Persbericht

De combinatie Fiets-Trein wordt verder versterkt: in de toekomst in elke trein minstens 8 fietsplaatsen!

BRUSSEL 10/12/2021 – Op voorstel van vice-eersteminister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft de ministerraad vandaag een voorontwerp van wet goedgekeurd aangaande de rechten en verplichtingen van treinreizigers. Het doel is in de eerste plaats om te voldoen aan de nieuwe Europese Verordening van april 2021, die een grotere rechtszekerheid bij de behandeling van reizigersklachten voorschrijft. Maar de regering besloot ook om méér ambitie te tonen dan Europa door het verdubbelen van de Europese eisen qua aantal fietsplaatsen dat vanaf 2025 beschikbaar moet zijn op elke trein. Met in de toekomst minimaal 8 plaatsen zal de winnende combinatie fiets-trein toegankelijk zijn voor iedereen.

Georges Gilkinet: "Vandaag zijn er geen normen vastgelegd om de combinatie fiets-trein aan te moedigen in het ontwerp zelf van het rollend materieel. Vanaf 2025 zal dit veranderen: elk nieuw rollend materieel dat door de NMBS wordt besteld, zal minstens 8 fietsplaatsen moeten hebben. En daarbij beperken we ons niet alleen tot het nieuwe te bestellen materieel, want elke trein die momenteel in dienst is en die een grote renovatie ondergaat, zal er ook 4 moeten voorzien! Dit is een nieuwe stap voorwaarts en een verdere concretisering van BE-CYCLIST, ons federaal fietsactieplan om het fietsen in België bij iedereen aan te moedigen."

 

Dit voorontwerp van wet beoogt een wijziging van de wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, om die in overeenstemming te brengen met de verordening (EU) 2021/782 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers. Deze voorontwerp van wet brengt verschillende stappen voorwaarts in de praktijk, met name met betrekking tot de klachtenprocedure, de verplichting om niet-discriminerende contractuele voorwaarden en tarieven aan te bieden, of de verplichting voor spoorwegondernemingen en stationsbeheerders om hun personeel op te leiden voor het begeleiden van personen met een handicap en personen met een beperkte mobiliteit.

 

In juni hadden de minister van Mobiliteit en de NMBS al de nieuwe trein-fietsstrategie van de spoorwegmaatschappij onthuld, met onder meer een eerste verhoging van het aantal fietsplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen. Met dit voorontwerp van wet versterkt Georges Gilkinet verder de rechten en plichten van treinreizigers, in het bijzonder van dagelijkse woon-werk fietsers. In één woord: lang leve het fietsen!