Persbericht

Europese primeur: Federale regering beslist over steunregeling voor nachttrein-operatoren

Op voorstel van federaal minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, keurde de Ministerraad op donderdag 10 november 2022 een voorontwerp van wet goed om nachttreinen met vertrek of aankomst in België te steunen. Het doel van deze Europese primeur is nieuwe operatoren naar Brussel te lokken en zo onze landgenoten nieuwe bestemmingen aan te bieden die per nachttrein bereikbaar zijn. Maar ook om nieuwe reismogelijkheden te bieden zodat Europeanen ons land op milieu- en klimaatvriendelijke wijze kunnen bezoeken.

Georges Gilkinet: "Het succes van de Nightjet, de nachttrein tussen Brussel en Wenen, toont het potentieel om zo te reizen tussen de Europese hoofdsteden. Dit is een van de redenen waarom ik deze wet, een Europese primeur, heb voorgesteld. De federale regering wil dat België een voortrekkersrol speelt in de Europese ambitie om meer en snellere internationale spoorverbindingen tussen de grote Europese steden te ontwikkelen. We willen een echt internationaal spoorknooppunt te maken. Ondanks het enthousiasme van de reizigers ontwikkelt het internationale aanbod zich momenteel nog te langzaam. Het was daarom zeer belangrijk om deze concrete steun te verlenen aan alle huidige en toekomstige Europese operatoren, om hen aan te moedigen het aanbod van nachttreinen te ontwikkelen en een solide alternatief voor het luchtvervoer te bieden".
 
De vraag naar meer nachttreinen is groot. De nachttrein Brussel-Wenen rijdt momenteel drie keer per week en is meestal vol. Gemiddeld is meer dan 60% van de Belgen bereid om met een hogesnelheidstrein of nachttrein te reizen in plaats van met het vliegtuig om hun ecologische voetafdruk te verkleinen (bron: FOD Mobiliteitsenquête, juni 2022). In verschillende Europese landen zijn petities gestart, telkens met duizenden handtekeningen. De Europese Commissie heeft in haar Green Deal ook bevestigd dat zij het spoorvervoer en de nachttreinen aantrekkelijker wil maken.
 
Maar het economisch evenwicht is een groot obstakel. Een nachttrein rijdt één keer per dag, terwijl klassieke trein meerdere keren per dag kan rijden en dus rendabeler is. Nog los van de eventuele moeilijkheden door de oorlog in Oekraïne zijn er ook andere struikelblokken: er is momenteel te weinig materiaal beschikbaar, de spooroperatoren hebben nood aan langetermijnperspectieven om projecten op te starten en de internationale ticketverkoop is voor verbetering vatbaar. Het doel van dit juridisch kader en deze steun is de exploitanten te helpen deze hindernissen te overwinnen: een verlaging van hun tarieven zal dus hun economische activiteit vergemakkelijken en nieuwe uitbaters helpen zich te vestigen.
 
Concreet betekent dit dat de federale staat als gevolg van de nieuwe wet de spoorweginfrastructuurvergoeding en de tractie-energiekosten voor de uitbaters zal betalen.
 
"Op die manier moedigen wij treinoperatoren aan om hun activiteiten naar en vanuit ons land uit te breiden. Dat kan zowel door het aantal verbindingen op bestaande routes, zoals Wenen, uit te breiden, als door steun te verlenen aan nieuwe uitbaters die op korte of middellange termijn van start willen gaan. Er werd al belangstelling getoond voor een verbinding tussen Zweden (Malmö) of Tsjechië (Praag) en Brussel. Andere operatoren overwegen nachttreinen naar het zuiden in de zomer of naar de bergen in de winter. Ik wil hen het signaal geven dat ze welkom zijn in België. En als deze Europese primeur een succes wordt, mogen we hopen dat andere lidstaten ons zullen volgen, zodat de nachttreinen een nog gunstiger kader krijgen en de tarieven voor de reizigers nog aantrekkelijker worden. Ik ben erg trots dat België in ieder geval deze voortrekkersrol vervult", besluit de minister van Mobiliteit.