Persbericht

Geen vergunning meer nodig voor wegtransport van humanitaire hulp naar Oekraïne

De federale Minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, besliste samen met de ministers van Mobiliteit van de drie deelstaten dat vrachtwagenchauffeurs van en naar Oekraïne niet langer een vergunning met bewijsstukken moeten voorleggen over de lading voor humanitaire hulp.

Georges Gilkinet: “We moeten de Oekraïense burgers helpen waar we kunnen en zorgen dat humanitaire hulp vlot ter plaatse geraakt, naar bijvoorbeeld de ziekenhuizen en kraamklinieken. Paperassen mogen die hulp niet tegenhouden of bemoeilijken.”

 

Eerder bestond er al een bilaterale overeenkomst, die beide regeringen afsluiten in 1997, om transporteurs vrij te stellen van zo’n vergunningen voor goederenvervoer voor medische verzorging als noodhulp bij een natuurramp of een humanitaire ramp. Dat wordt nu wordt nu dus verder uitgebreid naar alle humanitaire hulp. De beslissing komt er uiteraard naar aanleiding van de huidige situatie in Oekraïne en ze geldt zo lang als nodig is. Ze komt er na overleg met de FOD Mobiliteit en Vervoer en na een vraag van het Oekraïense Ministerie van Infrastructuur.