Persbericht

COVID - De federale regering steunt Skeyes zodat de veiligheid van het luchtruim gegarandeerd blijft

Op vrijdag 30 april 2021 heeft de Ministerraad, op voorstel van vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, een lening van 110 miljoen euro toegekend aan het autonome overheidsbedrijf Skeyes. Die geldt als compensatie voor de impact van de pandemie op de bijdragen die de luchtvaartsector aan Skeyes betaalde. De steun loopt van oktober 2020 tot en met juni 2021. De bedoeling is om de continuïteit van de activiteiten van Skeyes te garanderen op vlak van veiligheid van het luchtruim en de verkeersleiding, met name voor de essentiële medische vluchten.

Sinds het begin van de gezondheidscrisis in maart 2020 is het luchtverkeer drastisch afgenomen, als gevolg van de verschillende maatregelen die wereldwijd zijn genomen om de verspreiding van het virus te beperken. Ook het internationale reisverkeer werd beperkt. Zo lag het luchtverkeer in april en mei 2020 meer dan 85% lager dan het verkeer in 2019. De tweede golf, die in oktober 2020 begon, maakte ook een einde aan het lichte herstel van de zomer.

Het autonome overheidsbedrijf Skeyes, dat verantwoordelijk is voor de veiligheid en het luchtverkeersbeheer, ontvangt meer dan 81% van zijn inkomsten van luchtvaartmaatschappijen voor heffingen voor begeleiding in het luchtruim en in de terminal, bij het opstijgen en bij landingen op de Belgische luchthavens die Skeyes controleert. Tijdens de pandemie zijn de inkomsten logischerwijs sterk gedaald, maar de opdracht bleef dezelfde.

Georges Gilkinet: "De veiligheid van het luchtruim moet 24/7 gegarandeerd blijven. Zelfs als er minder vliegtuigen opstijgen en landen, heeft Skeyes de plicht om de veiligheid te waarborgen en de vliegtuigen in de lucht en aan de grond te begeleiden.  Het is ook een essentiële opdracht om tijdens deze pandemie de vluchten te begeleiden die de vaccins vervoeren. Daarom heeft de regering ermee ingestemd om Skeyes deze lening van 110 miljoen toe te kennen. Als tegenprestatie zal Skeyes alle nodige informatie verstrekken voor een opvolging en controle van haar financiële situatie. Bovendien heeft Skeyes ook het engagement aangegaan om volledig mee te werken aan de stappen die de regering onderneemt om de CO2-emissies van het luchtverkeer te verminderen en aan de hervormingen om een gemeenschappelijk Europees luchtruim door te voeren. "

Concreet zal Skeyes, om de continuïteit van haar essentiële opdracht te waarborgen, een eerste schijf van de lening, van 60 miljoen euro, ontvangen tegen 15 juni 2021 en een tweede schijf van 50 miljoen euro tegen 15 september 2021. Deze overheidssteun zal worden opgenomen als wijziging van het beheerscontract, waarbij de voorwaarden voor de toekenning van de Covid-compensatie aan Skeyes voor 2021 vastgelegd worden. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de maatregelen die reeds door de Ministerraad van 10 en 24 juli 2020 zijn goedgekeurd.