Persbericht

Georges Gilkinet: “STATIONS VAN DE TOEKOMST ZIJN LEVENDIGE ONTMOETINGSPLEKKEN”

De minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, neemt kennis van de beslissing van de Raad van bestuur van de NMBS om bijkomende begeleidende maatregelen te nemen voor elk van de 44 stations die getroffen werden door een beslissing van november 2020 om loketten te sluiten. Dit geeft nu, na de gesprekken met de NMBS van de voorbije dagen, perspectief op levendige stations waar iedereen welkom is: stations gericht op de toekomst.

Georges Gilkinet: "Stations moeten ontmoetingsplaatsen zijn. De stations van de toekomst zijn geen verlaten spookstations, maar toegankelijke, gastvrije ontmoetingsplekken waar elke treinreiziger zich welkom voelt. Ik betreur de spanningen van vorige week, maar het is goed dat NMBS er nu mee instemde om hun beslissing aan te passen zodat de treinreiziger een betere dienstverlening krijgt.  Als iedereen deze kans nu grijpt, kan deze beslissing als basis dienen voor de visie op de stations van toekomst.

Vandaag nam de Raad van bestuur van NMBS, op voorstel van de minister en de CEO, een reeks maatregelen voor een betere begeleiding van de beslissing om bepaalde loketten te sluiten. Zo wordt er nu voor elk van de betrokken stations naar oplossingen gezocht. Dat gebeurt samen met lokale overheden, met verenigingen of andere overheidsdiensten voor een betere dienstverlening. In het bijzonder mensen die moeilijker toegang hebben tot de digitale oplossingen waar NMBS nu volop op inzet, worden zo beter ondersteund.

Concreet hebben de constructieve gesprekken van de voorbije dagen tussen de minister en NMBS tot belangrijke openingen geleid om er samen voor te zorgen dat het spoor er is voor iedereen. De verbeteringen zijn onder andere:

 • Meer leven in het station
  • NMBS wijst per station een contactpersoon aan, voor een actieve dialoog met lokale spelers: overheden, verenigingen, openbare diensten,...
  • Er komen "samenwerkingsovereenkomsten" met de betrokken gemeenten
  • Er komt nauwlettend toezicht op deze contacten
  • NMBS zal ruimtes tegen de kostprijs ter beschikking stellen aan vzw’s
 • Meer gastvrije stations
  • Garantie voor overdekte en verwarmde wachtzalen
  • Ruimere openingstijden dan in de huidige situatie en dit ook in stations  waarvan de loketten al eerder gesloten werden
  • Regelmatig onderhoud van de lokalen en dagelijkse bezoek door NMBS-medewerkers
 • Beter toegankelijke stations
  • Dialoog met verenigingen die kwetsbare personen en ouderen vertegenwoordigen om de juiste oplossingen te vinden om de digitale kloof te dichten
  • Zoeken naar een samenwerking met bPost voor ticketverkoop als er geen loket is
  • Inzetten van extra stewards in stations tijdens drukke periodes
  • Hulp op afstand voor de in elk station aanwezige automaten en ontwerp van nieuwe, meer gebruikersvriendelijke automaten

Zowel de Raad van bestuur van de NMBS als de minister hebben zich ertoe verbonden deze nieuwe afspraken op de voet te volgen, zodat onze stations in de toekomst levendiger en gastvrijer zijn. 

Georges Gilkinet: "Ik zal er in elk geval op toezien dat het nieuwe contract voor openbare dienstverlening voor in 2022 meer ambitie bevat voor de dienstverlening, aan iedereen, via specifieke verplichtingen ook over verplichtingen over de ontvangst in het station. Dat is een trendbreuk.”

Vandaag ontbreken die doelstellingen volledig, want het  huidige beheerscontract van NMBS bevat geen enkele verplichting over het onthaal van de stations.