiel, maar ben je wel geïnteresseerd om als adviseur voor het kabinet te werken?
Stuur ons je CV en sollicitatiebrief via job@gilkinet.fed.be! We lezen ze zorgvuldig lezen en nemen contact met je op als er zich een kans voordoet.