Persbericht

Federale minister van Mobiliteit Gilkinet bezoekt North Sea Port: haven ondertekent samenwerkingsakkoord met Infrabel om vervoer per spoor met de helft te doen toenemen

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: 

“De federale regering wil in het hele land het volume van het goederenvervoer per spoor verdubbelen tegen 2030. Dat is goed voor de werkgelegenheid, de mobiliteit en de verkeersveiligheid: 1 goederentrein haalt 50 vrachtwagens van de weg. Meer treinen en minder vrachtwagens voor het goederenvervoer vanuit de North Sea Port is ook goed voor het klimaat, want dit draagt bij aan de doelstelling om -55% CO2 te besparen tegen 2030. En het is goed voor de economie: elke euro die geïnvesteerd wordt in het spoor brengt drie euro op .Voor de federale regering is dit dus een goed moment om verder te investeren in het spoor. De trein verbindt mensen met elkaar, verbindt de havens uit het noorden van ons land met fabrieken uit Wallonië en Zuid-Europa en maakt de verbinding tussen het spoor en zeevaart, tussen Infrabel en de North Sea Port voor duurzamer transport. Vandaag zie ik dat de haven al enorm veel stappen zet om te verduurzamen op vlak van circulaire activiteit, energieprojecten rond groene waterstof met een waterstoftrein en klimaatinvesteringen. Ik juich deze nieuwe samenwerking toe en moedig Infrabel en de haven aan om samen werk te maken van meer en duurzamer goederenvervoer per spoor!”

Meer info op : https://www.northseaport.com/nieuws/detail/629/federale-minister-van-mob...