Communicatie

Interfederale Visie MaaS : Mobility as a Service

Nieuwe vormen van mobiliteit (e-steps en fietsen, deelauto's, ...) zijn interessant voor zowel particulieren als bedrijven. Daardoor kunnen we ons vlotter verplaatsen en daarom moeten we het makkelijker maken om die diensten te gebruiken, in de stad maar ook op het platteland. Dit nieuwe interfederale akkoord is een stap in die richting.

MaaS, “Mobility as a Service”, is een waardevol instrument om duurzame mobiliteit makkelijker toegankelijk te maken. Om van multimodaliteit een echt aantrekkelijke dienst te maken, moet informatie gemakkelijk toegankelijk zijn: hoe kan ik mijn reis best plannen en welk vervoermiddel kies ik? In een paar eenvoudige stappen ken je dan de beste optie. 
 
Ik verwelkom alle initiatieven, of ze nu uit de privésector of de overheidssector komen. De overheid moet hen helpen om de diensten binnen een bepaald kader verder uit te bouwen. Daarom hebben de gewesten en de federale regering een aantal punten afgesproken die deze duurzame mobiliteit ondersteunen. Dit is een echte stap voorwaarts die een klimaat van vertrouwen schept tussen privéspelers, openbare spelers en de overheid.
 
Een van de belangrijkste punten van deze overeenkomst is de uitwisseling van gegevens tussen de spelers en de overheid, om de ontwikkeling van de markt en de noden van de gebruikers te volgen. Op die manier maken we de ontwikkeling van een nieuw innoverend aanbod op maat mogelijk. Een interfederaal comité zal toezien op de naleving van de regels. 
 
Door deze gezamenlijke inspanningen brengen we België op het niveau van de meest ambitieuze Europese landen. Door samen met de mobiliteitsspelers gemeenschappelijke spelregels vast te stellen, versnellen we de ontwikkeling van deze diensten.
 
De juiste service voor elke mobiliteitsbehoefte.

Interfederale Visie MaaS