Persbericht

"Er is geen Plan B zoals Georges-Louis Bouchez ons wil doen geloven. Er is slechts een Plan A voor de toekomst van hernieuwbare energie in het land"

BRUSSEL 08/12/2021 - Vandaag ligt de energietransitie eindelijk op schema. Zoals voorzien in het regeerakkoord heeft de Minister van Energie, Tinne Van der Straeten, een degelijk dossier voorbereid met diverse rapporten en analyses waaruit blijkt dat Plan A voor een toekomst met 100% hernieuwbare energie mogelijk is. En ENGIE heeft dit zojuist nog eens bevestigd aan de regering: er is geen plan B, geen mogelijkheid om twee kernreactoren uit te breiden tegen 2025! Dankzij het werk van Tinne Van der Straeten heeft België eindelijk een duidelijke visie voor de lange termijn, waar alle economische actoren en burgers om vragen.

Georges Gilkinet: "Deze brief van Engie bevestigt wat bijna iedereen al wist: er is geen mogelijk Plan B(ouchez) op energiegebied, er is geen mogelijkheid om, zelfs niet tijdelijk, twee kernreactoren uit te breiden. En hoe dan ook, het regeerakkoord is duidelijk over de te volgen weg op energiegebied. Het is tijd om ons te concentreren op Plan A, opgesteld door de huidige minister van Energie. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen, maar er is nu eindelijk een geloofwaardig plan voor een toekomst met hernieuwbare energie voor ons land. Laten we het onmiddellijk uitvoeren!"

De vorige regeringen hebben geen "Plan B" opgesteld. Afgezien van het feit dat het niet wenselijk is, is het nu te laat om terug te keren naar deze energie uit het verleden, die kernenergie is. Vandaag is er slechts één mogelijke weg, die van het regeerakkoord, de concretisering van het besluit dat in 2003 onder de Regenboogregering werd genomen: de uitstap uit kernenergie.

Dankzij de antwoorden van de minister van Energie, Tinne Van Der Straeten, en ook al is de weg nog lang, kan België nu het traject uitzetten  naar 100% hernieuwbare energie: 

  • zonder de prijs van elektriciteit te beïnvloeden,
  • met gegarandeerde bevoorradingszekerheid, minder afhankelijk van schommelingen op de internationale markten,
  • en rekening houdend met de evolutie van onze meer geëlektrificeerde samenleving.   

Georges Gilkinet: "In één jaar tijd heeft de minister van Energie een situatie opgehelderd die 18 jaar lang onbeheerd was gebleven. Met het plan dat zij heeft opgesteld, zullen we aan elk gezin, elk bedrijf, kunnen vertellen dat België zal overschakelen op 100% hernieuwbare energie en dat we altijd elektriciteit zullen hebben. De voorgestelde weg is goed voor onze economie, onze banen, onze gezondheid en onze planeet. Ik verwacht van mijn collega's in de regering dat zij een proactieve houding aannemen om deze richting in te slaan en een duidelijk en geruststellend signaal af te geven aan onze economie en onze burgers."