Persbericht

Compensatie van de impact van de overstromingen op de rekeningen van de NMBS en Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed om de impact van de overstromingen in het zuiden van het land in juli op de rekeningen van de NMBS en Infrabel te compenseren.

 

De schade die spoorbedrijven Infrabel en de NMBS ondervonden als gevolg van de overstromingen wordt samen begroot op 68,11 miljoen euro. Hiervan zal een gedeelte later gerecupereerd kunnen worden van de verzekeringen en een ander gedeelte van het Europees Solidariteitsfonds.

Gezien de thesaurieproblematiek van Infrabel en om beide spoorbedrijven op uniforme manier te behandelen, wordt voorgesteld dat de Belgische staat de geraamde schade van 68,11 miljoen euro prefinanciert. Vervolgens betalen de spoorbedrijven de staat terug naarmate ze schadevergoedingen ontvangen van hun verzekeringen en van het Europees Solidariteitsfonds en dit tot het totale bedrag dat ze van beiden ontvangen. Aangezien de spoorbedrijven vandaag geen enkel zicht hebben op welke bedragen ze effectief zullen recupereren van hun verzekeringsmaatschappijen en van het Europees Solidariteitsfonds, moet de staat het verschuldigde saldo ten laste nemen.

Ten laatste op 30 juni 2022 wordt een dossier met de volgende elementen aan de ministerraad voorgelegd:

  • een overzicht van alle facturen voor de uitvoering van herstellingswerken, voor het opruimen en terug operationeel maken van de getroffen spoorinfrastructuur, alsook voor het organiseren van het alternatief transport (bus, taxi, enz.) als gevolg van de overstromingen in het zuidelijk landsgedeelte in juli 2021
  • een overzicht van de vergoedingen die beide spoorbedrijven zullen ontvangen van hun verzekeringsmaatschappijen én van het Europees Solidariteitsfonds als gevolg van de overstromingen in het zuidelijk landsgedeelte in juli 2021
  • een gedetailleerd verslag van de auditcomités van de twee spoorwegondernemingen om te certificeren dat de facturen uitsluitend verband houden met het herstel van de schade en de kosten van interventies als gevolg van de overstromingen in het zuiden van het land in juli 2021. Dit verslag bevat de totale bedragen die teruggevorderd kunnen worden van de betrokken verzekeringsmaatschappijen en van het Europees Solidariteitsfonds

De staat neemt alle kosten ten laste waarvan de link met de overstromingsschade duidelijk is aangetoond en die niet vergoed worden door de respectievelijke verzekeringen of het Europees Solidariteitsfonds.