Persbericht

De as Brussel-Luxemburg in de Green Deal: Frans Timmermans steunt de oproep van François Bausch en Georges Gilkinet!

2021 is het Europees jaar van het spoor, maar ook het jaar van het Next Generation herstelplan. Grensoverschrijdende spoorwegmobiliteit moet het speerpunt worden van het Europese groene pact. De Luxemburgse en Belgische ministers van Mobiliteit hebben hiervan hun gezamenlijke prioriteit gemaakt in het kader van het investeringsplan voor een duurzaam Europa. In januari riepen ze de Europese Commissie op om te investeren in de as Brussel-Luxemburg. De vicevoorzitter van de Commissie heeft onlangs positief op die oproep gereageerd en beschouwt het Belgisch-Luxemburgse project als "een voorbeeld van ons beleid om infrastructuur op Europese schaal uit te rollen".

In een gezamenlijke brief van 14 januari 2021 lanceerden François Bausch, vicepremier en minister van Mobiliteit en Openbare Werken van het Groothertogdom Luxemburg, en Georges Gilkinet, vicepremier en minister van Mobiliteit van de Belgische federale regering, een vurige oproep aan Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor het groene pact voor Europa, om in het kader van het "investeringsplan voor een duurzaam Europa" financieringsbronnen aan te boren om de as Brussel-Luxemburg te verbeteren. Hun vraag was duidelijk: Europese financiering op de been brengen voor deze essentiële spoorwegas.

In een brief van 10 maart 2021 erkennen vicevoorzitter Frans Timmermans en Adina Vălean, lid van de Europese Commissie en bevoegd voor Vervoer, het belang en de Europese dimensie van de modernisering van de betreffende spoorwegas en betuigen ze de principiële steun van de Commissie voor dit project.

Frans Timmermans en Adina Vălean verklaren dat "het prioritaire karakter van dit project in het kader van het TEN-V-beleid zeer concreet tot uiting komt in de voortdurende steun van de Commissie, zowel politiek als financieel. Zo heeft de EU sinds 2006 mee studies en werken in België en Luxemburg gefinancierd voor een bedrag van 132 miljoen euro, op een totale investering van bijna 750 miljoen euro." Volgens hen "kan dit project een voorbeeld zijn van ons beleid om infrastructuur op Europese schaal uit te rollen".

Daarom wil de Europese coördinator "een werkgroep oprichten om een balans op te maken. In dat verband zal worden ingezoomd op de infrastructuur en de huidige beperkingen en verbindingen."

Uiteraard zullen de twee ministers van Mobiliteit van Luxemburg en België positief op deze oproep reageren, om zo te proberen de nodige middelen vrij te maken om de voltooiing van deze belangrijke spoorwegas te versnellen.

"We zijn heel blij met deze positieve reactie van de Commissie en hopen dat die zal resulteren in extra middelen zodat we dit project tot een goed einde kunnen brengen. Deze werken zijn immers niet alleen belangrijk voor de betrokken reizigers, maar ook voor onze beide landen, aangezien het project het mogelijk zal maken om naast Luxemburg de internationale verbindingen naar het oosten van Frankrijk en zelfs naar Duitsland, Zwitserland en Italië te verbeteren. Dit project zal dus ook een nieuw elan geven aan de verdere eenmaking van Europa en precies daarom is het zo belangrijk voor ons!", besluiten François Bausch en Georges Gilkinet.