Persbericht

Fietsen bespaart ons land jaarlijks 8,44 miljard euro

Op vraag van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet voerde het Vias Institute een studie uit naar de impact van fietsen op de economie, de volksgezondheid en het klimaat. De conclusies? Fietsen vermijdt in ons land jaarlijks 1.294 voortijdige overlijdens en spaart 137.717 ton CO2 uit. Het totaal van de bespaarde sociale kosten loopt op tot 8,44 miljard euro. Minister Gilkinet wil dat ons land alles uit de kast haalt om fietsers nog meer aan te moedigen en te ondersteunen.

 

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: “Deze studie helpt om ons beleid te objectiveren en slimme keuzes te maken op basis van grondige kosten-batenanalyses. De fiets is niet alleen goed voor onze gezondheid en voor het klimaat, maar ook voor onze portemonnee en de economie van ons land. Als minister van Mobiliteit maak ik er een prioriteit van.”

 

Volgens een voorzichtige schatting van het aantal jobs in de sector, geeft de fiets werk aan 5.175 mensen in België (verkoop, productie, infrastructuur en toerisme). Daarnaast ontvingen in 2020 592.629 werknemers (d.w.z. ongeveer één op zeven) een fietsvergoeding (0,25/km), voor een totaalbedrag van 158 miljoen euro op jaarbasis.

 

Naast alle economische voordelen, heeft de fiets ook voordelen voor je gezondheid. In totaal worden in België jaarlijks 1.294 vroegtijdige sterfgevallen vermeden door te fietsen, aldus Vias. Het risico van vroegtijdig overlijden wordt met 10% verminderd.

 

Ten slotte heeft fietsen ook een positief effect op het klimaat.  In België zullen de broeikasgasemissies van de vervoerssector in 2020 goed zijn voor een kwart van de totale CO2-emissies (een stijging met 6% ten opzichte van 1990). Fietsen alleen al bespaart 137.717 ton CO2-uitstoot, of de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 19.000 Belgen.

 

Minister Gilkinet besluit: “Ik zie deze studie als een sterke stimulans om de fiets te promoten. Tegelijk moeten we blijven werken aan een van de zwarte punten, namelijk de verkeersveiligheid. Door aanpassingen in de Wegcode wil ik zorgen voor meer ruimte op de weg en meer veiligheid voor actieve en kwetsbare weggebruikers, en dus ook voor fietsers.”

Impactstudie fiets kosten-baten

Verslag 1 jaar BeCyclist