Persbericht

Het 2e seizoen van de Vivaldi op de rails: “Deze klimaatregering investeert in duurzame mobiliteit en kiest voor fiscale en sociale gerechtigheid”

De federale regering keurde vandaag de begroting 2022 goed, met duidelijke keuzes voor een eerlijkere en groenere toekomst. Voor Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet zet de Vivaldiregering de ambities nu om in daden: een verantwoordelijke begroting, waarin klimaatzekerheid, fiscale en sociale rechtvaardigheid de nieuwe pijlers van ons land zijn.

 

Georges Gilkinet, Vicepremier en minister van Mobiliteit: "Een vierde van de investeringen gaan naar het spoor. Deze klimaatregering investeert in duurzame mobiliteit en fiscale en sociale gerechtigheid. Seizoen 2 van de Vivaldiregering is een keerpunt voor de toekomst van ons land en een duidelijk engagement voor de transitie.”

 

Met deze begroting kiest federale regering voor meer fiscale en sociale rechtvaardigheid.  Hiermee staat een echte beleidswijziging op de rails: de sterkste schouders dragen eerlijkere bijdragen en steunen de meest kwetsbaren. Na de verhoging van de minimumlonen en de laagste uitkeringen, komt er nu een opwaardering van de laagste en de middelgrote lonen. Klimaatzekerheid komt in het hart van een toekomstgericht beleid, met name op vlak van klimaat, mobiliteit en energie.

 

KLIMAATREGERING

De begrotingskeuzes voor 2022 stroken met de heldere doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en met de maatregelen van het nationale energie- en klimaatplan dat afgelopen vrijdag is goedgekeurd. Er is veel aandacht voor klimaat in het biodiversiteit en een beter beheer van de klimaatveiligheid, een “OCAD voor het klimaat”, via minister Zakia Khattabi, met is er in het Herstel- en Transitieplan veel aandacht voor klimaat. Mobiliteit is een cruciale hefboom van deze begroting: er wordt 250 miljoen euro geïnvesteerd in het spoor en de trein.

 

Georges Gilkinet: "Bovenop de 365 miljoen die al waren vrijgemaakt voor het spoor gedurende 2021, komen nu 250 miljoen euro extra bij in het Boost Plan. Die investeringen gaan naar meer treinen, toegankelijkere stations en dragen bij aan de doelstelling om het goederenvervoer per spoor te verdubbelen en de versterking van de internationale lijn Brussel-Luxemburg. Bovendien komt er extra duwtje in de rug om de nachttrein verder uit te bouwen. De regering kiest duidelijk voor meer treinen, minder vrachtwagens en minder vliegen. Daar ben ik blij om.”

 

EEN EERLIJKER EN SOCIALER LAND

De federale regering realiseerde een ernstige budgettaire oefening, met duidelijke keuzes voor meer sociale rechtvaardigheid.

 

Deze regering koos voor solidariteit, met bijzondere aandacht voor de mensen met het laagste loon en de families die het meest geleden hebben in de covid-crisis. We laten niemand achter. Ik ben bijzonder tevreden over verschillende doelgerichte maatregelen, zoals de verlenging van het sociale energietarief, voorgesteld door mijn collega-minister van Energie, die in de komende maanden belangrijke steun zal bieden aan meer een miljoen gezinnen", zegt Georges Gilkinet. "Ik hecht ook veel belang aan de stijging van het nettoloon voor de meest bescheiden inkomens, of de maatregelen die de mobiliteit van werknemers tussen de verschillende regio’s te bevorderen, zoals het regeerakkoord dit voorziet.”

 

De verschillende nieuwe beleidsmaatregelen en investeringen worden gefinancierd door de correctie van oneerlijke en inefficiënte belastingssystemen, zoals een eerlijkere bijdrage van bijvoorbeeld profvoetballers of buitenlandse kaderleden die in België wonen. Daarnaast komen er ook eerlijkere bijdragen voor de milieukosten van de mobiliteit, zoals een CO2-compensatie voor vliegreizen en de geleidelijke afbouw van belastingvoordelen op professionele diesel. 

 

Georges Gilkinet: “De verandering is er en de eerste antwoorden op de klimaaturgentie en de sociale noden worden nu concreter in deze begroting voor 2022. De Vivaldi kiest duidelijk voor de transitie, voor sociale gerechtigheid en klimaatzekerheid. De begroting is daarvan een eerste, duidelijke weerspiegeling."