Persbericht

Federale regering beschermt de spoorwegen tegen de stijgende energieprijzen met een nieuwe steun van 82 miljoen aan NMBS en Infrabel

Tijdens de begrotingscontrole van 1 april 2022 besliste de federale regering, op vraag van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet om NMBS en Infrabel 82 euro miljoen aan steun te geven als compensatie voor de bijkomende kosten tijdens het eerste semester van 2022 als van de torenhoge energietarieven en de loonindexering van het personeel. Naast deze noodingreep werkt de regering ook structureel verder om van de trein de ruggengraat van de mobiliteit te maken.

Georges Gilkinet: “Mobiliteit is een vrijheid. Nu de prijzen aan de pomp de pan uitswingen, wil ik dat elke Belg zich vrij kan blijven verplaatsen. De trein is een deel van de oplossing: goed voor de portemonnee, voor het klimaat en voor onze energie-onafhankelijkheid van Poetin. De regering besloot eerder al de ticketprijzen te bevriezen voor dit jaar. NMBS stelt ook aantrekkelijke tariefformules voor, zoals het Duo Ticket. Door de beslissingen van deze begrotingscontrole krijgen Nu worden de spoorbedrijven bijkomende financiële steun om de meerkost van de hoge energieprijzen en de indexsprongen voor de lonen van de medewerkers te dragen. Dat laat hen toe om in alle rust verderwerken, voor een betere spoormobiliteit.”

 

De federale regering is vast van plan om van de trein de ruggengraat te maken van de mobiliteit van de toekomst. Dankzij deze noodhulp wil de regering de spoorbedrijven helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Daarom maakte ze tijdens de begrotingscontrole op 1 april 2022 82 miljoen vrij voor de twee spoorbedrijven,  als compensatie voor de stijging van de energieprijzen en de loonindexering. Eind juni komt er een evaluatie.

 

De stijgende energieprijzen hebben niet enkel op de gezinnen een zware impact, ook voor grote energieverbruikers als NMBS en Infrabel is de impact enorm. Spoornetbeheerder Infrabel kocht in 2020 in totaal 1470 GWh elektriciteit aan. Dat is ongeveer gelijk aan het verbruik van 490.000 gezinnen.

 

Tegelijkertijd zijn de Belgische spoorbedrijven met 28.000 personeelsleden een van de grootste werkgevers van België. De aanpassing van hun salaris aan de kosten voor het leven onderhoud, in het kader van de automatische indexering, heeft dan ook aanzienlijke gevolgen gehad voor de financiën van deze ondernemingen.

 

“De trein steunen, dat is onze toekomst veiligstellen. De trein is een deel van de oplossing om  onze klimaatdoelstellingen te behalen om onze CO2-uitstoot met -55 % te verminderen tegen 2030, de enorme economische kost van files in ons land terug te dringen, de verkeersveiligheid te verhogen, maar dit wordt nu ook een extra wapen in de strijd tegen Poetin, om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Ik ben verheugd dat de federale regering van de bevestigt dat ze van de trein een keuze voor de toekomst maakt,” besluit Georges Gilkinet.