Persbericht

COVID – 162,8 miljoen euro extra steun aan NMBS en Infrabel voor de opdracht van openbare dienst

Sinds het begin van deze gezondheidscrisis kon de reiziger altijd vertrouwen op de trein. Op voorstel van de minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in een bijkomende compensatie als dekking van de impact van de coronapandemie op de rekeningen van de openbaredienstverplichtingen van NMBS en Infrabel.

covid compensatiecovid compensatie

Om te vermijden dat financiële situatie van de NMBS en Infrabel verslechtert, waardoor hun capaciteit om hun opdrachten van openbare dienst ten volle uit te voeren in het gedrang zou komen, heeft de federale regering vandaag beslist hen concreet te steunen via twee uitzonderlijke forfaitaire toeslagen:

 

- 148 miljoen euro voor de NMBS

- 14,8 miljoen euro voor Infrabel

 

"Veel Belgen konden de afgelopen maanden gebruikmaken van een maximaal treinaanbod. Mensen in essentiële beroepen om naar het werk te gaan, anderen voor sociaal contact of om elders te wandelen in de natuur,” zegt Georges Gilkinet. “Als minister van Mobiliteit wil ik vooral alle medewerkers van NMBS en Infrabel bedanken, zij slaagden er in om de trein te laten rijden in deze uitzonderlijke omstandigheden. Vandaag besliste de regering de opdracht van openbare dienst te steunen zodat de continuïteit verzekerd blijft.”

 

In oktober 2020 steunde de regering Infrabel en NMBS al voor 310 miljoen euro. Deze nieuwe uitzonderlijke steun dekt de gevolgen van de pandemie voor hun openbaredienstopdrachten voor eind 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Deze toelages zijn afhankelijk van de uitvoering door de NMBS van haar volledige vervoersplan in 2021.

 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd. Een nieuwe monitoring van de financiële situatie 2020 en 2021 van NMBS en Infrabel zal in april 2021 aan de Ministerraad worden voorgelegd.